Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
6 Obřadní síň
  

Obřadní síň

Expozice Židovské tradice a zvyky

Josefov

Obřadní síň pohřebního bratrstva představuje závěrečný oddíl druhé části expozice Běh Holba pohřebního bratrstva. Fajáns, Praha, 1798. (Daroval Hirsch Brandes pražskému pohřebnímu bratrstvu.)života. Hlavním námětem tu jsou nemoc a smrt. Po jednotlivých dílčích tématech provázejí obrazy z unikátního cyklu pražského pohřebního bratrstva z osmdesátých let 18. století. V hlavním sále se popisuje a zobrazuje pomoc bratrstva nemocným a umírajícím, rituální omývání mrtvých a pohřební obřad. Z exponátů je třeba vyzvednout džbán mikulovského bratrstva, několik iluminovaných rukopisů a kolekci stříbrných pokladniček. V následující místnosti se zájem soustřeďuje na problematiku židovských hřbitovů a náhrobků. Vystavují se zde např. fragmenty náhrobních kamenů ze 14. století a dřevěný náhrobník z roku 1836. Další prostor je vyhrazen vzpomínkovým modlitbám za zesnulé a rytinám a obrazům s námětem starého pražského židovského hřbitova. Místnost v patře nad schodištěm je věnována organizaci, vnitřnímu životu a vnější reprezentaci pohřebních bratrstev. Z exponátů je třeba upozornit na portréty představených, pergamenovou listinu stanov z roku 1759, volební urnu a holby používané při výročních hostinách bratrstva.

 

Anonym: Omývání mrtvého. Olej na plátně, Praha, kolem 1780. (Z cyklu obrazů pražského pohřebního bratrstva.)


© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze