Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Úvodní slovo
  

Rok s židovskou kulturou - 100 let Židovského muzea v Praze
 

Záštitu nad oslavami převzali ministr kultury Vítězslav Jandák, předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, předseda Senátu Přemysl Sobotka, primátor hl. města Prahy Pavel Bém a Václav Havel.

Úvodní slovo

V roce 2006 uplyne rovných sto let od vzniku Židovského muzea v Praze. Při příležitosti tohoto význačného výročí se Židovské muzeum obrátilo na další kulturní instituce v České republice, umělce, židovské obce i veřejné činitele, aby s jejich podporou i za přispění několika velvyslanectví a zahraničních kulturních středisek připravilo celoroční projekt s celostátní působností nazvaný „Rok s židovskou kulturou – 100 let Židovského muzea v Praze“.

Jeho základ budou tvořit akce samotného Židovského muzea. To je setrvale nejen nejnavštěvovanějším muzeem v České republice, ale do značné míry i symbolem, který zosobňuje moderní dějiny Židů v Čechách a na Moravě od jejich emancipace až do současnosti. Na projekty muzea navážou buď samostatné, nebo ve spolupráci se Židovským muzeem připravené akce divadel, muzeí, galerií, filmové a hudební přehlídky. Jednotlivé projekty představí tvorbu našich i zahraničních umělců, jejímž společným jmenovatelem bude židovské umění a kultura. Každý měsíc od ledna do prosince 2006 se tak na několika místech České republiky uskuteční kulturní program na židovské téma, který připomene významné výročí ŽMP, a současně upozorní na přínos židovské kultury a jejích hodnot v českém i mezinárodním kontextu. Celkově se na roku židovské kultury v České republice bude podílet více než 80 institucí, prozatím je připraveno řádově na 70 akcí.

Oslavy sta let existence Židovského muzea v Praze koncipované jako Rok s židovskou kulturou ve svém celku umožní uvědomit si specifičnost židovského kulturního dědictví, ale též jeho tradiční propojení s českou kulturou a českým prostředím. Výročí muzea nabízí jedinečnou příležitost k přiblížení židovské kultury české veřejnosti. Židovské muzeum v Praze věří, že zamýšlená přehlídka se stane význačnou událostí, která v roce 2006 významně obohatí kulturní život v České republice.

Medialni partneři projektu: MF Dnes, Český rozhlas, Týden, Prague Post.

Pro více informací kontaktujte [email] 100[at]jewishmuseum.cz
PR: Jana Tomášková, jana@iam.cz, GSM: 602 255 961

Plakát Clary Istlerové k zahájení Roku s židovskou kulturou
     informace k motivu >>>

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze