Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Závěrečná zpráva
  

Rok s židovskou kulturou - 100 let Židovského muzea v Praze


Závěrečná zpráva

Židovské muzeum v Praze (dále také ŽMP), založené roku 1906, oslavilo loni 100 let své existence. Významný svátek v historii této instituce podnítil jeho pracovníky k širšímu pojetí oslav a vyhlášení roku 2006 za Rok s židovskou kulturou. Cílem bylo představit židovské kulturní dědictví s odkazem na jeho tradiční spojení s českou kulturou a českým prostředím, otevřít dveře židovské historii i současnosti široké veřejnosti u nás, a zároveň poukázat na česko-židovské souvislosti v zahraničí.
 
Na oslavách se podílelo 135 institucí a organizací. Ve více než 50 městech v Čechách i v zahraničí se za rok 2006 uskutečnilo 260 akcí, které shlédlo řádově na 100 000 návštěvníků. Do Roku s židovskou kulturou se zapojily instituce ze 17 států světa. Při příležitosti oslav vydalo Židovské muzeum v Praze 11 publikací.
 
Rok s židovskou kulturou poukázal na různé aspekty židovské kultury a tradice v Čechách od jejich počátků přes tragický válečný i nelehký poválečný vývoj až do dnešní moderní podoby. Byly připraveny výstavy, které představily různé etapy historie muzea, a také osobnosti, které se na vzniku a vývoji této instituce podílely. Významnou součástí Roku s židovskou kulturou bylo uvedení nejrůznějších forem současné umělecké tvorby – výstav, multimediálních expozic, divadelních představení, koncertů, filmových projekcí a festivalových projektů. Pozornost byla též věnována společenským, politickým a náboženským otázkám dotýkajících se antisemitismu. Na toto téma proběhlo mnoho diskusí, přednášek, přednáškových cyklů či projekcí. Důležitým přínosem celého projektu byla mezinárodní spolupráce.
 
Z bohatého a pestrého celoročního bohatého programu jsme vybrali několik zvlášť významných akcí a událostí.

Výstava „Pražské ghetto v obrazech“ představila v Muzeu hl. města Prahy na 200 cenných obrazových dokumentů z 18. až 20. století zpřítomňujících hlavní památky pražského Židovského Města. Byla věnována jak ukázkám rabínských a rodinných podobizen obyvatel ghetta, tak především nejvýznačnějším památkám ghetta a jeho asanaci, jež podstatně přispěla ke vzniku Židovského muzea. Výstava proběhla ve spolupráci s Městskou částí Praha 1.
 
Jednou z šesti výstav, které Židovské muzeum v Praze uspořádalo při příležitosti svého výročí v Galerii Roberta Guttmanna, byla výstava nazvaná „Bestii navzdory. Židovské muzeum v Praze 1906-1940“. Kurátorka Magda Veselská v ní přiblížila začátky Židovského muzea v Praze, kdy se podařilo zachránit předměty ze synagog zničených v rámci asanace židovského ghetta na pražském Josefově, a položit tak základ jednomu z prvních židovských muzeí v Evropě. Výstava zachytila rozvoj sbírek do 2. světové války, kdy muzeum shromáždilo reprezentativní kolekci judaik a hebraik z území Prahy a Čech. Řada předmětů z předválečné sbírky tvoří dodnes nejcennější část sbírkového fondu Židovského muzea v Praze.
Výstava ŽMP „Židovské školství“ v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského byla věnována tradici a formám židovského vzdělávání a školství od biblických dob až do současnosti. Hlavní pozornost se soustředila na vývoj a organizaci tradičního židovského školství v období od 16. do 18. století, vzniku obecních základních židovských škol v 19. století a samostatného židovského školství ve 20. století.
V Pinkasově uličce byla nainstalována videoskulptura ve tvaru gigantické lodi „Archa“, kterou kanadská umělkyně Melissa Shiff vytvořila speciálně pro oslavy 100. výročí založení muzea. Motiv archy odkazoval k ŽMP, které uchovává doklady tisícileté židovské přítomnosti na území dnešní České republiky. Archa také připomněla povodně z roku 2002, které spojily lidi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo původ. Umístění v Pinkasově uličce poukázalo na jedno z posledních autentických míst starého židovského ghetta, které po staletí fungovalo jako hranice mezi kulturami, etniky a náboženstvími.
 
Koncert světově uznávaného klezmerového klarinetisty Davida Krakauera patřil vedle dalších klezmerových kapel do programu Festivalu Respect. Krakauer vystoupil v pražském Paláci Akropolis se skupinou Klezmer Madness a kanadským hudebním hostem Socalledem. Své židovské hudební kořeny objevil Krakauer až v dospívání, jeho předkové pocházeli z Polska. Působil v newyorském klezmer revivalu a sestavě Klezmatics, spolupracoval s Johnem Cagem a Johnem Zornem. Vedle klezmeru je také respektovaným virtuosem na poli klasiky.
 
Ve Státní opeře bylo uvedeno hudebně-divadelní dílo „Slyš náš hlas (Hear Our Voice)“ vytvořené na základě libreta Angličanky Tertii Sefton-Green s využitím básní, deníků a dopisů napsaných dětmi v Terezíně období šoa. Společně se sopranistkou Alison Buchanan připravili studenti z Londýna, Norimberku a Prahy nové dílo s Furth Streichholzer Youth Orchestra pod taktovkou mezinárodně uznávaného dirigenta Petera Selwyna. Putovní vystoupení ve třech zemích bylo vyvrcholením unikátního hudebně vzdělávacího projektu. Prostřednictvím umění upozornilo mladé lidi na nebezpečí předsudků a pronásledování jiných. Představení „Slyš náš hlas“ doprovodila stejnojmenná mezinárodní výstava vizuálního umění vytvořená v rámci projektu studenty z účastnických zemí. Výstava se konala v Jubilejní synagoze v Praze. Celý projekt uspořádalo Židovské muzeum v Praze společně s Hackney Music Development Trust (Londýn) a Internationales Kammermusik Festival (Norimberk) s podporou programu Evropské unie Culture 2000.
 
Pět filmových přehlídek věnovalo svůj program Roku s židovskou kulturou. „Festival izraelských filmů“ v kině Ponrepo pořádalo Velvyslanectví Izraele. Festival „Polští tvůrci na židovské téma“ v Polském institutu v Praze organizovalo Polské velvyslanectví a v rámci Febiofestu se promítaly filmy s židovskou tematikou na radnici Židovské obce v Praze a v synagoze v Liberci. Vedle hraných filmů se uskutečnily festivaly z dokumentární oblasti: Festival Jeden svět, jenž kromě uvedení několika filmů s tematikou zaměřenou na židovské tradice uspořádal také koncert Okamžitého filmového orchestru, a dále festival hudebních filmů Music on Film – Film on Music, který představil ve Španělské synagoze i dalších festivalových kinech několik snímků o židovské hudební tradici a v hlavním bloku uspořádal projekci německého němého filmu „Golem“ s živým hudebním doprovodem pod vedením mladého kanadského hudebníka a skladatele Socalleda.
 
Z četné mezinárodní spolupráce vzniklo mnoho zajímavých projektů. Velvyslanectví Státu Izrael se podílelo na celé řadě akcí: uspořádalo již zmíněný „Festival izraelských filmů“ v kině Ponrepo, podpořilo koncert Filharmonie Hradce Králové a Vokálního souboru Adash s dirigentem Tomášem Novotným, vystoupení jazzového kontrabasisty Avishaie Cohena a jeho tria na festivalu Jazz Fest Brno a v Lucerna Music Baru v Praze, dále představilo výstavu „Děti celého světa malují Bibli“ na veletrhu Svět knihy Praha a podpořilo účast izraelského básníka Aharona Shabtaie na Festivalu spisovatelů Praha. Divadlo Ponec zahájilo svou taneční sezónu projektem „Izraelský víkend“, v jehož průběhu představilo několik současných tanečních tvůrců z Izraele. Nadační fond NBK ve spolupráci s ICEJ uspořádal večer při příležitosti Svátku darování Tory Šavuot s představením nového českého překladu Starého zákona ve Španělské synagoze za účasti velvyslance Státu Izraele A. Araziho. Velvyslanectví Nizozemského království podpořilo koncert „Hudba z doby Anny Frankové“ ve Španělské synagoze, Polský institut uskutečnil výstavu kreseb, plakátů a fotografií předních polských umělců věnovanou osobnosti Bruna Schulze a dále výstavu originálních kreseb a kopií grafik Bruna Schulze (1882-1942) pod názvem „V labyrintu Bruna Schulze“. Velvyslanectví Argentiny se podílelo na výstavě fotografií inspirovaných poezií terezínských dětí argentinské fotografky a výtvarnice Rosy Revsin pod názvem „I have not seen a butterfly around here…“ ve Vzdělávacím a kulturním centru a výstavě uměleckých fotografií zachycujících současnost židovské komunity v Buenos Aires a Argentině argentinského židovského fotografa Pedro Rotha, která byla umístěna v Muzeu města Brna. Velvyslanectví Kanady významně přispělo k realizaci dvou velkých projektů kanadské multimediální umělkyně Melissy Shiff v Praze: „Proměna rituálu: Postmoderní židovská svatba“ a videoinstalace „Archa“. Velvyslanectví USA napomohlo k uskutečnění koncertu Davida Krakauera & Klezmer Madness v rámci Festivalu Respect. Velvyslanectví Turecké republiky podpořilo koncert izraelsko-turecké skupiny Yinon Muallem Ensemble, která vystoupila v Divadle Archa. Rakouské kulturní fórum v Praze přispělo k výstavě židovských spisovatelů německého jazyka z Moravy nazvané „Zaváté stopy“ v Muzeu Boskovicka, kterou připravil Spolek Adalberta Stiftera v Mnichově ve spolupráci s Centrem pro výzkum moravské německé literatury při katedře germanistiky FF UP v Olomouci. Česká centra ve Stockholmu, Budapešti, Paříži, Varšavě a Drážďanech se aktivně zapojila do Roku s židovskou kulturou v zahraničí a uspořádala několik výstav a koncertů.
 
Program Roku s židovskou kulturou uvedl několik divadelních premiér a repríz. Jmenujme alespoň představení na motivy povídek Etgara Kereta „Díra ve zdi“ v Divadle Minor, hru Arnošta Goldflama „Dámská šatna“ v podání Klicperova divadla z Hradce Králové, kterou přivezlo do Prahy Divadlo v Dlouhé, v Divadle Na zábradlí to bylo scénické leporelo „Allan Stewart Konigsberg“ a hra na motivy z deníku Etty Hillesum „Přervaný život“ v režii J. Nebeského. Na Židovské obci v Praze se představilo kanadské divadlo The Dora Wassermann Yiddish Theatre a Pražský divadelní festival německého jazyka uspořádal několik večerů zaměřených na židovské autory.
 
Hlavním místem pro přednášky a diskuse se stalo Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze. V rámci Roku s židovskou kulturou připravilo např. cyklus diskusních večerů „Kultura bez hranic - Židovská kultura je součástí evropské identity" nebo cyklus přednášek „Pražská židovská architektura". V Městské knihovně v Praze proběhl cyklus přednášek „Dějiny židovské Prahy". V září byla v Brně slavnostně otevřena první mimopražská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze: Vzdělávací a kulturní centrum Brno. Slavnostní diskusní večer „Moje setkání s židovstvím“ proběhl ve Španělské synagoze s bývalým prezidentem ČR Václavem Havlem.
 
Rok židovské kultury v Kutné Hoře s bohatým několikaměsíčním programem představil knihu „Židé v Kutné Hoře“, koncert klezmerových skupin Trombenik a Eljazzer, přednášku s videoprojekcí a ukázkami fotodokumentace k připomínce architekta a scénografa, tvůrce divadelního plakátu Františka Zelenky, který zahynul v koncentračním táboře, putovní výstavu ŽMP „Nalezené tváře“, přednášku „Židovské památky na Kutnohorsku“, seminář „Židovské zvyky a tradice“, přednášku „Kapitoly z historie židovského podnikání v Kutné Hoře a na Kutnohorsku“, vzpomínkový večer očima přímých aktérů a jejich potomků „Židovská komunita v Kutné Hoře očima pamětníků – Vzpomínkové setkání k osobnostem židovské Kutné Hory“ a pietní akt na paměť obětí holocaustu.
Rok židovské kultury v Brně
se uskutečnil dvěma souběžnými proudy. Prvý z nich vyšel z jednání a dohody mezi ŽMP a Židovskou obcí Brno o zřízení pobočky Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP v Brně. Židovská obec Brno poskytla a značným nákladem rekonstruovala potřebné prostory ve své budově na ul. Kpt. Jaroše č. 3, ŽMP vybavilo pracoviště nezbytným zařízením a technikou. Pobočka zahájila svoji činnost v polovině září a záhy našla četné publikum mezi školní mládeži i v širší veřejnosti. Realizoval se tak letitý záměr systematicky a soustavně seznamovat brněnskou veřejnost s židovskou kulturou, historií a širší informovaností potlačovat možné recidivy antisemitismu. Zaměstnanci ŽMP, kteří v brněnské pobočce pracují, budou vzdělávací a kulturní pořady s židovskou tematikou připravovat i v dalších letech.
 
Druhý proud Roku židovské kultury v Brně představila iniciativa Národního divadla v Brně a jeho ředitele Mgr. Zdeňka Prokeše. K této iniciativě připojila své akce i Židovská obec Brno, a tak vznikl rozsáhlý ucelený soubor akcí „Dny židovské kultury v Brně 2006“, a to v časovém intervalu od března až do konce listopadu 2006. NDB využilo této příležitosti k nastudování zcela nových představení – baletní inscenace Igora Stravinského „Svěcení jara“ na libreto čerpající z událostí holocaustu a „Českého kabaretu v Terezíně“ Felixe Porgese. Obsah „Dnů židovské kultury v Brně“ naplnila i některá další brněnská divadla – HaDivadlo, Husa na provázku a Divadla u stolu. V Mahenově knihovně byla prezentována výstava o životě brněnské židovské obce a uskutečněny přednášky související s tímto tématem.

Bohatý program Roku s židovskou kulturou, který se dotkl snad všech uměleckých oblastí a zabýval se tématy historickými a společenskými, lze jen těžko obsáhnout. Židovské muzeum v Praze, koordinátor a iniciátor Roku s židovskou kulturou, se pokusilo prokázat, že je nejen muzejní institucí s významnými sbírkovými, knihovními a archivními fondy, nýbrž také živým organismem podílejícím se aktivně na tvorbě moderních dějin židovské kultury a podpoře současného umění. Přestože Rok s židovskou kulturou skončil, židovská kultura se stále rozvíjí a cílem muzea i nadále zůstává uchovávat její zdroje a vytvářet prostor pro tvůrčí činnost. Velké díky patří všem zúčastněným partnerům.
 

Záštitu nad oslavami převzali primátor hl. města Prahy Pavel Bém, předseda Senátu Přemysl Sobotka, bývalý prezident ČR Václav Havel, bývalí ministři kultury Pavel Dostál a Vítězslav Jandák a bývalý předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek.
 

Mediální partneři: MF Dnes, Týden, Český rozhlas, The Prague Post
 

Finanční podpora Roku s židovskou kulturou:

Židovské muzeum v Praze, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Hlavní město Praha, Městská část Praha 1, Městská část Praha 3, Velvyslanectví USA, Velvyslanectví Kanady, Velvyslanectví Nizozemského království, Velvyslanectví Turecké republiky
 
K instalaci projektu Archa dále přispěly tyto organizace:
SIEZA, s.r.o., Goodside Foundation, Hardesh Foundation, The Lee Foundation, The Davis Family, The Glina Family, The Warshafsky Foundation, JAP-Jewish Art/Products/Politics
 
Dny židovské kultury v Brně dále podpořily tyto instituce:
Město Brno, Jihomoravský kraj, Ministerstvo kultury ČR, Židovská obec Brno
 

Partneři Roku s židovskou kulturou:
 
Muzea & galerie:

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově, Galerie Millennium, Galerie SVU Mánes Diamant, Galerie Vyšehrad, Galerie výtvarného umění v Chebu, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka, Městské muzeum a galerie v Břeclavi, Městské muzeum v České Třebové, Městské muzeum v Chotěboři, Městské muzeum v Kamenici n. Lipou, Městské muzeum v Poličce, Městské muzeum Žacléř, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum Boskovicka, Muzeum dětské kresby, Muzeum hl. města Prahy, Muzeum Kroměřížska, Muzeum města Brna, Muzeum Mladoboleslavska, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Muzeum Prostějov, Muzeum romské kultury, Muzeum T. G. M. Rakovník, Muzeum umění Olomouc, Muzeum Velké Meziříčí, Muzeum Vysočiny Jihlava, Múzeum židovskej kultúry v Bratislavě, Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Oblastní galerie v Liberci, Oblastní muzeum v Mostě, Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Regionální muzeum a galerie Jičín, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Regionální muzeum v Mikulově, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Židovské muzeum ve Vídni
 
Židovské organizace & synagogy:
Baševi o.s., Bejt Praha, Matana, a.s., OLAM – Společnost Judaica Holešov, Synagoga v Krnově, Synagoga v Rychnově n. Kněžnou, Synagoga v Úštěku, Unie židovské mládeže, Židovské obce v ČR
 
Velvyslanectví & kulturní střediska:
Polský institut, Rakouské kulturní fórum, Velvyslanectví Argentinské republiky, Velvyslanectví Kanady, Velvyslanectví Lotyšské republiky, Velvyslanectví Nizozemského království, Velvyslanectví Státu Izrael, Velvyslanectví Turecké republiky,Velvyslanectví USA
 
Festivaly:
9 bran, Febiofest, Festival Boskovice, Festival ŠAMAJIM v Třebíči, Jeden svět, MOFFOM – mezinárodní festival hudebních filmů, Poláčkovo léto v Rychnově n. Kněžnou, Nekonvenční žižkovský podzim Jiřího Hoška, Prague Writers‘ Festival, Pražské jaro, Pražský divadelní festival německého jazyka, Respect, Židovské dny 2006 Prácheňsko
 
Divadla:
Činoherní klub, Dejvické divadlo, Divadlo Archa, Divadlo Minor, Divadlo Na Fidlovačce, divadlo na prádle, Divadlo na voru, Divadlo Na zábradlí, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Ponec, Divadlo Rokoko, Divadlo U stolu, Divadlo Ungelt, Divadlo v Dlouhé, Divadlo Viola, HaDivadlo, Husa na provázku, Klicperovo divadlo v Hradci Králové, Lyra Pragensis, Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, Národní divadlo v Brně, Národní divadlo v Praze, Státní opera Praha
 
Další instituce:
Česká centra, Česká kultura, Hankův dům ve Dvoře Králové n. Labem, Karlova univerzita, Karmelitánské nakladatelství, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Knihovna v Broumově, Knihovna v Třebíči, Krátký film Praha a.s., Kultura do města v Kutné Hoře, Kulturní centrum ZAHRADA, KVIZ Třebíč, Město České Budějovice, Město Heřmanův Městec, Město Lipník n. Bečvou / Církev československá husitská, Městská knihovna v Praze 4, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Multikulturní centrum Praha, Nadační fond Nové Bible kralické, Národní filmový archiv, Památník Hartmanice o.s., Památník národního písemnictví, Památník Terezín, Roxy / NoD, Sdružení Areka v Opavě, Sdružení Respekt a tolerance, Sdružení Serpens, Společnost Franze Kafky, Spolek Praha-Cáchy, Správa Pražského hradu, Úhlava o.p.s. Klatovy, Univerzita v Kolíně n. Rýnem ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, František Brikcius
 

Kontakt pro novináře: Jana Tomášková, jana@iam.cz, GSM: 602 255 961, Eva Dudasová, eva@iam.cz, GSM: 731 171 517
 

 

Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 1,3, Praha 1, tel 221 711 511, 100[at]jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze