Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Koncerty ve Španělské synagoze

Encyklopedie židovských
obcí

  Připomínáme si 70. let od počátku deportací českých a moravských Židů

K připomenutí počátku systematických deportací českých a moravských Židů do ghett a vyhlazovacích táborů zpřístupní ŽMP 16. října (výročí prvního transportu do ghetta v Lodži) a 27. listopadu (neděli po výročí prvního transportu do terezínského ghetta) zdarma památník zavražděných českých Židů v Pinkasově synagoze. Po dobu otevření, od 9 do 18 hod., budou v synagoze k dispozici pracovníci ŽMP, kteří budou návštěvníkům pomáhat s orientací v památníku, s vyhledáváním doplňujících informací a odpovídat na jejich otázky.

Památník vznikl v 50. letech 20. století ve Státním židovském muzeu pod vedením Hany Volavkové. Jeho vybudování předcházel rozsáhlý průzkum a úpravy Pinkasovy synagogy, jejíž volba souvisela i s bezprostřední návazností na Starý židovský hřbitov. Jména na stěnách synagogy představují jeho symbolické rozšíření pro ty, kteří většinou žádný skutečný hrob nemají. Unikátní památník je dílem malířů Václava Boštíka a Jiřího Johna, kteří nejen připravili jeho působivý koncept, ale 77 297 jmen sami na zdi synagogy napsali.
Památník vznikl v době, kdy připomínání šoa bylo nanejvýš vnitřní záležitostí židovské komunity a kdy genocida českých a moravských Židů byla zmiňována jen na okraj příběhu utrpení československých občanů a boje komunistů proti nacismu. Jeho vytvoření bylo tolerováno, protože vznikl mimo veřejný prostor, v synagoze, a navíc v kontextu poválečných tryzen. V době po sovětském vpádu roku 1968 skrytí památníku před veřejností vyvrcholilo jeho dlouhodobým uzavřením, během něhož byly nápisy na zdech zničeny. Teprve po pádu komunistického režimu Židovské muzeum v polovině 90. let 20. století památník rekonstruovalo a znovu otevřelo pro veřejnost.


© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze