Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Koncerty ve Španělské synagoze

Encyklopedie židovských
obcí

  Sám autor nového loga ŽMP Jan Jiskra o něm říká: „Značka je složena ze tří charakteristicky utvářených pruhů, které jsou zároveň schránkou pro název muzea ve všech jeho jazykových mutacích. Trojka přitom svou číselnou symbolikou hraje významnou roli v židovské tradici. Tvarové uspořádání značky není vázáno na konkrétní symboliku, záměrně nesleduje popisný charakter, prvoplánově založený na zobrazení konkrétních reálií. Jeho zdroje jsou výtvarné a pocitové... Zdánlivě robustní forma značky je odlehčena systémem většinově nepravoúhlých linií všech tří segmentů (pruhů). Unikátní a svou formou moderní tvar značky je kompaktní a kompatibilní jak v rámci svého vizuálního stylu, tak v prostředí cizího designu.“ V barevné (základní) variantě jsou všechny tři pruhy zakončeny barevnými „krystaly“, které mohou představovat vybroušené démanty židovské kultury. Dodejme, že svým abstraktním pojetím se nové logo Židovského muzea v Praze řadí vedle podobně pojatých značek např. Židovského muzea v New Yorku, San Franciscu či Berlíně.

Cílem změny vizuálního stylu muzea je představit Židovské muzeum jako instituci, která není obrácena pouze do minulosti, ale je otevřena i současnému dění, a především současnému návštěvníkovi. Nový vizuální styl Židovského muzea v Praze respektuje výjimečnost této instituce; spíše než o vážnost ve smyslu důrazu na tragické aspekty židovských dějin, jež muzeum nepochybně výrazně reprezentuje, jde v první řadě o vyzdvižení světového významu muzea, jedinečnosti jeho historie, a především sbírek.
Vizuální styl Židovského muzea v Praze představovalo dosud vlastně pouze logo, které pro muzeum před více než patnácti lety vytvořil grafik Milan Jaroš. Dosavadní navigační systém, webové stránky ani muzejní tiskoviny nebyly vzájemně graficky provázány. V novém vizuálním stylu nám jde o komplexní pojetí tváře muzea, jež umožní provázání uvedených prvků, bude působit nezaměnitelně a současně umožní další rozvoj a obměny v závislosti na nutnosti reagovat na nové výzvy.
Autorem nového vizuálního stylu ŽMP je grafik Jan Jiskra, jehož návrh zvítězil v soutěži s ostatními oslovenými grafiky.


© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze