Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Koncerty ve Španělské synagoze

Encyklopedie židovských
obcí

  VÝSTAVA GEORGES KARS (1880 – 1945) – raná tvorba

23. února – 17. června 2012

Galerie Roberta Guttmanna

Výstava z díla Jiřího Georga Karse (2. 5. 1880 Kralupy nad Vltavou – 6. 2. 1945 Ženeva), vrstevníka a přítele mnoha členů první generace našich modernistů ze skupiny Osma, chce představit malířovu málo známou ranou tvorbu z první čtvrtiny 20. století, v níž lze sledovat vlivy secese, impresionismu, fauvismu, kubismu a neoklasicismu v energickém úsilí o vlastní moderní výraz. Zastoupeny jsou jeho obrazy a kresby ze sbírek Galerie Zlatá Husa, Městského muzea ve Velvarech, Národní galerii v Praze, Městského muzea v Kralupech nad Vltavou, Židovského muzea v Praze a soukromých sbírek.

Jiří Georg Kars je jedním z příslušníků první generace českých moderních umělců, jehož dílo není dosud dostatečně známo ani zhodnoceno. Tito umělci usilovali o nový výtvarný výraz, ale také o uplatnění na mezinárodní umělecké scéně, což se některým z nich i podařilo. Na rozdíl od svých vrstevníků Kars nestudoval na pražské Akademii, ani se neúčastnil jejich prvních výstav. Svůj druhý domov nalezl v Paříži, která byla v první polovině 20. století hlavním scénou mezinárodního uměleckého dění. Ačkoli Karsův vývoj probíhal do značné míry mimo domácí prostředí, vždy pozorně sledoval umělecké a kulturní dění ve své vlasti, pravidelně sem zajížděl a vystavoval na pražských výstavách, a v roce 1938 se pokusil o trvalý návrat do Prahy. S velkým odhodláním usiloval o svoji vlastní cestu, na které dosáhl významných úspěchů a uznání, a dodnes je v cizině považován za jednoho z nejznámějších českých umělců.

Zpočátku byl podobně jako jeho pražští druzi okouzlen impresionismem Maxe Liebermanna a v letech 1906–08 dosáhl značného mistrovství v bezprostředním záznamu impresí z přírodních scén a městských parků. V Paříži jej nakrátko uchvátila plátna fauvistů, především Matisse a Deraina, která do jeho obrazů vnesla bohatší škálu lokálních barev a plošnou kompozici. Na pařížský Montmartre však dorazil právě ve chvíli, kdy zde plnou silou probíhala kubistická revoluce, která v letech 1910–14 ovlivňovala do jisté míry i jeho tvorbu – v tomto období vznikly také jeho nejzajímavější obrazy.

Slibný vývoj Karsovy tvorby byl přerušen první světovou válkou, kterou Kars strávil na haličské frontě a v ruském zajetí. Po válce se snažil pokračovat ve své kubismem inspirované tvorbě. Pod Derainovým vlivem však brzy dosáhl vlastní varianty primitivizujícího neoklasicismu v živém malířském podání ženských aktů v přírodním prostředí, které vzdáleně připomenou Gauginovy tichomořské ráje. Tyto motivy pak po další dvě desetiletí rozvíjel ve směru stále přísněji budovaného tvaru a hlubšího porozumění pro lidskou postavu, portrét, zátiší i krajinu.

Karsova životní a tvůrčí cesta byla zpočátku šťastnější než u mnoha jeho současníků, Kars netrpěl hmotnými starostmi a mohl se s plnou energií věnovat malířství v inspirujícím prostředí Paříže nebo Španělska. V katastrofě šoa však zanikl celistvý evropský svět, na který byl zvyklý a v němž se přirozeně pohyboval, stejně jako humanistické hodnoty, v které věřil. Po jeho tragické smrti zůstaly Karsovy obrazy roztroušeny v nesčetných veřejných a soukromých sbírkách v Čechách, Francii, Německu, Španělsku, Izraeli i Spojených státech. Rozptýlenost jeho prací a nemožnost uspořádání retrospektivní výstavy v minulosti jsou také hlavním důvodem, proč jeho dílo není dodnes dostatečně poznáno a zhodnoceno.

Kurátorem výstavy je Arno Pařík.

Galerie Roberta Guttmanna
U Staré školy 3, Praha 1, tel. 221 711 553

Výstava je otevřena denně kromě sobot a židovských svátků
Od 23. 2. do 23. 3. od 9:00 do 16:30
Od 25. 3. do 17. 6. od 9:00 do 18:00

Papoušek, 1907, olej, plátno 64,5 × 52 cm, Galerie Zlatá husa fotografie © Galerie Zlatá Husa


© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze