Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Koncerty ve Španělské synagoze

Encyklopedie židovských
obcí

  Kácení nemocných stromů na Starém židovském hřbitově

Na Starém židovském hřbitově bylo během ledna a února letošního roku pokáceno celkem 13 stromů, jejichž zdravotní stav vykazoval viditelné příznaky omezené či ohrožené stability, přičemž u šesti z nich hrozilo zřícení. Stromy na Starém židovském hřbitově a jejich zdravotní stav průběžně sleduje odborná firma Safe Trees, která zároveň stromy eviduje ve speciálním programu „Stromy pod kontrolou“. Na některé stromy dokonce nechává ŽMP zpracovat posudky od soudních znalců, ale ani tak nelze odhalit všechna hrozící rizika. Ke kácení byl vydán po řádném šetření souhlas Národního památkového ústavu a Odboru životního prostředí Prahy 1.
Že kácení nezdravých stromů je skutečně nezbytné, dokazuje událost z loňského léta, kdy na Starém židovském hřbitově došlo nečekaně k odštípnutí a pádu části mohutného akátu o váze cca 800 kg. V rámci každoročního zdravotního a bezpečnostního ošetřování se dále stromy prořezávají a rizikové větve jsou vyvazovány speciálními druhy bezpečnostních vazeb. Pracemi je pověřena odborná firma Ing. Lukáš Adámek - Ošetřování stromů, aby se maximálně zabránilo možným škodám.
Na Starém židovském hřbitově roste v současné době 127 stromů včetně stromů mladých, vypěstovaných z náletu nebo nově vysazených. Nové stromy se vysazují průběžně v místech, kde je nejbližší náhrobek vzdálen alespoň 70 cm, aby se předešlo situaci, kdy náhrobky zarůstají do báze kmenů (jako je tomu u starých stromů), takže strom začne postupně uhnívat.
Další kontrola a posudky stavu stromů budou zpracovány v polovině roku 2012, protože ani většina ostatních stromů není bohužel zcela v pořádku a jejich stav se navíc neustále zhoršuje kvůli jejich stáří a místním podmínkám.

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze