Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Koncerty ve Španělské synagoze

Encyklopedie židovských
obcí

  ARCHA PAMĚTI. CESTA PRAŽSKÉHO ŽIDOVSKÉHO MUZEA POHNUTÝM 20. STOLETÍM

Židovské muzeum v Praze spolu s nakladatelstvím Academia připravilo v závěru roku 2012 další mimořádnou publikaci. Monografie vedoucí oddělení dokumentace, správy a evidence sbírek ŽMP Magdy Veselské s epilogem ředitele ŽMP Leo Pavláta je vůbec první knihou, která se systematicky zabývá činností a osudy pražského židovského muzea. Zákruty jeho dosavadní existence přitom v mnohém odrážejí dramatické osudy českých a moravských Židů v minulém století.

Chronologicky vyprávěný příběh muzea začíná skromnými počátky předválečného muzejního spolku, který navzdory mnoha těžkostem shromáždil díky úsilí S. H. Liebena a Augusta Steina výjimečnou a reprezentativní sbírku. Navazuje popis snahy válečné pražské židovské obce, které se na základě iniciativy Karla Steina a pod vedením Tobiase Jakobovitse a Josefa Poláka podařilo pod krycím názvem „muzeum“ bezpečně uschovat majetek protektorátních židovských obcí pro dobu po válce. Válečné muzeum bývá v literatuře často označováno jako „muzeum vyhynulé rasy“; tato nálepka ale nemá žádnou oporu v dochovaných archivních dokumentech. Jedná se o poválečnou interpretaci, jejímuž vývoji a zformování se podrobně věnuje závěr druhé kapitoly knihy. Pro krátké, ale chaotické těsně poválečné období, jež popisuje třetí kapitola, zase byla klíčová rozvaha a odhodlání pracovníků muzea, především Hany Volavkové, kteří dokázali uchovat sbírky v celistvosti a obhájit muzeum jako specializovanou, odbornou instituci. Existence židovského muzea v nepříznivých podmínkách antisemitsky naladěného komunistického režimu charakterizovaná ve čtvrté, závěrečné kapitole se vyznačovala neustálým bojem, který bylo muzeum nuceno svádět o uhájení vlastní existence. Kniha líčí rovněž úsilí muzejních pracovníků o uchování českého židovského kulturního dědictví, materiálního i duchovního, v kontextu dvou totalitních režimů, a zabývá se kontakty muzea s českou židovskou komunitou; k uchování a definování její identity ve 20. století ostatně značnou měrou přispělo.
Text se opírá především o dosud systematicky nezpracovaný materiál uložený v českých a zahraničních archivech. Doprovázejí jej četné, mnohdy unikátní ilustrace. Součást knihy tvoří rovněž jmenný rejstřík a rejstřík institucí a organizací.


I když má publikace charakter odborného textu doplněného rozsáhlým poznámkovým aparátem, je napsána čtivým jazykem a příběh muzea, který se před čtenářem odvíjí, má díky historickým okolnostem rychlý a dramatický spád. Odkrývá pozadí instituce, která patří k nejnavštěvovanějším muzeím na světě. Její existence přitom – v rozporu s panující představou – nikdy nebyla samozřejmostí, ale výsledkem obtížného boje a úsilí řady vynikajících židovských osobností. (www.academia.cz)


Česky s anglickým a německým resumé, 287 stran, 27 cm
ISBN 978-80-87366-21-9
Prodejní cena: 850 CZK /37 EUR /45 USD
Cena na e-shopu (E-SHOP): 600 CZK /26 EUR /32 USD

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze