Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Koncerty ve Španělské synagoze

Encyklopedie židovských
obcí

  FASE PRAŽSKÝCH ŽIDOVSKÝCH RODIN Z LET 1748-1749 (1751).
EDICE PRAMENE K NÁVRATU Z TEREZIÁNSKÉHO VYPOVĚZENÍ


Židovské muzeum v Praze vydalo jedinečný pramen k dějinám pražských Židů, který doplňuje ediční řadu soupisů židovského obyvatelstva z produkce Národního archivu.
Těžké roky 1745-1748 strávili pražští Židé na venkově, kam byli vypovězeni na základě nepodloženého obvinění z velezrady. Fase neboli přiznání vyplňovaly hlavy židovských rodin při návratu do Prahy po odvolání vypovězení. Přiznání pořízená pro evidenční potřeby židovské samosprávy jsou dnes uložena v Archivu ŽMP. Soubor 1 473 přiznání z doby návratu fakticky nahrazuje úřední souhrnný soupis pražských Židů – z období 1729-1794 se totiž žádný srovnatelný dokument státní provenience nezachoval. Úvodní studie stručně shrnuje dějiny vypovězení i návratu a seznamuje se strukturou formuláře přiznání. Ten kromě soupisu členů rodiny a služebníků zahrnoval též informace o zaměstnání hlavy rodiny, vlastnictví a umístění domu. Údaje obsažené v přiznáních jsou především prvořadým pramenem odborné i soukromé genealogie, umožňují však i studium různých otázek historické demografie, sociálních a hospodářských dějin i topografie.
Edici, jejímiž autory jsou pracovnice Archivu ŽMP Lucie B. Petrusová a odborný pracovník Oddělení židovských dějin a judaistiky ŽMP Alexandr Putík, doplňuje vedle jmenného a místního rejstříku také menší obrazová příloha.

Česky s anglickým resumé, 342 stran, 30 cm
ISBN 978-80-87366-22-6
Prodejní cena, cena na e-shopu (E-SHOP): 300 CZK /13 EUR /16 USD

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze