Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Koncerty ve Španělské synagoze

Encyklopedie židovských
obcí

  HEBREJSKÝ KNIHTISK V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Současně s výstavou „A nebudete muset chodit za rabínem“ vydalo Židovské muzeum v Praze spolu s nakladatelstvím Academia monografii věnovanou 500. výročí hebrejského knihtisku v českých zemích. Tým autorů z České republiky i ze zahraničí se v ní pod vedením kurátorky sbírky rukopisů a vzácných tisků ŽMP Olgy Sixtové vůbec poprvé věnuje různým aspektům tématu a začleňuje jej do širšího kontextu.
Studie Pavla Sládka širšího kulturně historického hlediska ukazuje, jak fenomén hebrejského knihtisku v jeho počátcích vnímali, hodnotili a využívali jeho současníci. První studie editorky Olgy Sixtové podává přehled pražského hebrejského knihtisku v letech 1512-1672, ve druhé se autorka podrobně věnuje nejstaršímu období vývoje typografie a výzdoby pražských hebraik a předkládá podrobnou bibliografii prvních zhruba padesáti let jejich existence (1512-1569). Shromáždění jedinečného souboru obrazového materiálu dále umožnilo vznik původní studie Petra Voita, jež v novém světle poukazuje na míru integrace prvních pražských židovských tiskařů s jejich křesťanskými kolegy a dobovými estetickými trendy. Statě Andrey Jelínkové a Lenky Veselé čtenářům přibližují hebrejský knihtisk v Prostějově a křesťanskou hebrejskou typografii v Čechách. Shlomo Z. Berger nahlíží pražské vydavatelské podnikání v jazyce jidiš v porovnání s dalším významným centrem židovského knihtisku, Amsterdamem. Otázkám cenzury (a udavačským aférám) se ve svém příspěvku na základě zpracování dosud nepublikovaných archivních materiálů věnuje Alexandr Putík. Studie Ivety Cermanové se na postavě předního pražského židovského intelektuála Mošeho Israele Landaua zaměřuje na poslední tvořivé období historie hebrejského knihtisku v českých zemích. Kniha je bohatě vypravena více než dvěma sty ilustracemi. Více než polovinu z nich tvoří snímky dosud nepublikované, pořízené z unikátních exemplářů dochovaných v necelé dvacítce knihoven v Evropě, Izraeli a Spojených státech a také v českých archivech. Edice je rovněž doplněna podrobným rejstříkem. Více o projektu také na www.jewishmuseum.cz/hebrewprinting.

Česky, 274 stran, 33 cm ISBN 978-80-200-2197-7 Prodejní cena: 650 CZK /28 EUR /35 USD Cena na e-shopu (odkaz na e-shop): 500 CZK /22 EUR /27 USD

Anglicky, 274 stran, 33 cm ISBN 978-80-200-2220-2 Prodejní cena: 850 CZK /37 EUR /45 USD Cena na e-shopu (E-SHOP): 700 CZK /30 EUR /37 USD© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze