Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Koncerty ve Španělské synagoze

Encyklopedie židovských
obcí

  JAN NERUDA A ŽIDÉ. TEXTY A KONTEXTY

Je možné považovat Jana Nerudu za antisemitu? Touto otázkou, dodnes vyvolávající rozporuplné reakce, se nově zabývá kolektivní monografie, kterou Židovské muzeum v Praze vydalo v nakladatelství Akropolis.Jan Neruda, spisovatel, který zaujal pevné místo v českém národním panteonu. Jeho pamflet „Pro strach židovský“ (1869) současní antisemité s oblibou publikují na internetu, mnozí literární vědci či publicisté jeho jméno naopak před obviněními z antisemitismu brání. Židovské muzeum v Praze a Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR v roce 2010 uspořádaly odborný seminář, v jehož rámci si literární vědci a historici zabývající se židovskými dějinami a antisemitismem mohli porovnat svoje znalosti, názory, ale i metodologické přístupy.

Sborník „Jan Neruda a Židé. Texty a kontexty“, který editorsky připravili Jindřich Toman z University of Michigan a Michal Frankl za ŽMP, je výstupem tohoto workshopu. Vybrané příspěvky tak z různých perspektiv blížeji představují Nerudovy postoje k Židům a začleňují je do dobového kontextu. Analýzy jsou založeny nejen na rozboru výše uvedeného traktátu, jehož komentována edice tvoří součást knihy, ale poprvé se obšírněji zabývají i dalšími Nerudovými texty. Publikaci doplňují také četné ilustrace, především stereotypní dobová zobrazení Židů včetně karikatur.

Michal Frankl, Jindřich Toman (edd.): Jan Neruda a Židé. Texty a kontexty. Akropolis: Praha 2012, 208 s. ISBN 978-80-7470-009-5

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze