Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Koncerty ve Španělské synagoze

Encyklopedie židovských
obcí

  PRVNÍ PLÁNOVANÁ OBMĚNA STÁLÉ EXPOZICE A S NÍ SPOJENÁ REKONSTRUKCE MAISELOVY SYNAGOGY SE BLÍŽÍ – POSLEDNÍ ŠANCE ZHLÉDNOUT STÁVAJÍCÍ STÁLOU EXPOZICI O DĚJINÁCH ŽIDŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH OD 10. DO 18. STOLETÍ

Židovské muzeum v Praze po otevření nového Informačního a rezervačního centra připravilo i proměnu svých stálých expozic, aby při respektování architektury historických synagog, v nichž jsou umístěny, lépe odpovídaly současným trendům muzejních prezentací, technickým možnostem i očekávání návštěvníků. Cílem je nejen zatraktivnit expozice zapojením interaktivních a edukačních prvků, nýbrž také více začlenit prohlídkový okruh muzea do reálií historické čtvrti Josefova a zvýraznit genius loci pražského Židovského Města. Návštěvníci se tak dočkají hlubšího osobního prožitku z návštěvy míst, která jsou sama o sobě exponáty.

První z expozic, jež po 19 letech od svého otevření projde takovouto proměnou, bude obnovená expozice v Maiselově synagoze věnovaná dějinám českých a moravských Židů od počátků osídlení do 18. století. Změnu doprovodí nezbytné stavební úpravy interiéru i exteriéru budovy a jejího bezprostředního okolí. Z těchto důvodů bude Maiselova synagoga od 29. března 2014 uzavřena, aby se české i zahraniční veřejnosti otevřela v nové podobě v květnu následujícího roku.

Budoucí návštěvníci se mimo jiné mohou těšit na audiovizuální 2D projekci, díky níž se ocitnou přímo v uličkách starého Židovského Města, jak je ztvárňuje slavný Langweilův model Prahy. Kromě bohatství vzácných sbírkových předmětů v novém uspořádání a významovém kontextu si zájemci budou moci na dotykových obrazovkách prolistovat staré hebrejské rukopisy, nahlédnout do historických plánů židovských sídlišť nebo vyhledávat v databázi významných židovských osobností. Díky možnosti proměnit výstavní prostory i v auditorium se synagoga ve večerních hodinách stane též místem pro komorní umělecká vystoupení: hudební, recitační či divadlo jednoho herce.


© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze