Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Koncerty ve Španělské synagoze

Encyklopedie židovských
obcí

  Rejstřík k matrikám ŽNO v Mikulově on-line

Židovské muzeum v Praze, oddělení archivu, zpřístupnilo na muzejních webových stránkách další z archivních pramenů, který se často ocitá v hledáčku badatelského zájmu. Jedná se o Rejstřík k matrikám narozených, oddaných a zemřelých židovské náboženské obce v Mikulově.
Rejstřík k matrikám, vytvořený v roce 1913 Dr. Moritzem Lewinem, obsahuje seznam narozených, oddaných a zemřelých z let 1767 až 1912, včetně pozdějších přípisů z let 1913 až 1916. Svým obsahem Rejstřík k matrikám částečně nahrazuje nedochované starší mikulovské matriční knihy z druhé pol. 18. a první pol. 19. století a představuje tak unikátní genealogický pramen k dějinám židovského obyvatelstva v Mikulově.
Rejstřík k matrikám je přístupný on-line na webových stránkách mueza, a to v rámci Katalogu sbírek ŽMP© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze