Home page Contact us info for visitors web's map • printable • česká verze
Concerts in the Spanish Synagogue

Encyclopaedia of Jewish Communities

  Díky slevovým programům je možné Židovské muzeum v Praze navštívit za výrazně snížené vstupné.

V rámci Bonus Programu České spořitelny, a.s., nebo se zákaznickou kartou Pražské plynárenské, a.s., je možné navštívit ŽMP se 70 % slevou, tedy jen za 90 Kč (studenti a senioři za 60 Kč). U pražské karty Opencard činí sleva na vstupném 60 %.

Prohlídkový okruh ŽMP zahrnuje celkem 7 objektů:
o Maiselovu synagogu s expozicí o nejstarších dějinách Židů v českých zemích
o Pinkasovu synagogu s Památníkem českých a moravských Židů zavražděných nacisty a s výstavou unikátních dětských kreseb z Terezína
o Klausovou synagogu a Obřadní síň, obě věnované expozicím o židovských tradicích a zvycích
o překrásně zdobenou Španělskou synagogu s expozicí představující novější židovské dějiny na našem území a také výjimečnou expozici synagogálního stříbra
o Galerii Roberta Guttmanna s dočasnými výstavami
o světově proslulý Starý židovský hřbitov

Vstupenka do ŽMP platí 7 dní, aby si návštěvníci případně mohli prohlídku rozložit do několika návštěv.

Bližší informace o podmínkách jednotlivých slevových programů


© 2004 - 2008 Jewish Museum in Prague