Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Archiv
  

Sbírky a fondy

Archiv Židovského muzea v PrazeUzavření archivu
Z důvodu rekonstrukce archivního depozitáře (budování hasicího zařízení) bude archiv Židovského muzea v Praze od 1. 10. 2014 do počátku roku 2015 pro veřejnost uzavřen. Datum znovuotevření archivu bude upřesněno v závislosti na průběhu prací. Stavební zásah si vyžádá úplné vyklizení depozitáře. Nebude proto možné vyřizovat ani badatelské dotazy. Prosíme odbornou veřejnost o pochopení.

Kurátor archivu: [email] Vlastimila Hamáčková

budova archivu Židovského muzea v Praze
 
Archiv Židovského muzea v Praze spravuje v současné době téměř 550 bm archiválií. Hlavní část tvoří archivy jednotlivých židovských náboženských obcí Čech a Moravy. Jsou zde rovněž uloženy fondy některých židovských spolků a organizací a sbírka osobních pozůstalostí. Součástí archivu je i menší sbírka patentů a cirkulářů, sbírka pečetidel a sbírka hudebnin.

V archivu je rovněž uložena dokumentace k jednotlivým židovským obcím, která obsahuje fotografie synagog, ghet a hřbitovů, zprávy o průzkumu těchto památek v terénu a odkazy na literaturu, případně na další prameny k dějinám židovského osídlení v daném místě.

Menší sbírku starších cenných dokumentů získaných koupí nebo darem shromáždilo Židovské muzeum již před druhou světovou válkou. Většina materiálů se dostala do muzea za druhé světové války. Archivy židovských obcí z odtrženého pohraničí jsou zde proto zastoupeny pouze výjimečně jednotlivými dokumenty. Ani materiály ostatních obcí nejsou vždy zachovány v odpovídajícím rozsahu. V některých případech se jedná pouze o torzo. Zachované písemnosti jen výjimečně překračují časový mezník daný rokem 1945.

Informace o fondech a sbírkách uložených v archivu Židovského muzea v Praze najdete v celostátní databázi Archivních fondů a sbírek v České republice přístupné na stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci Archivnictví a spisová služba (http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php) Rychlý přístup je možný přes stránky České archivní společnosti www.cesarch.cz (viz Archivní fondy v ČR).

Sídlo archivu: objekt smíchovské synagogy, Stroupežnického 32, Praha 5
Pro veřejnost otevřeno každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, s výjimkou židovských svátků.

Konzultace: po předchozí dohodě

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze