Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Odborné aktivity a služby

Archiv Židovského muzea v Praze

Archiv Židovského muzea v Praze spravuje více než 550 bm archiválií. Hlavní část tvoří archivy jednotlivých židovských náboženských obcí Čech a Moravy. Jsou zde rovněž uloženy fondy některých židovských spolků a organizací a osobní pozůstalosti. Součástí archivu je i menší sbírka patentů, cirkulářů, vyhlášek a nařízení, sbírka pečetidel a razítek, sbírka hudebnin a sbírka varií.
V archivu je rovněž uložena dokumentace k jednotlivým židovským obcím, která obsahuje fotografie synagog, ghett a hřbitovů, zprávy o průzkumu těchto památek v terénu a odkazy na literaturu, případně na další prameny k dějinám židovského osídlení v daném místě.
Menší sbírku starších cenných dokumentů získaných koupí nebo darem shromáždilo Židovské muzeum již před druhou světovou válkou. Většina archiválií se dostala do muzea za války v rámci svozů materiálů zrušených židovských obcí Čech a Moravy. Archivy židovských obcí odtrženého pohraničí jsou zde proto zastoupeny výjimečně, většinou pouze jednotlivými dokumenty. Ani materiály ostatních obcí nejsou vždy zachovány v odpovídajícím rozsahu. V některých případech se jedná o pouhé torzo. Dlouhou dobu představoval archiv uzavřený historický celek, zachované písemnosti jen výjimečně překračovaly časový mezník daný rokem 1945. Teprve od roku 2006, po přestěhování do moderního klimatizovaného depozitáře s dostatečnou prostorovou kapacitou, začal archiv shromažďovat novější materiály, především zachované písemnosti židovských obcí obnovených po druhé světové válce.
Informace o fondech a sbírkách uložených v archivu Židovského muzea v Praze jsou přístupné v celostátní databázi Archivních fondů a sbírek v České republice na stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci archivnictví a spisová služba (http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx). Rychlý přístup je možný také přes stránky České archivní společnosti www.cesarch.cz (viz Archivní fondy v ČR).

Sídlo archivu:
Objekt smíchovské synagogy, Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5
Telefon: 222 749 211, 257 311 492
E-mail: office@jewishmuseum.cz

Badatelna je otevřena pro veřejnost:
úterý a čtvrtek 9-12 13-17 s výjimkou státních a židovských svátků.

Seznam fondů a sbírek
Seznam archivních pomůcek
Ceník služeb poskytovaných archivem
Výroční zpráva Archivu ŽMP za rok 2013


Další užitečné odkazy:
Archiv disponuje menší příruční knihovnou, která obsahuje především jazykové slovníky, encyklopedické příručky a základní literaturu k dějinám Židů v českých zemích, včetně publikací vydávaných Židovským muzeem. Vlastní knihovna Židovského muzea v Praze je umístěna v hlavní budově (U Staré školy 1, Praha 1)
Katalog knihovny

Zachované židovské matriky z Čech a Moravy jsou uloženy v Národním archivu. Digitalizované matriky jsou zde přístupné na www.badatelna.cz 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze