Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Ceník služeb
  

Odborné aktivity a služby

Ceník služeb poskytovaných Židovským muzeem v Praze

Poplatky za vyřízení tuzemských i zahraničních zápůjček (platí se i v případě, že se zápůjčka z jakýchkoliv důvodů neuskuteční):
Poplatky zahrnují rešerše základní v evidenčních záznamech a v depozitáři, výběr exponátů, stanovení stavu a nákladů na restaurování exponátů, popis a detailnější určení exponátů (nad rámec evidence 1. stupně), přípravu protokolů o stavu předmětů.
Poplatky nezahrnují náklady na konzervování/restaurování/adjustaci předmětů (ceník viz, resp. skutečné náklady), pořízení a poskytnutí fotografií předmětů a práv k nim (viz ceník), složitější provenienční rešerše, náklady na pojištění, transport, kurýrní doprovod zápůjčky.


Ceník služeb (PDF)

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze