Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Sbírka kovů a trojrozměrných předmětů
  

Sbírky a fondy

Sbírka kovů a trojrozměrných předmětů

kurátor: [email] Mgr. Jaroslav Kuntoš

Základ sbírky kovů Židovského muzea vznikl již v období jeho založení roku 1906, v souvislosti s asanací pražského ghetta. Podobu této sbírky lze částečně rekonstruovat pomocí inventárních karet válečného katalogu. Byla pravděpodobně poněkud různorodá, neboť v ní byly obsaženy předměty získané ze zrušených synagog a různé dary jednotlivců a organizací. Část předmětů získaných v tomto období však vzhledem ke své historické a výtvarné hodnotě dodnes tvoří špičky současné sbírky.

Největší nárůst sbírka zaznamenala v letech 1942-1945, v období tzv. Ústředního židovského muzea, kdy bylo do muzea svezeno téměř veškeré vybavení synagog v tehdejším Protektorátu, a také velké množství předmětů konfiskovaných z domácností a spolků.

V poválečném období, v letech 1945-1950 byla část synagogálního vybavení navrácena obnoveným komunitám k rituálnímu využití. Jednalo se převážně o soupravy výzdoby Tóry - štíty, nástavce, koruny a ukazovátka v počtu několika set kusů, a dále menší množství jiných předmětů potřebných k bohoslužbě. Přírůstky po roce 1945 nejsou příliš rozsáhlé, většinou se jedná o drobnější předměty z domácností, které nějakým způsobem přežily válečné události. V případě ojedinělých rozsáhlejších akvizic jde převážně o objekty ze zaniklých poválečných židovských obcí, které již muzeem jednou prošly.

Sbírka kovů Židovského muzea obsahuje přes 700 štítů na Tóru, stejný počet nástavců na Tóru, téměř 170 korun na Tóru, téměř 1200 ukazovátek na Tóru, přes 300 pokladniček, přes 400 pohárů a další početně menší soubory chanukových a sobotních svícnů, věčných světel, levitských souprav, talířů na seder, misek na etrog, rituálních kořenek, předmětů Pohřebního bratrstva a další. V materiálové skladbě předmětů převažuje stříbro, zvláště u synagogálního vybavení. Ke sbírce kovů jsou přičleněny menší sbírky skla a keramiky, synagogálního nábytku a ostatních trojrozměrných předmětů.

Základ fondu tvoří soubory výzdoby Tóry - štíty, koruny, nástavce a ukazovátka, převážně z první třetiny 19. století. Nejstaršími spolehlivě datovatelnými předměty z těchto souborů je dvojice štítů na Tóru pražského původu z roku 1708, nejmladší z nich pocházejí z třicátých let 20. století. Absolutně nejstarším spolehlivě datovatelným předmětem ve sbírce je holba Pohřebního bratrstva augsburgského původu, vyrobená v letech 1595-1600.

V současnosti probíhá zpracovávání sbírky a její dokumentace, k vydání je připravován výběrový katalog stříbrných objektů. Obrazová dokumentace sbírky by v budoucnosti měla být dostupná v digitální podobě.

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze