Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Fond fotoarchivu
  

Sbírky a fondy

Fond fotoarchivu

kurátor: [email] Martin Jelínek

Fotoarchiv obsahuje jak současné dokumentační, tak historické snímky. Celkem se jedná přibližně o 75.000 negativů, diapozitivů a originálních fotografií a přes 500.000 digitálních souborů. Sbírku historických dokumentačních fotografií tvoří několik základních tematických celků: sbírkové předměty, Ústřední židovské muzeum, židovské památky a holocaust. Fotodokumentace předmětů spadajících do vlastnictví muzea je průběžně pořizována od začátku 40. let 20. století a představuje nejrozsáhlejší celek, významný především pro odborné pracovníky muzea. V letech 1942-1945, kdy fungovalo Ústřední židovské muzeum, bylo pořízeno několik tisíc skleněných negativů dokumentujících jeho činnost. Do tohoto souboru patří také negativy zachycující aktivity institucí, v nichž Židé za okupace pracovali pod nacistickým dozorem. Snímky židovských obcí Čech a Moravy představují obrazové svědectví o židovských ghettech od časů 1. republiky do současnosti. Poslední soubor je spojen s tématem holocaustu. Kromě záběrů z Terezína a z pracovních a vyhlazovacích táborů do něj spadají rodinné snímky českých Židů.

Fotoarchiv je stále doplňován o novou fotodokumentaci. Shromažďuje materiály dokumentující činnost muzea, především pražské a regionální výstavy a různé společenské akce. Jeho součástí je také malá videotéka s dokumentárními filmy se židovskou tematikou.
© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze