Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Restaurátorská pracoviště
  

Sbírky a fondy

Restaurátorská dílna kovů

restaurátorská dílna textilu

restaurátorská dílna papíru a pergamenu

 

restaurátoři: [email] Pavel Veselý, [email] Klára Čechlovská [email] Martina Jarešová

Restaurátorská dílna kovů je zaměřena především na restaurování a konzervaci kovových předmětů, převážně ze stříbra, ale též z mědi, mosazi, cínu, železa a dalších kovů nebo jejich slitin. Restaurovány a konzervovány jsou zde i předměty pokovené – zlacené, stříbřené, cínované atp. Vedle kovů jsou na restaurátorském pracovišti ošetřovány i drobné sbírkové předměty ze dřeva, skla, kamene, porcelánu a keramiky.

Pracoviště restaurátorů kovů je rozděleno na tři části: první část je zařízena jako zlatnická, stříbrnická a pasířská dílna, kde jsou předměty restaurovány tradičními uměleckořemeslnými postupy. Pro tyto účely je dílna vybavena jak tradičními nástroji, tak moderním vybavením. Druhou částí restaurátorského pracoviště je laboratoř s dílnou tzv. mokrých procesů. Zde se předměty analyzují, dekonzervují, zbavují nečistot a nežádoucích korozních produktů. K odstranění mechanických nečistot a k intenzifikaci procesů jsou používána ultrazvuková zařízení. Dále se pak předměty mechanicky, chemicky i elektrochemicky ošetřují a opatřují konzervačními prostředky. Pro vysoušení předmětů jsou na pracovišti využívány elektrické sušárny s přesnou termoregulací. Tato část je vybavena třemi digestořemi a vzduchotechnikou zajišťující výměnu vzduchu na pracovišti. Třetí část je vybavena jako pracovna restaurátorů, kde je pořizována dokumentace prováděných restaurátorských zásahů a kde je též umístěn archiv restaurátorských zpráv.

Restaurátoři tohoto pracoviště spolupracují s externími odborníky a restaurátory, především při restaurování rozměrných mosazných předmětů a dřevěného nábytku. Dále je v rámci restaurátorského pracoviště umožněno vykonávání odborné praxe studentů středních, vyšších i vysokých uměleckoprůmyslových a chemicko-technologických škol se zaměřením na restaurování.

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze