Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Restaurátorská pracoviště
  

Sbírky a fondy

Restaurátorská dílna papíru a pergamenu

restaurátorská dílna kovů

restaurátorská dílna textilu

 

restaurátoři: [email] Ondřej Zatloukal, [email] Jan Slivka

Dílna, zaměřená na konzervaci a restaurování papíru a pergamenu, která byla zřízena na počátku roku 2001, je nejmladším restaurátorským pracovištěm v rámci Židovského muzea v Praze.

Pracoviště je tvořeno vlastní dílnou, laboratoří a místností pro mechanické čištění. Jelikož sbírky Židovského muzea v Praze zahrnují poměrně široké spektrum typů papírových a pergamenových objektů (nacházejí se zde bohaté soubory kresby, grafiky, fotografie, knih, pergamenových svitků a archiválií), je nutné, aby dílna byla vybavena univerzálně. Provádějí se zde knihařské práce při restaurování knižních vazeb, čištění objektů suchými i mokrými procesy, odkyselování papíru, doplňování papíru a pergamenu. Kromě celkového restaurování je zde prováděna i adjustace sbírkových předmětů, jak pro výstavy, tak i pro dlouhodobé uložení, která je nedílnou součástí preventivní konzervace. Kromě vlastního restaurování se zde provádí též digitální fotodokumentace restaurovaných objektů, v rámci které je využíván také stereomikroskop, důležitá pomůcka při stanovení stupně poškození předmětu a určení vhodných restaurátorských postupů.

Klimatizovaná laboratoř je určena zejména pro restaurování nejvíce poškozených pergamenových objektů, citlivých na změny klimatických podmínek. Je zde umístěna digestoř pro práci s chemikáliemi. Místnost pro mechanické čištění slouží také pro příjem a prvotní ošetření poškozených sbírkových předmětů. S vybudováním nových depozitářů ŽMP ve Smíchovské synagoze vzniklo další pracoviště pro čištění a ambulantní opravy sbírkových předmětů zde uložených. Na pracovišti je umožněno vykonávání odborné praxe studentů středních, vyšších i vysokých uměleckoprůmyslových a chemicko-technologických škol se zaměřením na restaurování

 

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze