Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Restaurátorská pracoviště
  

Sbírky a fondy

Restaurátorská pracoviště

restaurátorská dílna kovů

restaurátorská dílna textilu

restaurátorská dílna papíru a pergamenu

Objem sbírek klade neobvyklé nároky na činnost restaurátorských pracovišť muzea. V současné době má muzeum tři stálá restaurátorská pracoviště: dílnu kovů, dílnu textilu a dílnu papíru a pergamenu. Celkem šest restaurátorů, kteří v dílnách pracují, věnuje intenzivní péči sbírkám, jež byly po desetiletí zanedbávány. Jejich cílem je dosažení optimálního stavu konzervace všech sbírkových předmětů, a to v nejbližší možné době. Jelikož je splnění takového úkolu časově velmi náročné, kmenoví restaurátoři muzea rovněž využívají práce externích spolupracovníků, a to zejména pokud jde o restaurování předmětů pro jednotlivé zápůjčky či rozsáhlejší výstavní projekty. Na bázi externí spolupráce probíhá také systematické restaurování sbírky malby.

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze