Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Restaurátorská pracoviště
  

Sbírky a fondy

Restaurátorská dílna textilu

restaurátorská dílna kovů

restaurátorská dílna papíru a pergamenu

 

restaurátoři s licencí MK: [email] Nika Richtr Nauschová, [email] Helena Votočková, [email] Janu Bureš Víchovou

V restaurátorské dílně textilu Židovského muzea jsou restaurovány a konzervovány předměty textilní sbírky. Pracovní náplní restaurátorek je především systematická péče o rozsáhlý sbírkový fond, která mimo jiné zahrnuje též ochranu předmětů před možným poškozením vhodnou adjustací v depozitářích muzea.

Pracoviště je rozděleno na tři části - laboratoř, pracovnu a kancelář. Laboratoř slouží k čištění předmětů mokrou nebo suchou cestou, také chemicky. V laboratoři se provádí přípravné práce před restaurováním – identifikace materiálů, analýzy, dále demontáž a úprava, barvení nových materiálů potřebných k restaurování. V pracovně se provádí vlastní konzervace předmětů a jejich restaurování, fotodokumentace a dokumentace. Kancelář je využívána pro zpracovávání restaurátorských zpráv a jejich archiv, zároveň slouží jako sklad materiálů a příruční depozitář. Dostatek prostoru pro práci je velmi důležitý s ohledem na šetrnou manipulaci s textilními sbírkovými předměty, které jsou často velmi rozměrné a zároveň křehké.

Restaurátorky muzea spolupracují při péči o sbírkový fond rovněž s externími odborníky a restaurátory. Dále je v rámci restaurátorského pracoviště umožněno vykonávání odborné praxe středních, vyšších i vysokých uměleckoprůmyslových a chemicko-technologických škol se zaměřením na restaurování.

 

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze