Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Kulturní programy

 
 

projekty VKC:
 
 
zasílat e-mailem:
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Listopad 14

pondělí 3. 11. v 17 hod.: Ženský prvek v kabale – přednáška Terezie Dubinové. Na rozdíl od křesťanské a islámské mystiky nebyla židovská mystika kabala přístupná ženám. Současně ale rozvinula pojetí světa, ve kterém Božství má obě polarity, mužskou i ženskou, neboť „v každém stvoření je mužské a ženské: co neobsahuje jak mužský, tak ženský prvek, není pravdivé a správné." (Kniha Zohar 53b). Ve čtvrtém díle přednáškového cyklu Ženy v judaismu, který je zároveň vernisáží obrazů na témata z kabaly akademické malířky Zuzany Kadlecové, bude přednášející mluvit o mystickém pohledu na ženský prvek a o snaze žen účastnit se mystického života. Ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem rabína Federa při Židovské obci Brno. Vstup volný.

 

neděle 9. 11. v 10.30 hod.: Simchat Tóra. Během dílny věnované svátku Simchat Tóra se rodiče s dětmi nejen dozvědí, jak se svátek slaví, ale také, co je Tóra, jak vypadá a kde ji mohou najít. V rámci programu si jeho účastníci vyrobí a vyzdobí svou „Tóru“. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Vstupné 30 Kč.

 

neděle 9. 11. od 14 hod.: Osud brněnské židovské komunity v době Protektorátu Čechy a Morava – vycházka s výkladem Mgr. Táni Klementové. Trasa povede ulicemi, které různými způsoby připomínají válečné pronásledování a deportace brněnských občanů. Seznámíte se s místy, jejichž spojení s brněnskou židovskou komunitou bylo holocaustem nenávratně přetrženo, a jsou proto dnes veřejnosti často neznámá. Sraz u základní školy v ulici Merhautova 37. Poplatek za výklad 30 Kč.

 

čtvrtek 13. 11. v 18 hod.: Jak jsem potkal Izrael. Jiří Florian, dramaturg dokumentu České televize,  televizního studia Brno, uvede film natočený v Izraeli na přelomu března a dubna 2012. Současný ministr kultury Daniel Herman se v něm vyznává ze svého hledání vztahu k zemi svých předků. Na jeho počátku stálo ohromení z vyprávění blízkých příbuzných, jejich osudů, poznamenaných jak pozitivními stránkami evropské kultury, tak antisemitismem a holocaustem. Pak přišlo studium teologie, odkrývající skrytější poklady židovského odkazu. Vyvolalo nadšení z této země a jejího údělu, úžas nad lidem, který po tolika pokořeních a porážkách vždy znovu povstává k životu. Ve spolupráci s KVC rabína Federa. Vstupné 30 Kč.

 

středa 26. 11. v 18 hod.: Návrat do hořícího domu. Dokumentární film Návrat do hořícího domu představuje příběh Chavivy Reickové, rodačky ze slovenské Nadabuly, která je – u nás neznámou – izraelskou národní hrdinkou. Režisérka Anna Grusková se ve spolupráci s Muzeem SNP rozhodla při příležitosti sta let od Chavivina narození a sedmdesáti let od její smrti oživit vzpomínku na ni. Dokument přijede osobně představit společně s producentkou filmu Mirkou Molnár Ľachkou. Celý projekt Chaviva byl podpořen Evropskou komisí. Vstup volný.

 

čtvrtek 27. 11. v 18 hod.: Nejen o panu Kaplanovi, který má svou třídu stále rád. Poslední listopadový čtvrtek budete mít vzácnou příležitost besedovat s básníkem, dramatikem, spisovatelem, překladatelem, režisérem a vysokoškolským pedagogem profesorem Antonínem Přidalem. Výčet jeho děl je mimořádně obsažný, proto jen připomeňme alespoň brilantní překlad knihy Leo Rostena Pan Kaplan má stále třídu rád; mnozí si Přidalovu osobnost spojují s rozhlasovými hrami, televizním debatním klubem Netopýr či výborem z jeho naivistických textů Kouzlo nechtěného. Od roku 1990 působí na Divadelní fakultě JAMU. V roce 2007 mu byla udělena Státní cena za překladatelské dílo. Rozhovor s prof. Přidalem povede paní Erika Bezdíčková. Vstupné 30 Kč.

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.

Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

Celý listopad můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu akademické malířky Zuzany Kadlecové nazvanou Obrazy inspirované kabalou. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný.  

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze