Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Kulturní programy

 
 

projekty VKC:
 
 
zasílat e-mailem:
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Prosinec 14

úterý 2. 12. v 18 hod.: Bruno Schulz – polský Kafka? Řekne-li se Franz Kafka, každému se vybaví mnoho asociací. Zmíníme-li však v českém prostředí jméno Bruno Schulz, většina lidí tápe, ačkoli biografie obou autorů vykazují nápadné podobnosti. A to i přesto, že magické Schulzovy povídky (a rovněž grafiky) jsou v zahraničí obdivovány podobně jako díla Kafkova. Co měli oba židovští autoři společného? K pochopení významu osobnosti a díla jednoho ze tří nejvýznamnějších polských meziválečných spisovatelů nás přivede přednáška Mgr. Hany Nely Palkové. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 4. 12. v 18 hod.: Fantaskní svět Alfreda Garrijeviče Schnittkeho (1934–1998). O životní pouti z Engelsu u Saratova přes Vídeň a Moskvu do Hamburku, vlivu židovských, ruských a německých kořenů na Schnittkeho život a dílo, evropském rozhledu i zákazu vycestovat, o sovětském filmu a divadle, duchovní hloubce, odvaze, o světě fascinující a nezkrotné zvukové imaginace a v neposlední řadě o jeho hudbě v programu letošní sezóny Filharmonie Brno promluví a hudebními ukázkami doplní Jan Špaček z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.Vstupné 30 Kč.

 

neděle 7. 12. v 10.30 hod.: Chanuka. Co je to Chanuka a jaké zvyky se s ní pojí? Proč se připravují jídla na oleji a k čemu se používá drejdl? To vše se dozvíte v dílně, kde si účastníci budou moci vlastní drejdl zhotovit a ochutnají sladké překvapení, které pro ně bude připraveno. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 9. 12. v 18 hod.: Válka – Židé – knihy. ​Přednáška Michala Buška, pracovníka knihovny ŽMP, představí knihovny Židovského muzea v Praze a Židovské obce v Praze a přiblíží jejich fungování v letech 1914–1918. Přednášející seznámí posluchače s fenoménem polních rabínů za první světové války a také s ohlasy této války v židovských periodikách. Nebudou chybět ani ukázky z tisku zaměřeného na židovské frontové vojáky, který se rovněž nachází v muzejních sbírkách. Přednáška je součástí připomínky 100. výročí vypuknutí první světové války. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 11. 12. v 17 hod.: Čtení sluší každému. Blížící se svátek Chanuka připomeneme čtením z knih Hany Javorové Modlitba za déšť, Iny Mirovské Den pěti světel, Leo Pavláta Osm světel a Od Chanuky do Chanuky. Tentokrát přijdou číst Marianna Štěpitová-Klaučo, absolventka pražské DAMU, v současné době vyučující na brněnské Konzervatoři umělecký přednes, Boris Barak Selinger, absolvent brněnské JAMU, a Zuzana Prudilová, která úspěšně dokončila literárně dramatický obor na LŠU v Brně. Pořad se koná ve spolupráci se Židovskou obcí Brno. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 18. 12. v 18 hod.: Na slovíčko, pane rabíne... Hostem dalšího z pořadů, do kterých si místopředseda brněnské židovské obce Pavel Fried zve osobnosti z různých oblastí společenského, duchovního i kulturního života, je nový brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment. Společně budou besedovat především o židovském svátku Chanuka. Vstupné 30 Kč. 

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.

Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

Celý prosinec můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu obrazů s židovskou tematikou autorky Edity Reinoldové. Obrazy jsou malovány velmi starou technikou, tzv. enkaustikou – malování horkým voskem. Autorka o své tvorbě a o setkání s touto technikou říká: „Toto byl první krok změny, která začala, vyvíjela se a trvá dodnes – tvorba nové vize. Co mě oslovuje při tvorbě, je jiný pohled na docela obyčejné věci, které jsou plné pocitů, a ty se snažím ztvárnit na prázdné čtvrtky papírů, dřevo, keramiku a jiné materiály. Takto vznikají unikátní dílka, ve kterých se zobrazují nejen věci okolo nás, ale i niterné pocity.“ Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný.  

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze