Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Kulturní programy

 
 

projekty VKC:
 
 
zasílat e-mailem:
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Říjen 14

pondělí 6. 10. v 18 hod.: Židovské ženy v novověku. O průkopnicích emancipace na počátku novověku, o roli žen v hnutích falešných mesiášů, o úloze žen v hnutí haskala a v nových proudech judaismu v 19. a 20. století (reformní, liberální, konzervativní a rekonstrukcionalistický judaismus) i o moderním židovském feminismu 20. století bude pokračovat třetí díl přednáškového cyklu Terezie Dubinové Ženy v judaismu. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 9. 10. v 18 hod.: Gustav Mahler: zakladatel moderního kapelnictví a dovršitel romanického symfonismu. O dětství v Jihlavě, o studiích ve Vídni, o opeře a symfonii, o teologických konceptech Vzkříšení, o osamělosti uprostřed davu, o mezích lidské mysli, především však o světoběžníkovi Gustavu Mahlerovi promluví a hudebními ukázkami doplní Jan Špaček z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vstupné 30 Kč.

 

neděle 12. 10. v 10.30 hod.: Sukot. Během dílny věnované svátku Sukot se rodiče s dětmi nejen dozvědí,  jaký je význam svátku Sukot, proč během něj Židé přebývají v přechodných příbytcích, tzv. sukách, ale také jak taková suka vypadá. Součástí programu bude výroba předmětů z přírodních materiálů. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 14. 10. v 18 hod.: Ženy s Nobelovou cenou. V průběhu let 1901–2013 byla Nobelova cena a Cena za ekonomii udělena 847 jednotlivcům a 22 organizacím. Ne vždy bylo pro ženy snadné prosadit se ve světě vědy. Zvláště obtížné to bylo, když šlo o ženu židovského původu. Přesto mezi 44 ženami z celého světa, které se mohou tímto vysokým oceněním pochlubit, je sedm žen s židovskými kořeny. V přednášce Zuzany Prudilové se seznámíme s jejich osudy i významem pro světovou vědu a kulturu. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 23. 10. v 18 hod.: Kde se to vzalo? Stručné dějiny a mechanismus vzniku antisemitských stereotypů. Vznik nejznámějších protižidovských pověr bude zasazen do historického kontextu dějin křesťanského světa, nástupu modernity, rasového myšlení apod. Zbyněk Tarant z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni rovněž představí projekt Encyklopedie dějin antisemitismu, který byl vytvořen zejména pro potřeby výuky na českých středních a vysokých školách. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 30. 10. v 17 hod.: Setkání s výtvarnicí Sylvou Chludilovou, která celý měsíc vystavuje v sále OVK ŽMP svoji tvorbu a již dvanáct let úspěšně provozuje mikulovskou Galerii Efram. Je bytostně spjata s židovskou tematikou, kterou zobrazuje ve svých dílech. Vstup volný. 

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

Celý říjen můžete v sále OVK Brno navštívit výstavu obrazů mikulovské výtvarnice a galeristky Sylvy Chludilové, která představí své olejomalby, koláže, asambláže, akvarely a kombinované techniky. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí nebo po předchozí telefonické domluvě kdykoliv. Vstup volný.

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze