Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Kulturní programy

 
 

projekty VKC:
 
 
zasílat e-mailem:
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Duben 14

středa 2. 4. v 18 hod.: Setkání s Irenou Douskovou. Smysl pro situační zkratku, ironii i pointu, zájem o společnost vyjádřený prostřednictvím komorních příběhů, pochopení pro životní postoje hrdinů, zázemí osobní zkušenosti i autobiografické prvky, to vše čtenáři nacházejí v knihách Goldstein píše dceři, Někdo s nožem, Čím se liší tato noc, Oněgin byl Rusák, O bílých slonech, Darda. O vzniku těchto románů i knižní novince Medvědí tanec bude besedovat spisovatelka a publicistka Irena Dousková. Pořad se koná ve spolupráci s KVC rabína Federa při Židovské obci Brno. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 3. 4. v 18 hod.: Židovské ženy ve starověku. Přednáškový cyklus Terezie Dubinové, Ph.D., Ženy v judaismu se bude ve své první části zabývat postavením izraelitských a judských žen ve starověkém království, v období římské nadvlády, zničení království a v prvních staletích diaspory. Lektorka zdůrazní roli žen ve společnosti a jejich každodenní život, jak lze vyvodit z textů Bible či Talmudu a z četných archeologických nálezů. Přednáška se dotkne i komplikací, které mohou akademický průzkum doprovázet.

Přednáška se koná ve spolupráci s KVC rabína Federa při Židovské obci Brno. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 8. 4. v 17 hod.: Mám rád ty staré domy – vernisáž výstavy obrazů Josefa Hrubeše. Josef Hrubeš se narodil v Třebíči. Výtvarnému umění se věnoval od mládí spíše jako autodidakt; svůj nesporný výtvarný talent rozvíjel pod soukromým vedením svého bývalého učitele, třebíčského akademického malíře Zdeňka Novotného. Inspirací pro uměleckou tvorbu Josefa Hrubeše se stala třebíčská čtvrť „v Židech“, její domky, uličky, dvorky a zákoutí, oblast, požívající dnes ochrany mezinárodní organizace UNESCO. Výstava se koná ve spolupráci s KVC rabína Federa při Židovské obci Brno.Vstup volný.

 

čtvrtek 24. 4. v 18 hod.: Poslední cesta krále: Objev hrobky Héróda Velikého. Přednáška PhDr. Dalibora Papouška, Ph.D. z Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je inspirována výjimečně rozsáhlou výstavou o Héródu Velikém, konanou v Izraelském národním muzeu v Jeruzalémě. Byla zahájena v únoru 2013 a pro velký zájem návštěvníků prodloužena až do ledna letošního roku. Vstupné 30 Kč. 

 

neděle 27. 4. od 10.30 hod.: Pesach. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let, během níž se účastníci seznámí s příběhem o vyvedení Židů z egyptského otroctví. Ochutnají také některé z tradičních pochutin tohoto židovského svátku a vyrobí si tematické obrázky pomocí klovatiny a barevných tuší. Vstupné 30 Kč.

 

neděle 27. 4. ve 14 hod.: Šoa – porajmos – holocaust. Ve spolupráci s Muzeem romské kultury je připraven interaktivní program nejen pro učitele, ale i laickou veřejnost. Obsahuje historický úvod do problematiky šoa, práci s deníky židovských pamětníků, aktivitu přibližující přípravy na transport, promítnutí výukového videoklipu Nedovedu pochopit a setkání s pamětníkem holocaustu. Program se uskuteční v rámci Dne vzpomínky na oběti holocaustu – Jom ha-šoa, jehož hlavní část, předčítání jmen obětí holocaustu, proběhne v pondělí 28. 4. od 14 do 17 hodin na Moravském náměstí v Brně.

Z důvodu omezené kapacity programu (30 účastníků) prosíme zájemce o předběžné přihlášení na e-mailu: katerina.suchankova@jewishmuseum.cz. Vstupné 30 Kč.

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.

Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

V dubnu můžete v sále OVK ŽMP zhlédnout výstavu obrazů Josefa Hrubeše nazvanou Mám rád ty staré domy. Svými obrazy vzdává Josef Hrubeš úctu a hold rodnému městu Třebíč i dnes již nežijícím původním židovským obyvatelům. Právě ti dali vzniknout z dnešního pohledu neopakovatelnému půvabu židovských čtvrtí. Umělec v tomto specifickém prostředí, v domě svého otce a děda, dodnes žije a tvoří. Obrazy Josefa Hrubeše našly své příznivce jak v České republice, tak i v zahraničí a jsou zastoupeny v soukromých sbírkách a galeriích v Německu, Rakousku, Belgii, Anglii, Slovensku, Mexiku, USA a v Austrálii. Výstava se koná ve spolupráci s KVC rabína Federa při Židovské obci Brno a je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný.

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze