Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Kulturní programy

 
 

projekty VKC:
 
 
zasílat e-mailem:
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

           Následující měsíc >>>>


Leden 13

čtvrtek 3. 1. v 18 hod.: Smlouvy, transakce a závazky v židovském právu. I v této oblasti lze nalézt povědomé pojmy, ale i značně odlišné koncepty. Zatímco české právo věnuje značnou pozornost úpravě jednotlivých typů závazkových vztahů a příslušných smluvních typů, přednáška bude zaměřena na obecná pravidla. Jak se utvářejí právní vztahy s ohledem na záměry a vůli jejich účastníků, ale také jak lze postupovat, když se z různých důvodů vztahy nevyvíjejí tak, jak se původně očekávalo. Další přednáška z cyklu „Vybraná témata z židovského soukromého práva“ brněnského rabína Šlomo Kučery. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 8. 1. v 17 hod.: Jak můžeme žít dál? Vernisáž výstavy kreseb ze soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Památník Terezín, bude tentokrát pojata trochu interaktivně. Pokusíte se s námi prostřednictvím osobního výtvarného ztvárnění představit si každodenní myšlení a prožívání reality dětí, které byly uvězněny v terezínském ghettu. Atmosféru vernisáže doplní hrou na violoncello desetiletá Markéta Alexandrová. Vstup volný.

 

úterý 15. 1. v 18 hod.: Ma´ase merkava – starověká židovská mystika. Přednáška Heleny Bönischové, autorky nově vydané knihy s názvem Ma´ase merkava na téma „mystika merkavy.“ Mystika merkavy je starověký typ židovské mystiky, který vzkvétal v talmudickém období. Zatímco pozdější židovská mystika – kabala – je i v českém prostředí poměrně známá, o mystice merkavy se prakticky nemluví. Tuto mezeru chce zaplnit kniha Ma´ase merkava, kterou bude možno zakoupit na místě. Vstupné 30 Kč.

 

neděle 20. 1. ve 14,30 hod.: Jak se žilo a jedlo v biblických dobách. V prosincové dílně jste se mohli seznámit s tím, jak to vypadalo ve starověkých městech a na vesnicích. Náš lednový program na povídání o bydlení naváže. Budete se svými dětmi zkoumat, jak a čím se lidé v této době živili. A protože slovu „živit se“ rozumíme jak ve smyslu pracovat, tak ve smyslu jíst, můžete si vyzkoušet obojí. Co se pustit třeba do vaření starého osvědčeného receptu? Na závěr zjistíte, že co si kdo uvaří, to si také sní anebo odnese domů… Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Vstupné 30 Kč

 

úterý 29. 1. v 18 hod.: Polsko-židovské vztahy ve 20. letech 20. století. Obnova Polska v roce 1918 představovala mimo jiné složitý úkol pro polskou společnost – definovat svůj vztah k početné židovské menšině, která byla přičleněna k Polsku připojením východních území (tzv. kresů). Poláci se po více než 100 letech neexistence polského státu opět dostali do role vládnoucího národa a židovská otázka se stala jedním z hlavních problémů, který se před Poláky vynořil. Přednáška Mgr. Jaroslava Kadlece z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v rámci cyklu přednášek „Polsko-židovské vztahy ve 20. století“. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 31. 1. v 18 hod.: Příchod Židů na Moravu. V přednášce se seznámíte s řadou událostí a pojmů, které provázejí židovskou historii na Moravě v 10. až 12. století – např. Raffelstettenským celním a plavebním řádem, zprávou Ibrahima ibn Jakuba, založením Podivína 1067, pověstmi o židovských osadách, první křížovou výpravou, Izákem ben Dorbelem či židovskou osadou v Olomouci. Přednáška Mgr. Pavla Kocmana ze Společnosti pro dějiny židů v České republice. Vstupné 30 Kč.

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10%. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

Celý měsíc leden můžete v sále OVK ŽMP zhlédnout výstavu Jak můžeme žít dál? Jedná se o výstavu dětských kreseb, které vzešly z uměleckých soutěží Památníku Terezín. Výstava dostala název podle otázky, kterou si přirozeně museli klást po skončení války všichni, kdo přežili utrpení nacistických věznic a koncentračních táborů. První osoba plurálu byla v názvu zvolena i proto, aby byla zachována sounáležitost mladých autorů i české společnosti jako takové s osobami, které přestály perzekuci nacistů. Touto výstavou bychom chtěli připomenout Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, který připadá na 27. leden. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí nebo po předchozí telefonické domluvě kdykoliv. Vstup volný.

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze