Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Kulturní programy

 
 

projekty VKC:
 
 
zasílat e-mailem:
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Říjen 12

úterý 2. 10. v 17 hod.: Moravští zemští rabíni – vernisáž výstavy, která je věnována pěti moravským zemským rabínům – Mordechaji Benetovi zvanému "zázračný rabín", Menachemu Mendelovi Krochmalovi, významnému představiteli chasidismu na Moravě Šmuelu Šmelku Horowitzovi a Davidovi Oppenheimovi. Vstup volný.

 

úterý 16. 10. v 18 hod.: Formování českého židovstva – přednáška amerického historika Hillela J. Kievala, autora knihy „Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870–1918“ (Paseka, 2012). Přednáška se uskuteční v anglickém jazyce se simultánním překladem do češtiny. Vstupné 30 Kč.

 

neděle 21. 10. v 10,30 hod.: Jak se žilo v biblických dobách... zvířatům – nedělní dílna pro děti od pěti let a jejich rodiče. Tóra na mnoha místech přirovnává izraelský lid ke stádu ovcí či koz. Tato přirovnání nejsou vůbec náhodná, protože právě tahle zvířata byla skutečným bohatstvím biblického národa. A nebyla to jenom ona, ale i celá řada dalších zvířat, která Izraelci chovali a využívali jejich sílu i produkty. Právě proto na vás při setkání v další nedělní dílně čeká povídání o zvířatech užitečných i nebezpečných, ale také tradiční hraní a malování. Tentokrát však necháme barvy uložené ve skříňce a použijeme na tvoření něco mnohem voňavějšího, třeba čaj a kávu… Vstupné 30 Kč.

 

úterý 23. 10. v 18 hod.: Vzpomínky na židovskou komunitu v Luhačovicích – přednáška PhDr. Blanky Petrákové z Muzea luhačovického Zálesí při Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V současnosti se návštěvník Luhačovic při procházce městem nesetká s jedinou stavbou, pomníkem či symbolem naznačujícím, jak pevně bylo toto lázeňské místo v minulých dobách propojeno se židovským společenstvím. Existence komunity luhačovických Židů, ať už občanů či návštěvníků lázní, je téměř zapomenuta, stejně jako osudy jednotlivých osob a rodin, jež ji tvořily. Přece se však v archivech a v literatuře podařilo nalézt doklady a fragmenty, jež spolu se vzpomínkami nejstarších pamětníků z let před druhou světovou válkou vypovídají, jakým způsobem se v minulosti Židé podíleli na životě obce i na rozvoji luhačovických lázní. Přednášku uvede Erika Bezdíčková. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 25. 10. v 18 hod.: Největší byznys mého života.  Vzpomínka na osobnost jedinečné ženy - Blanky Bergerové (1914–2009) – která neváhala riskovat svůj život na záchranu příbuzných v době hrůz druhé světové války. Její kniha je o zmobilizování úžasné duchovní síly, o instinktu, optimismu, odhodlanosti, velkodušnosti a lásce k bližnímu. Když se ostatní oddávali osudu, ona nejednou úspěšně pokračovala v boji o záchranu. Postavila se čelem vůči zlu a podařilo se jí zachránit nejenom rodinu, ale i řadu jiných. Po válce se odstěhovala do Izraele, kde se vdala a založila rodinu. Navzdory skromnému stylu psaní, vystupuje ze stránek knížky její výrazná osobnost. Nejen o knize, ale i o životě Blanky Bergerové bude hovořit její syn - Dr. Avihou Efrat, Ph.D.  Přednáška se koná v anglickém jazyce s tlumočením do češtiny. Ve spolupráci s Židovskou obcí Brno. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 30. 10. v 18 hod.: Pražský student – přednáška Mgr. Martina Jirouška, filmového kritika, historika a publicisty o filmu, jehož autor je spojován s antisemitskými tendencemi. Jedinečné místo předválečné Prahy se stalo místem setkávání i prolínání české, německé a židovské kultury. V roce 1913 vzniká v ulicích starého města první autorský film na světě – Pražský student – podle scénáře kontroverzního spisovatele H. H. Ewerse. Jde o němý německý film Stellana Ryea, který je považován za první film žánru hororu. (http://www.filmy-ke-shlednuti.net/prazsky-student-1913/). Přednáška vychází z osobního rozhovoru s Jurajem Herzem, od nějž přednášející získal cenné postřehy. Vstupné 30 Kč.

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10%. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

Celý měsíc říjen můžete v sále OVK ŽMP navštívit putovní výstavu Moravští zemští rabíni.  Titul moravský zemský rabín představoval nejvyšší a nejprestižnější hodnost v židovském duchovenstvu Moravy. Do tohoto úřadu byli voleni nejpovolanější učenci duchovního práva těšící se všeobecné autoritě u všech vrstev židovského obyvatelstva. Někteří z moravských zemských rabínů, jejichž sídlem byl po tři století Mikulov, se zapsali do kulturních dějin země, na některé se pozapomnělo. Regionální muzeum v Mikulově se proto rozhodlo vytvořit výstavu věnovanou několika význačným rabínům - nejvýznamnějším osobnostem židovské čtvrti v Mikulově, jež našly místo posledního odpočinku na zdejším židovském hřbitově. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí nebo po předchozí telefonické domluvě kdykoliv. Vstup volný.

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze