Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Kulturní programy

 
 

projekty VKC:
 
 
zasílat e-mailem:
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Říjen 13

čtvrtek 10. 10. v 18 hod.: Norský domov československých uprchlíků před nacismem. Psychiatr Leo Eitinger, architekt Otto Eisler, podnikatel Robert Weinstein, stejně jako Nora Lustigová a její synové, byli v roce 1939 nuceni opustit svou vlast. Díky podpoře Nansenovy nadace se dostali do Norska, které se na dva roky stalo jejich domovem. V červnu 2013 doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity navštívila místa, kde tito čeští židé našli dočasné útočiště, hovořila s pamětníky a studovala válečné dokumenty a korespondenci. S průběhem a výsledky této studijní cesty vás badatelka seznámí na své přednášce. Vstupné 30 Kč.

 

neděle 13. 10. ve 14 hod: Sukot. Jaký je význam svátku Sukot? Proč během něj Židé přebývají v přechodných příbytcích, tzv. sukách, a jak taková suka vypadá? To vše a mnohem více se dozvíte na dětské dílně věnované svátku Sukot. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 15. 10. v 18 hod.: Vlak do pekla. Píše se rok 1943. U Veletržního paláce v Praze se chystá jeden z mnoha transportů Židů. Čeká je cesta do Terezína. Je mezi nimi i osmiletý chlapec, který má za úkol pronést do vlaku značné množství cenností, včetně peněz. Nemá je však dobře schované, čehož si všimne jeden německý voják. Cennosti mu sice sebere, nicméně zařídí, aby chlapec do transportu nebyl zařazen. Tak začíná boj o chlapcův život. Skrývá se po konspiračních bytech a nakonec se dostane až na Vsetínsko, kde se ho ujmou řádové sestry. Po více než padesáti letech se někdejší chlapec, nyní zralý muž, Alfred Ševčík, vydává po stopách svých někdejších zachránců. Lidí, kteří pro neznámého židovského chlapce riskovali své životy, to nejcennější, co měli. Svůj film Vlak do pekla, stejně jako podrobnosti tohoto velmi poutavého příběhu, představí reportér Stanislav Motl. Pořad se koná ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem rabína Federa při Židovské obci Brno. Vstupné 30 Kč.

 

sobota 19. 10. od 15 hod.: Mikroměsto. Projekt nazvaný Mikroměsto představuje série čtení, která návštěvníky zavedou na místa spojená s pozoruhodnou historií brněnské části Cejl. Tato čtvrť byla na začátku 20. století místem s mnohonárodnostním charakterem. Vedle sebe zde kromě obyvatelstva hlásícího se k německé nebo české národnosti žila také početná židovská komunita.

Během jednoho odpoledne lze navštívit pět zajímavých míst a zaposlouchat se do vybraných literárních děl, která budou předčítána známými hereckými osobnostmi brněnské divadelní scény. Na každém stanovišti bude literární úryvek čten pětkrát za sebou, takže posluchači nepřijdou o čtení na žádném místě. A kde se bude číst? Synagoga Agudas Achim – Skořepka 13 (úryvek z knihy Arnošta Goldflama Tata a jeho syn), Teplárny – Špitálka 6, bývalá parní elektrárna na ulici Vlhké, bývalá Dělnická úrazová pojišťovna – Koliště 43, Clubwash – Stará 27. Na každém z těchto míst započne čtení v 15.00, 15.35, 16.10, 16.45 a 17.20 hodin. Mezi jednotlivými literárními vstupy je vždy vložena přestávka, během níž účastník stihne přejít na další stanoviště. Hlavním organizátorem projektu je Muzeum romské kultury. Vstup zdarma.

 

čtvrtek 24. 10. v 18 hod.: Zlatý věk židovského obyvatelstva (16.–17. století). Další z cyklu přednášek Mgr. Pavla Kocmana se tentokrát zaměří na židovské osídlení Moravy. Pokusí se zejména postihnout změny sídelní struktury židovského obyvatelstva, a to na základě vypovězení Židů z poddanských měst ve 2. polovině 16. století a zániku židovských obcí během třicetileté války. Přednáška se také dotkne otázky uprchlických vln vyvolaných povstáním Bohdana Chmelnického a vypovídání Židů z Vídně a Dolních Rakous v letech 16691670. Závěr přednášky bude věnován zhodnocení dopadu ustavení zemských rabinátů na život židovských obyvatel Moravy a procesu proměny vzájemných vztahů Židů a šlechty. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 29. 10. v 17 hod.: Synagoga v životě Židů. Poslední komentovaná prohlídka brněnské synagogy před její plánovanou rekonstrukcí se zaměří na hlavní tradice a rituály v judaismu, zejména pak ty, které se odehrávají právě v prostorách synagogy. Prohlídku vede Mgr. Kristýna Kuboňová, lektorka brněnského OVK ŽMP. Vstupné 30 Kč.

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

Celý měsíc říjen můžete v sále OVK ŽMP zhlédnout výstavu Leo Eitinger – svědek trýznivého století. Na osmi panelech je nastíněn život Lea Eitingera a jeho blízkých na pozadí dramatických událostí 20. století. Leo Eitinger, významný norský psychiatr a humanista židovského původu, se narodil na Moravě a vysokoškolského vzdělání nabyl v Brně. Je považován za zakladatele odvětví psychiatrie, které se zabývá následky traumatu. Jeho profesní zaměření bylo silně ovlivněno hrůznou zkušeností vězně v nacistickém koncentračním táboře. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí nebo po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný.

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze