Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Kulturní programy

 
 

projekty VKC:
 
 
zasílat e-mailem:
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Listopad 12

čtvrtek 1. 11. v 18 hod.: Nabývání a pozbývání vlastnictví – přednáška z cyklu „Vybraná témata z židovského soukromého práva“ brněnského rabína Šlomo Kučery. Základní povědomí o tomto oboru patří obecně k nejpopulárnějším a nejpraktičtějším znalostem z oblasti soukromého práva, které zužitkujeme i v běžných životních situacích. I zde však můžeme narazit na potřebu důkladnějšího rozboru, když povrchní znalost práva a „zdravý selský rozum“ nedají dostačující odpověď. A právě v takových situacích se řešení nabízená různými systémy mohou výrazně lišit. Podíváme se na některé recepty z dílny rabínské učenosti uplynulých staletí. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 6. 11. v 17 hod.: Hieronymus Lorm - muž, jenž otevřel hluchoslepým svět – vernisáž výstavy, kterou připravilo Regionální muzeum v Mikulově. Výstava je věnována životu a dílu tohoto neobyčejného muže. Návštěvníci budou mít možnost poznat neznámý, a někdy pro nás i temný svět hluchoslepých, mezi něž se Hieronymus Lorm řadil. Vstup volný.

 

čtvrtek 15. 11. v 18 hod.: Čtení sluší každému – herečky brněnských divadel čtou ze svých oblíbených knih židovských autorů. Pořad se koná ve spolupráci s KVC rabína Federa Židovské obce Brno. Vstupné 30 Kč.

 

neděle 18. 11. ve 14 hod.: Příběh Williho Bondiho… Mezi třinácti novými Stolpersteiny (česky též Kameny zmizelých), které byly letos 29. října v Brně položeny, patří i kámen před domem na třídě Kapitána Jaroše č. 18. Ten bude připomínat úředníka Wilhelma (Williho) Bondiho, který zahynul 30. srpna 1941 ve věku 44 let v Osvětimi. Pozoruhodné na jeho osudu je, že vedle židovského původu byla důvodem, proč jej nacistický aparát zatkl, deportoval a nakonec zavraždil, jeho odlišná sexuální orientace. Zájemci o bližší poznání příběhu Williho Bondiho, nacistického teroru v Brně a perzekuce homosexuality v Protektorátu Čechy a Morava jsou srdečně zváni na přednášku historiků Jana Seidla (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy) a Michala Konečného (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně), která se uskuteční v rámci queer filmového festivalu Mezipatra. Akce se koná také ve spolupráci s KVC rabína Federa Židovské obce Brno.

 

neděle 18. 11. ve 14,30 hod.: Jak se žilo v biblických dobách…rostlinám. Fíky, olivy či len pozná kdekdo. Ale víte, jak vypadá koriandr, mandloň nebo granátovník? Nevíte-li, potom přijměte pozvání na další dílnu, která bude tentokrát věnována izraelské flóře. Společně se podíváme na to, jaké rostly v historické vlasti Židů stromy, květiny či obilí, na co se používaly a jak se s nimi pracovalo. Nezůstaneme však jen u teorie, protože se můžete těšit i na zapojení vašich chuťových buněk a šikovných rukou při tvoření s lisovanými kvítky. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se bude výjimečně konat v dětské dílně Židovské obce Brno na stejné adrese, tedy tř. Kpt. Jaroše 3. Vstupné 30 Kč.  

 

pondělí 19. 11. v 18 hod.: Katolická církev a Židé – přednáška Mgr. Jaroslava Kadlece z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity o vztahu katolické církve (resp. jejich představitelů) k židovské menšině v období meziválečného Polska. V úvodní části se seznámíte s pojmem asemitismus, jeho významem a rolí v církevních kruzích. Dále bude kladen důraz na problematické body v katolicko-židovských vztazích, např. zákaz rituální porážky dobytka nebo otázka židovského školství. Vstupné 30 Kč.

 

pondělí 26. 11. v 18 hod.: Židé a Poláci za 2. světové války – případ Jedwabne. V této přednášce bude ústředním bodem období 2. světové války a excesy, které se v tomto období odehrávaly na polském venkově. Jednou z nejznámějších událostí byl pogrom židovských obyvatel v městě Jedwabnem. Kromě popisu událostí bude poukázáno na to, jak se polská společnost s tímto zločinem vyrovnala a stále vyrovnává. Přednáška Mgr. Jaroslava Kadlece z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se koná v rámci cyklu přednášek Antisemitismus v Polsku ve 20. Století, který bude pokračovat dalšími dvěma přednáškami v prosinci. Vstupné 30 Kč.

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10%. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

V listopadu můžete v sále OVK ŽMP navštívít výstavu Hieronymus Lorm - muž, jenž otevřel hluchoslepým svět. V roce 2011 uplynulo 190 let od narození významné osobnosti a mikulovského rodáka Hieronyma Lorma. Do historie se zapsal nejen jako básník, filozof a novinář, ale především jako tvůrce prstové dotykové abecedy pro hluchoslepé, jež se nazývá po svém autorovi - Lormova. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí nebo po předchozí telefonické domluvě kdykoliv. Vstup volný.

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze