Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Kulturní programy

 
 

projekty VKC:
 
 
zasílat e-mailem:
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Prosinec 12

pondělí 3. 12. v 18 hod.: Poválečné pogromy v Krakově a Kielcích – přednáška Mgr. Jaroslava Kadlece  z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Po hrůzách druhé světové války a přežití holocaustu očekávali polští Židé pomoc a podporu místních obyvatel. Realita byla ovšem zcela opačná. Nastalo další pronásledování, zejména v Krakově a především Kielcích. Pozornost bude věnována i tomu, jak se polská společnost s těmito pogromy následně vyrovnala. Přednáška se koná v rámci cyklu Polsko-židovské vztahy ve 20. století. Vstupné 30 Kč. 

 

úterý 4. 12. v 17 hod.: Židovská škola dnes – Ješiva v Kyjevě – vernisáž černobílých fotografií Jindřicha Buxbauma, kterou přijede osobně zahájit prof. Jindřich Štreit. Vstup volný.

 

čtvrtek 6. 12. v 18 hod.: Sofiina volba po česku. Wintonovy děti žily v Británii, ale existovala i jiná skupina židovských dětí z Československa, která přežila ve Skandinávii. Projekt Sofiina volba po česku mapuje osudy 150 židovských dětí z Československa, některé z nich pocházely z Brna a okolí. Podobně jako Styronova Sofie i jejich rodiče museli vybrat jen jednoho z potomků a poslat ho do bezpečí. Děti vycestovaly v říjnu 1939 do Dánska, odkud v roce 1943 uprchly do Švédska. Při útěku mezi sebou ztratily kontakty a po válce se rozjely do všech stran. V lednu 2011 Judita Matyášová, publicistka a badatelka Vojenského historického ústavu v Praze, zjistila, že se děti neviděly 70 let. Vyhledává je po celém světě a představí osudy, které objevila v Čechách, Dánsku, Švédsku a v Izraeli. Poslední setkání těchto „dětí“ se za podpory Sdružení Češi v zahraničí podařilo uskutečnit v letošním říjnu v Neve Ilan blízko Jeruzaléma. Přednáška se koná ve spolupráci s Židovskou obcí Brno. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 11. 12. v 18 hod.: Chanuka – jeden chrám, jeden král a jeden džbán(ek). Přijďte si poslechnout starodávný příběh krásného židovského svátku, který každý rok v zimním období přináší světlo do mnohých oken, dveří či bran. Příběh o neúctě krále Antiocha, o statečnosti Makabejských a o velkém zázraku, jenž se odehrál v jeruzalémském chrámu. Ale nezůstane jen u historického pozadí svátku. Podíváme se také na to, jak se "svátek zasvěcení" slaví dnes, jaké zvyky a předměty jsou s oslavou spojeny a proč Chanuka rozzáří oči především dětem. Přednáška Mgr. Táni Klementové, lektorky brněnské pobočky Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Vstupné 30 Kč.

 

neděle 16. 12. ve 14.30 hod.: Jak se žilo v biblických dobách… ve městě a na vesnici. Poslední dílna roku 2012 bude nejen o místech, kde Izraelité společně žili a stavěli své domy, ale také o tom, kde vznikala města a vesnice, jak vypadaly starověké domy a co v nich určitě nesmělo chybět. A protože se stavba většiny budov neobešla bez hlíny, připravte své děti na to, že si také budou muset trošku umazat ruce… Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 20. 12. v 18 hod.: Studiem v Izraeli (ne)snadno a rychle – promítání fotografií z letošního osmiměsíčního studijního pobytu v Izraeli s doprovodným komentářem Mgr. Kristýny Kuboňové, studentky doktorského studia Religionistiky FF MU, seznámí nejen s úskalími spojenými se životem a studiem v Tel Avivu, ale také s přírodními a kulturně-historickými krásami celé této jedinečné země Blízkého východu. Vstupné 30 Kč.

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10%. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

Celý měsíc prosinec můžete v sále OVK ŽMP zhlédnout výstavu fotografií Jindřich Buxbauma nazvanou Židovská škola dnes – Ješiva v Kyjevě. Svému koníčku, fotografování, se Jindřich Buxbaum věnuje již od svých 14 let. Je členem Fotoklubu Litovel. Jako umělecký fotograf debutoval v březnu roku 2010 v Olomouci výstavou snímků z cest po Izraeli. Dohledu nad výběrem fotografií se tehdy ujal profesor Jindřich Štreit, který se stal do dnešních dnů Buxbaumovým rádcem. Autor nyní představuje sadu fotografií ze svého putování po Ukrajině, konkrétně z ješivy (židovské školy) v Kyjevě. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí nebo po předchozí telefonické domluvě kdykoliv. Vstup volný.

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze