Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Kulturní programy

 
 

projekty VKC:
 
 
zasílat e-mailem:
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Únor 13

čtvrtek 7. 2. v 17 hod.: Vytěsněná elita – vernisáž výstavy věnované zapomínaným učencům z Německé univerzity v Praze, kteří byli po roce 1938 na základě rasistických zákonů nacionálně-socialistického Německa stigmatizováni pro svůj židovský původ. Desítky profesorů, docentů i lektorů a další stovky absolventů byly krutě pronásledovány a řada z nich byla zavražděna v koncentračních táborech. Mnozí se však zachránili, často i dobrodružným odchodem do exilu ve Spojených státech, Velké Británii nebo Palestině. Výstavu uvedou její autoři PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. a PhDr. Dušan Radovanovič z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vstup volný.

 

úterý 12. 2. v 18 hod.: Zajímavé archivní prameny k dějinám Židů na Moravě. Přednáška si klade za cíl poskytnout posluchačům základní orientaci v archivních pramenech vztahujících se k dějinám Židů na Moravě v období středověku a novověku. Posluchači se seznámí s vybranými archivními prameny uloženými v Moravském zemském archivu v Brně, které dokumentují specifické znaky židovské každodennosti a židovský způsob života. Zvláštní pozornost bude věnována problematice židovských matrik. Přednáška Mgr. Lucie Křížové, vedoucí Oddělení pro využívání archiválií Moravského zemského archivu v Brně. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 19. 2. v 18 hod.: Polsko-židovské vztahy ve 30. letech 20. století. Třicátá léta začala v Evropě hospodářskou krizí, která negativně ovlivnila i situaci v Polsku a poznamenala postoje většinové společnosti vůči tamní židovské menšině. Začaly být hledány nové cesty k soužití Židů a Poláků, přitom neshod a konfliktních situací neustále přibývalo. Do popředí se dostávaly radikální skupiny, které svůj vzor spatřovaly v nacistickém Německu a fašistické Itálii. Jejich představa vývoje polsko-židovských vztahů byla vzdálena demokratickým idejím. Úkolem polské vlády bylo vyrovnat se s radikalizací společnosti a přitom zachovat klid a pořádek v zemi. Přednáška Mgr. Jaroslava Kadlece v rámci cyklu přednášek „Polsko-židovské vztahy ve 20. století“. Vstupné 30 Kč.

 

neděle 24. 2. ve 14.30 hod.: Jak se žilo v biblických dobách… králům a královnám – dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Při povídání o králích zajímavých jmen, jako byli Saul, David, Šalamoun, Nabukadnezar či Kýros, o jejich životě a slavných činech, budou účastníci společně tvořit různé královské ozdoby – barevné koruny, náhrdelníky či náramky. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 26. 2. v 18 hodin: Jak se tloukla okna – představení divadelního souboru Ampulka z Třebíče. Co všechno se bude dít, když Rézi dostane strach o okna? Bude se muset Modche stěhovat z rodné chalupy? Nebo s pomocí Ignáce vymyslí drobnou lest? Přijďte se podívat na milou veselohru z přelomu století na motivy povídek Vojtěcha Rakouse. Dramatizace a režie Daniela Špundová. Hrají: Michal Lukáč, Marta Fialová, Tereza Šanderová, Václav Bohutínský a Tomáš Nováček. Ve spolupráci s KVC RF. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 28. 2. v 18 hodin: Purim – svátek losů. Přednáška Mgr. Táni Klementové o nejveselejším židovském svátku. Seznámíte se s jeho historickým pozadím i dnešní podobou oslav tohoto svátku. Součástí prezentace budou aktuální fotografie z největšího karnevalového průvodu, který proběhl 24. února 2013 v Tel Avivu. Přednášku doplní ochutnávka Hamanových uší – tradičního purimového pokrmu. Vstupné 30 Kč.

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10%. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

Celý měsíc únor můžete v sále OVK ŽMP zhlédnout výstavu Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí nebo po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný.

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze