Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Kulturní programy

 
 

projekty VKC:
 
 
zasílat e-mailem:
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Březen 14

neděle 9. 3. v 15 hod.: Vzpomínka na zavražděné z terezínského rodinného tábora – koncert. V září 1943 bylo z terezínského ghetta do Osvětimi II-Birkenau deportováno 5 tisíc vězňů, kterým se dostalo nebývalých "privilegií"; po příjezdu nebyli podrobeni selekci a nedošlo k rozdělení rodin do různých sekcí tábora – proto označení rodinný tábor. V prosinci 1943 a v květnu 1944 pak v několika velkých transportech z Terezína přijelo dalších 12 500 vězňů, kteří byli umístěni také v rodinném táboře. Zatímco první transporty byly výhradně složeny z vězňů, kteří do Terezína přišli z českých zemí, v pozdějších transportech pocházela zhruba polovina deportovaných z Německa, Rakouska či Nizozemí. Přesně po šesti měsících pobytu bylo vězňům zářijového transportu oznámeno, že budou přemístěni do "pracovního tábora Heydebreck". Místo do tohoto fiktivního lágru však transport s vězni zamířil k plynovým komorám, kde byli v noci z 8. na 9. března 1944 bez selekce zavražděni. Zbylých 6-7 tisíc vězňů rodinného tábora žilo ve stálých obavách, že je čeká stejný osud. Počátkem července 1944 se tyto obavy potvrdily a mezi 10. a 12. červencem 1944 byli tito vězni během dvou nocí zavražděni. Ze 17 500 vězňů rodinného tábora jich přežilo pouhých 1294. Likvidace rodinného tábora z 8. na 9. března a 10. až 12. července 1944 tak představuje největší jednorázové hromadné vraždy československých občanů v době druhé světové války.

Účinkují: Jakub Výborný – housle, Šárka Králová – klavír, Zuzana Prudilová – úvodní slovo. Na programu skladby Gideona Kleina, George Gershwina, Johna Williamse (autora hudby k filmu Schindlerův seznam) a dalších. Koncert se koná ve spolupráci s KVC rabína Federa při Židovské obci Brno. Vstupné 50 Kč.

 

čtvrtek 13. 3. v 18 hod.: Pravda a lež. Filmování v ghettu Terezín 1942–1945. Stejnojmennou výstavu, která je od srpna loňského roku až do konce března letošního roku ke zhlédnutí v Galerii Roberta Guttmanna Židovského muzea v Praze, představí kurátorky výstavy Jana Šplíchalová a Eva Strusková. Současně seznámí s nejnovějšími výsledky mnohaletého výzkumu historiků holocaustu a filmových historiků z České republiky i ze zahraničí. Promítnou také unikátní filmové fragmenty z roku 1942, které vězni v ghettu tajně ukryli. Záběry představují věznitele i iniciátory filmování a přibližují natáčení, v němž se mnozí vězni stali nedobrovolnými herci a statisty, ale i členy filmového štábu. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 18. 3. v 18 hod.: Projevy antisemitismu na českém internetu. Setkání s Mgr. Věrou Tydlitátovou, Th.D. při příležitosti vydání její stejnojmenné knihy. Autorka, zakladatelka Ligy proti antisemitismu, využívá svého rozsáhlého archivu a přináší dosud patrně nejrozsáhlejší sondu do myšlení a aktivit soudobých českých antisemitů. Kniha není suchou politickou studií, ani přehledem dějin politického extremismu. Jedná se spíše o mrazivý přehled produkce soudobého českého antisemitismu v prostředí internetu, doplněný komentáři a úvahami o tom, co vypovídá o společnosti, z níž pochází. Besedu bude moderovat přeživší šoa, publicistka a spisovatelka Erika Bezdíčková. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 20. 3. v 18 hod.: Zpráva o zapomenutých sousedstvích. Svoji stejnojmennou knihu i putovní výstavu, která souběžně vznikla, představí její autoři Barbora Antonová a Michal Konečný. Uváděná publikace není vědeckou edicí o holocaustu Židů a Romů v bývalém politickém okrese Tišnov, její ambicí je prosté zpřístupnění pramenů pro další, zejména neprofesionální badatele. Autoři jsou si vědomi, že jde o pouhý zlomek informací. Každý zájemce pak ve svém okolí může pátrat po podrobnostech o životech našich bývalých sousedů, které prozatím zůstávají skryty v úředních i rodinných archivech... Vstupné 30 Kč.

 

neděle 23. 3. v 10.30 hod.: Purim. Během této dílny děti společně se svými rodiči oslaví nejveselejší židovský svátek – Svátek losů, Purim. Vyslechnou příběh o krásné královně Ester a proradném vezírovi Hamanovi a vyrobí si karnevalové masky. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 25. 3. v 18 hod.: Čtení sluší každému. V dalším pokračování čtení z knih oblíbených židovských autorů, tentokrát Juraje Spitzera a Vlasty Schönové (Navy Shan), se představí Stano Slovák a Markéta Sedláčková, herci Městského divadla Brno. Pořad se koná ve spolupráci s KVC rabína Federa při Židovské obci Brno. Vstupné 30 Kč.

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.

Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

V březnu můžete v sále OVK ŽMP zhlédnout putovní výstavu nazvanou Zapomenutá sousedství. Výstava zpřístupňuje informace o holocaustu Židů a Romů v bývalém politickém okrese Tišnov. Kromě materiálů z archivů představuje i fotografie a další dokumenty, jež zapůjčili rodiny a přátelé někdejších, dnes často zapomenutých sousedů. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný.

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze