Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Kulturní programy

 
 

projekty VKC:
 
 
zasílat e-mailem:
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Květen 13

čtvrtek 2. 5. v 18 hod.: Rabínské soudy a procesní pravidla židovského soudnictví. Náboženské právo se stejně jako právo světské vyznačuje tím, že vytváří instituce umožňující jeho prosazování - soudy. V židovské tradici je jejich vytvoření zmíněno v těsné souvislosti s darováním Tóry, tedy se samotným počátkem existence židovského náboženského systému. O procesu vzniku a vývoji uspořádání těchto soudů se více dozvíte v závěrečné přednášce cyklu „Vybraná témata z židovského soukromého práva“ brněnského rabína Šlomo Kučery. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 7. 5. v 17 hod.: Vedem - cesta terezínských kluků stále pokračuje – vernisáž výstavy, která představuje nejen život dětí v terezínském ghettu, ale i vývoj samosprávy v Domově 1 a jednotlivé rubriky časopisu Vedem s nejzajímavějšími texty. Součástí expozice jsou také aktivity dnešních mladých lidí, kteří na tvorbu hochů z Terezína navázali v rámci projektu Terezínská štafeta (www.terezinskastafeta.cz). Na vernisáži se od studentů Gymnázia Přírodní škola v Praze dozvíte, jak projekt vznikal. Zazní zde i vyprávění o životě jejich vrstevníků v Terezíně a recitované a zhudebněné texty, které v časopise Vedem vycházely. Společně si také budete moci zazpívat písně, které zněly ghettem před sedmdesáti lety. Vstup volný.

 

neděle 19. 5. v 10,30 hod.: Jak se žilo v biblických dobách... obchodníkům. Přijměte pozvání na nedělní dílnu, jejímž tématem je tajuplný svět starověkého obchodu. Dozvíte se, kolik oleje byl jeden bat, nebo kolik ječmene představovala jedna éfa. Čeká na vás povídání o karavanách velbloudů, o dobových mincích a mírách a také o voňavém zboží, které se do biblického Izraele dováželo. Součástí programu bude výroba malých pokladniček, které se každému obchodníkovi mohou hodit, ať už je malý či velký. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 28. 5. v 18 hod.: Franz Kafka a film. Přednáška filmového kritika, historika a publicisty Mgr. Martina Jirouška nabízí setkání s Kafkovými oblíbenými filmy a nejpozoruhodnějšími adaptacemi jeho díla od hraného filmu až po animaci. Franz Kafka chodil do kina, což víme z jeho deníků a poznámek. Jaké filmy jej oslovovaly? Proč třeba melodrama Bílá otrokyně nebo horor Ten druhý? A Kafka nejenže do kina chodil, ale stal se také sám filmovým hrdinou, a to konkrétně i přeneseně, díky desítkám adaptací svých slavných románů a povídek. S ukázkami z těch nejlepších se budete moci během přednášky seznámit. Program se uskuteční ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem rabína Federa při Židovské obci Brno. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 30. 5. v 18 hod.: Vývoj židovského osídlení na Moravě: Vypovězení z moravských královských měst. Přednáška Mgr. Pavla Kocmana se tentokrát zaměří na změnu situace, kterou české země prodělaly na konci 14. a v 15. století. Ta se také přímo dotkla života židovských obyvatel žijících na našem území. Pozornost bude věnována nejen vztahu moravských Židů k husitům v období husitských válek, ale i vypovězení Židů z moravských královských měst, jež přímo ovlivnilo jejich právní postavení a přispělo k proměně sídelní struktury měst a obcí. Vstupné 30 Kč.

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

V neděli 12. 5. od 14 hodin jste srdečně zváni k prohlídce brněnské synagogy, doplněné o představení úlohy a významu Tóry a jejích jednotlivých částí v kontextu židovského náboženského ritu. Synagogou provede lektorka ŽMP Mgr. Kristýna Kuboňová. Vstupné 30 Kč.

 

V neděli 19. 5. od 14 hodin se uskuteční s lektorkou ŽMP Mgr. Táňou Klementovou vycházka, jejímž hlavním tématem bude osud brněnské židovské komunity v době Protektorátu Čechy a Morava. Trasa povede ulicemi, které různými způsoby připomínají válečné pronásledování a deportace brněnských občanů. Dozvíte se o místech, jejichž spojení s brněnskou židovskou komunitou bylo holocaustem nenávratně přetrženo, a jsou proto dnes veřejnosti často neznámá. Sraz u základní školy na ulici Merhautova 37. Vstupné 30 Kč.

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze