Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Kulturní programy

 
 

projekty VKC:
 
 
zasílat e-mailem:
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Květen 14

úterý 6. 5. v 17 hod.: Obyčejní lidé v neobyčejných časech – vernisáž putovní výstavy pojednávající o osudech významných židovských osobností ze Šumperska v období holocaustu. Zahájení výstavy a následné besedy se zúčastní její autor Luděk Štipl. Současně se bude promítat filmový dokument Deník Otty Wolfa o mladém muži, jehož silný a pohnutý příběh se stal jednou částí výstavy. Vstup volný.

 

čtvrtek 15. 5. v 18 hod.: Nové poznatky k dějinám židovského Mikulova – beseda nad knihou Mikulov. Historie – Kultura – Lidé, která vyšla na podzim 2013 v nakladatelství Lidové noviny. Mgr. Pavel Kocman, autor kapitoly Židé v Mikulově, přítomné seznámí s novými poznatky k dějinám mikulovské židovské obce. V přednášce se zaměří nejen na její vznik a působení zemského rabína v Mikulově, ale dotkne se také pojmu historická paměť. Vstupné 30 Kč.

 

neděle 18. 5. v 10.30 hod.: Jak vypadá židovská svatba? Jaké to je stát pod svatebním baldachýnem? Co musí ženich nevěstě slíbit a jaký je význam svatební smlouvy? Účastníci se seznámí nejen s průběhem židovské svatby, ale pokusí se vytvořit také vlastní smlouvu (ketubu). Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 20. 5. v 18 hod.: Noachidská smlouva (I. část). Je judaismus souhrn národních tradic, mýtů a pravidel, nebo náboženský systém s univerzálním etickým poselstvím? Koncept „noachidské“ smlouvy, historicky první projekt zahrnující celé lidstvo, je stejně závažnou součástí židovské tradice jako koncept národa odděleného k Boží službě. Přesto stojí poněkud stranou pozornosti židovských učenců i široké veřejnosti. Přednáška brněnského rabína Šlomo Kučery přítomné seznámí s historií a základními principy této teologie. Druhá část přednášky se uskuteční v 24. 6. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 22. 5. v 18 hod.: Jazyk jidiš a jeho historie – přednáška Mgr. Marie Krappmannové, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jidiš je nerozlučně spjato s historií a kulturou aškenázských Židů. V přednášce budou představena nejen specifika, kterými se jidiš odlišuje od ostatních jazyků, ale zaměří se rovněž na jednotlivé vývojové fáze tohoto jazyka, na kulturně-historický kontext, ve kterém se jidiš vyvíjelo, a na jeho roli v moderních židovských dějinách. Vstupné 30 Kč.       

 

úterý 27. 5. v 18 hod.: Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič: Příběh rozhodného zastánce Židů. O pronikání citací klezmeru do Šostakovičovy hudby, o židovské lidové poezii a o provokativním připomenutí v SSSR cíleně opomíjeného masakru desítek tisíc Židů v roklině Babí Jar ve stejnojmenné vokální Symfonii č. 13 b-moll op. 113 (1962) pojednává přednáška s hudebními ukázkami Mgr. Jana Špačka z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vstupné 30 Kč.

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.

Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

Celý květen můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu nazvanou Obyčejní lidé v neobyčejných časech. Vytvořilo ji občanské sdružení Respekt a tolerance jako první z cyklu výstav, kterými by rádo seznámilo širokou veřejnost s několika poutavými lidskými příběhy. Seznámíte se tak s těmi, kteří překonali nesčetná utrpení a v těžkých dobách dokázali myslet nejen na sebe a na svoje pohodlí či bezpečí, ale neváhali pomáhat potřebným. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný.  

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze