Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Kulturní programy

 
 

projekty VKC:
 
 
zasílat e-mailem:
  

Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Červen 13

pondělí 3. 6. v 18 hod.: Michel Huttarsch: Mezi Němci, Čechy a Židy na Moravě v letech 1923–1966. Prezentace a beseda nad knihou vzpomínek Michela Huttarsche, který se narodil v roce 1923 v Brně židovské matce a německému otci. Jeho kniha je svědectvím o osudu lidí, kteří se svým původem znelíbili politickému režimu a čelili v životě mnoha bezprávím. Příběh Michela, který polovinu svého života strávil na Moravě, je neuvěřitelně poutavý a inspirativní. Přes veškeré křivdy, které mu doba přichystala, neztratil chuť k životu a vždy se díval do budoucnosti, která mu nakonec přinesla i mnoho krásných chvil strávených s vlastní rodinou v Německu, kam ho okolnosti donutily emigrovat. Pozvání na besedu přijal sám autor Michel Huttarsch, který v červnu oslaví své 90. narozeniny. Kniha bude na místě k zakoupení. Program se uskuteční ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem rabína Federa při Židovské obci Brno. Vstup volný.

 

úterý 11. 6. v 18 hod.: Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764–1948. Přednáška doc. PhDr. Bohumíra Smutného, vedoucího Oddělení správy a zpracování fondů Moravského zemského archivu v Brně, autora historické encyklopedie brněnských podnikatelů a jejich rodin. Kniha obsahuje údaje z dosud většinou nepublikovaných archivních pramenů. Doc. Smutný přiblíží nejen vznik tohoto obsáhlého díla, ale především osudy nejvýznamnějších brněnských židovských podnikatelských rodů. Přednáška je pořádána ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem rabína Federa při Židovské obci Brno. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 13. 6. v 18 hod.: Nový Izrael? Projevy českého mesianismu v průběhu staletí. Přednáška PhDr. Petra Hlaváčka, Ph.D. z Collegium Europaeum Karlovy univerzity v Praze se bude zabývat českým náboženským a politickým mesianismem, kdy se Češi (respektive jejich elity) stylizovali do role nových Izraelců jakožto vyvoleného národa. Vstupné 30 Kč.

 

úterý 18. 6. v 18 hod.: ...ať si to dopovídáme... Pokračování započatého rozhovoru místopředsedy brněnské židovské obce Pavla Frieda s vrchním pražským a zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem, který pro zmeškání vlaku a následný brzký odjezd nemohl být v březnu dokončen... Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 20. 6. v 18 hod.: Po stopách brněnských židů. Sokol Brno I položí v letošním roce v několika brněnských ulicích osm Kamenů zmizelých (Stolpersteine), určených židovským členům Sokola. Kde bydleli, jaká navštěvovali místa, s kým se stýkali a jaký byl závěr jejich životů? Více o osudech Viktora Altensteina, Hugo Trauba nebo sourozenců Roubíčkových na přednášce Michala Doležela o židovských členech Sokola Brno I. Vstupné 30 Kč.

 

neděle 23. 6. ve 14.30 hod.: Jak se žilo v biblických dobách... Poslední příběh aneb Odkud to všechno víme? Celoroční putování po biblickém světě zakončí dílna, jejímž tématem bude hebrejská bible neboli Tanach. Právě odtud většina informací o tehdejším způsobu života pochází. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Sraz před synagogou na Skořepce (program proběhne v synagoze). Vstupné 30 Kč.

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

V červnu bude v sále OVK ŽMP instalována výstava Jak se žilo v biblických dobách... Dokumentuje dva celoroční cykly nedělních dílen pro rodiče s dětmi, které proběhly v brněnské pobočce v letech 2011–2013. Jednotlivé panely představí prostřednictvím fotografií, výtvarných prací a vystavených edukačních materiálů kreativní práci s dětmi, jejímž cílem bylo seznámit malé účastníky dílen s biblickými příběhy a způsobem života v tehdejší době. Vstup volný.

 

Na neděli 16. 6. od 14 hodin je pro zájemce připravena prohlídková trasa po židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Výklad lektorky ŽMP Mgr. Kateřiny Suchánkové je zaměřen jak na osudy zde pochovaných významných osobností kulturního a společenského prostředí, tak příslušníků rodin význačných továrníků a průmyslníků. Vstupné 30 Kč.

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze