Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Večerní programy

 
 

projekty Odd. pro vzdělávání a kulturu:
  

Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, e-mail:
[email] education[at]jewishmuseum.cz
 
<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Prosinec 2014

pondělí 1. 12. v 18h: Místo pro tanec? Neskutečný příběh o výuce tance v Terezíně a tanečních představeních během druhé světové války. Přednáška americké tanečnice, choreografky a spisovatelky Judith Brin Ingber se soustředí na vzpomínky židovských tanečníků na výuku tance a taneční představení v nacistických koncentračních táborech během druhé světové války. Přednáška je založena na rozhovorech s pamětníky a na výzkumu v Jad Vašem – světovém centru dokumentace, výzkumu, vzdělávání a připomínání holocaustu v Jeruzalémě. V angličtině s konsekutivním tlumočením do češtiny.     Vstup volný.

středa 3. 12. v 18h: „Teď nebo nikdy“: mínění veřejnosti a Židé na Slovensku, 1945-1948. Konec druhé světové války byl oficiálně oslavován jako vítězná událost. S ním související změna režimu v roce 1945 se ale dotýkala také proměny společenských vztahů. V poválečném Slovensku stejně jako v mnoha jiných evropských zemích byla tato transformace bolestivým procesem, který šel ruku v ruce s redistribucí politické a ekonomické moci. Přednáška Hany Kubátové z FSV UK se zaměří na mínění veřejnosti o oficiálním antisemitismu válečného Slovenského státu a o židovské menšině na Slovensku v letech 1945 až 1948.  Přednáška se koná v rámci semináře k moderním židovským dějinám pořádaným ŽMP a Ústavem soudobých dějin AV ČR.  Ve slovenštině.     Vstup volný.

pondělí 8. 12. v 18h: Zahalování žen v náboženském, kulturním a historickém kontextu. V dnešním světě se často hovoří o problematice zahalování žen, zvláště v souvislosti s islámem.  Nakolik však odpovídají skutečnosti zažité představy a nakolik je provází nedorozumění a neznalost? Aktuální téma současnosti přiblíží přednáška Jana Neubauera doprovázená bohatým obrazovým materiálem.

neděle 14. 12. v 17h: Naše 20. století. Cyklus nedělních pořadů Židovského muzea v Praze, v jehož průběhu představíme deset dvojic pamětníků holocaustu a jejich vzpomínky na léta předválečná, válečná i poválečná. Naše pozvání k prosincovému setkání přijaly Hana Hnátová (*1924) a Dita Krausová (*1929). Moderuje Petr Sokol, lektor vzdělávacího projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století.     Vstup volný.

pondělí 15. 12. v 18h: Mezi Prahou a Jeruzalémem: Václav Havel, diaspora a Izrael. Od úmrtí Václava Havla uplynou tento měsíc  tři roky. Jako spisovatel a dramatik měl Václav Havel k židovství hluboký vztah obzvláště přes pražskou židovskou literaturu před druhou světovou válkou, kdy se v Praze setkávala česká, německá i židovská kultura. Tento vztah prezidenta Havla se však neomezoval pouze na svět kultury, ale týkal se i některých jeho blízkých přátelství a postojů k Izraeli. I když se případně nevyhýbal ani jeho kritice, nezpochybnitelnou legitimitu  Izraele Havel hájil na domácím i mezinárodním poli. Nad Havlovým vztahem k Židům a Izraeli se v rozhovoru s publicistou Petrem Brodem budou zamýšlet jeho bývalí přátelé a kolegové Eva Lorencová a Karol Efraim Sidon.         Vstup volný.

středa 17. 12. v 18h: Židovsko-křesťanské diskuze o původu jazyka Písma. Otázky po původu a povaze jazyka zaměstnávaly židovské i křesťanské myslitele středověku z různých důvodů. Některé z nich se však hluboce dotýkaly společných teologických témat, a vedly tak k intelektuálnímu dialogu mezi oběma náboženstvími. Je jazyk jevem přirozeným nebo konvenčním? Je-li jazyk pouze záležitostí společenské konvence, kde v biblickém textu končí božské a začíná lidské? Přednáška Štěpána Lisého z Univerzity Pardubice věnovaná diskuzi o původu a povaze jazyka Písma mezi křesťanskými a židovskými učenci ve středověku. Přednáška se koná ve spolupráci se Společností křesťanů a Židů.     Vstup volný.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

neděle 14. 12. ve 14h: Lvíček Arje slaví Chanuku. Proč má chanukový svícen osm ramen? A proč se o Chanuce jí koblížky a bramboráky? Kdo jsou to vlastně Makabejci? Zapálíme si světla na chanukovém svícnu, pohrajeme si s židovskou káčou drejdl, ochutnáme koblížky a naučíme se písničku.

Prohlídka: Klausová synagoga

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: Synagogy v plamenech: Křišťálová noc 1938 v českém pohraničí. Do 8. 1. 2015. Po–čt 14–16, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.Archiv přednáškových cyklů

Zasílání kulturního programu e-mailem

Rádi byste dostávali náš kulturní program pravidelně e-mailem nebo poštou? Stačí vyplnit tento jednoduchý formulář:

Jméno
Příjmení
E-mail
Ano, rád bych dostával pravidelně měsíční program akcí Vzdělávacího a kulturního centra
Prosím o zrušení zasílaním kulturního programu Vzdělávacího a kulturního centra
Program dostávám již poštou, ale e-mailem by mi vyhovoval víc
Adresa (případně komentář)

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze