Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Večerní programy

 
 

projekty Odd. pro vzdělávání a kulturu:
  

Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, e-mail:
[email] education[at]jewishmuseum.cz
 
           Následující měsíc >>>>


Leden 2013

středa 9.1. v 18h: Izrael před volbami. Kam kráčí dnešní Izrael? Jak se jednotlivé politické proudy v Izraeli staví k otázkám jako je budoucnost mírového procesu po hlasování v OSN o přijetí Palestiny jako nečlenského státu, k íránskému jadernému programu či k pokračující politice výstavby osad na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě? Jak se Izrael vyrovnává se zhoršující se socio-ekonomickou situací a se stále rostoucí propastí mezi většinovou společností a ultraortodoxními Izraelci? Jak mohou lednové volby v Izraeli ovlivnit současnou velmi nestabilní situaci na Blízkém východě a jaký dopad má současné dění v regionu na politiku v Izraeli? Tyto a jiné otázky se ve své přednášce pokusí zodpovědět Irena Kalhousová, specialistka na politickou situaci na Blízkém Východě.

středa 16.1. v 18h: Jidiš VE TŘECH - ale tentokrát ve čtyřech! Koncert, v jehož průběhu uslyšíte směs jidiš písní v podání zpěvaček Hany Frejkové a Marianny Borecké, akordeonisty Slávka Brabce a klarinetisty Milana Potočka. Během večera si připomenete staré dvojhlasy a s novými se můžete seznámit. Mezi ty patří i píseň "Jidn mitn fidl" ze stejnojmenného muzikálu z roku 1936, kterou v originále zpívali Molly Picon a Simche Fostel. Její moto zní: „Zahoďme alespoň na chvíli starosti všedního života za hlavu, vždyť život je jen špás!“      Vstupné 60Kč

pondělí 21.1. v 18h: Po stopách Mojžíše. Cestopisná přednáška Jana Neubauera, která bude sledovat putování izraelského národa ze starověkého Egypta až na horu Nebo, kde Mojžíšova pozemská cesta končí. Během přednášky uvidíte mnoho obrazového materiálu, který se váže k místům popisovaným v souvislosti s Mojžíšem v biblických knihách, a na chvilku se slovem i obrazem ocitnete v tomto hlubokém prastarém příběhu o cestě z otroctví ke svobodě.

úterý 22.1. v 18h: Vytěsněná elita. Představení právě vydané stejnojmenné knihy Petr Hlaváčka a Dušana Radovanoviče (FF UK & nakl. Togga, 2012), která přináší profily zapomínaných učenců z Německé univerzity v Praze. Kniha navazuje na stejnojmennou výstavu, která se uskutečnila na FF UK a posléze v ŽMP. Na osudech osobností spojených především s humanitními obory Filozofické fakulty Německé univerzity v Praze prezentuje zvraty a pády 20. století, zejména pak onu obludnou neúctu ke svobodě a lidské důstojnosti. Většina z nich byla totiž pro svůj židovský původ pronásledována německým nacionálně-socialistickým režimem, mnozí tito vědci a akademičtí pracovníci zahynuli, další se zachránili v exilu. Připomenuto je též vědecké dílo těchto osobností, které byly během komunistického režimu programově vytěsňovány z naší kulturní paměti. S oběma autory bude diskutovat Petr Brod. Kniha bude na místě k prodeji.                 

čtvrtek 24.1.v 18h: Přežili, aby mohli vyprávět. Ve dnech intenzivního vzpomínání na oběti holocaustu konfrontuje dcera židovského veterána Anna Markowitz své pocity s živým svědkem dramatických válečných událostí. Beseda s válečným veteránem Mikulášem Broderem a Annou Markowitz, autorkou knihy Medaile za ztraceného Boha (Motto, 2012). Ukázky z knihy přečte herec Aleš Procházka. Kniha bude na místě k prodeji.

pondělí 28.1. v 18h: Židovská škola dnes – Ješiva v Kyjevě. Vernisáž výstavy fotografií, která proběhne za přítomnosti autora, Jindřicha Buxbauma. Fotografie zachycují svět tradičního židovského studia v dnešním Kyjevě. Před válkou čítala židovská populace tohoto centra jidiš kultury zhruba 224 tisíc osob a velké množství ješiv a chederů. Ale i dnes po mnohých ranách lidské krutosti, které na kyjevské Židy dopadly, žije Kyjev intenzivním židovským životem včetně náboženského, a takový ho ukazují i fotografie Jindřicha Buxbauma.      Vstup volný

středa 30.1. v 18h: Feminismus a judaismus. První večer z cyklu přednášek a diskuzí zaměřených na téma, jak se judaismus vyrovnává s fenomény moderní společnosti a obecně s tématy, které modernita přináší. O tom, jak feminismus zasáhl judaismus, a co jeho impulzy vnášejí do současného židovského myšlení, budou diskutovat Helena Divecká a Terezie Dubinová, která přednese krátkou úvodní přednášku. Moderuje Pavel Kuča.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

20.1. ve 14h: Lvíček Arje na palubě Noemovy archy.

Jak to asi vypadalo na palubě archy? Co si Noe počal s tolika zvířaty pohromadě? O tom nám bude vyprávět jeden z přímých účastníku této veliké plavby, Lvíček Arje.

Prohlídka: Starý židovský hřbitov

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: Vedem: Cesta terezínských kluků stále pokračuje. Do 17.1. od po–čt 10–15, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.Archiv přednáškových cyklů

Zasílání kulturního programu e-mailem

Rádi byste dostávali náš kulturní program pravidelně e-mailem nebo poštou? Stačí vyplnit tento jednoduchý formulář:

Jméno
Příjmení
E-mail
Ano, rád bych dostával pravidelně měsíční program akcí Vzdělávacího a kulturního centra
Prosím o zrušení zasílaním kulturního programu Vzdělávacího a kulturního centra
Program dostávám již poštou, ale e-mailem by mi vyhovoval víc
Adresa (případně komentář)

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze