Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Večerní programy

 
 

projekty Odd. pro vzdělávání a kulturu:
  

Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, e-mail:
[email] education[at]jewishmuseum.cz
 
<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Říjen 2009

pondělí 5. 10. v 18 h: 70. výročí prvních transportů českých a moravských Židů do Niska nad Sanem. Přednáška historika a dokumentaristy Lukáše Přibyla.

úterý 13. 10. v 18 h: Nigun – pásmo hebrejských, sefardských a jidiš písní a houslových improvizací. Účinkují: Věra Nerušilová – zpěv, Alexander Shonert – housle, Natalie Shonert – klavír.                                                                                                                                                                             Vstupné 60 Kč

čtvrtek 15. 10. v 18 h: Perzekuce židovského obyvatelstva v Československu Státní bezpečností. Přednáška historika Ondřeje Koutka, který pracoval několik let v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, seznamuje se základními aspekty činnosti StB zaměřené v rámci tzv. boje proti sionismu proti židovskému obyvatelstvu Československa. Věnuje se také hlavním tajným operacím StB proti Židům a konkrétním složkám tajné policie, které v této oblasti působily. Zvláštní pozornost věnuje tajnému projektu PAVOUK.

středa 21. 10. v 18 h: Projekce dokumentu „Po stopách starých rabínů. Putování po významných izraelských lokalitách, spojených s počátky rabínského judaismu. Zničení jeruzalémského chrámu Římany vedlo k zásadní proměně židovského náboženství, nositeli židovské tradice se stávají rabíni. Dokument nesleduje rabínské hnutí v celé jeho šíři; soustřeďuje se na podhoubí, ze kterého rabínský judaismus vznikal a na období prvních rabínů, působících na území historického Izraele. Dokument uvede jeho režisér Petr Raus.

čtvrtek 22. 10. v 18 h: Autor, jehož knihy se nejčastěji ztrácejí z knihkupeckých pultů. Překladatelka Tereza Černá představí v rámci cyklu Cesty izraelské literatury izraelského prozaika, scénáristu a autora předloh komiksů Etgara Kereta (narozen 1967 v Tel Avivu), jednoho z nejčtenějších současných spisovatelů. Etgar Keret se ve svých absurdních, ironických, často groteskně vypointovaných textech dotýká palčivých problémů izraelské společnosti i existenciální situace moderního člověka. Ukázky z tvorby přečte Vladimír Čech.

úterý 27. 10. v 18 h: Izraelská společnost a náboženství. Přednáška právníka a politologa Marka Čejky­ z Ústavu mezinárodních vztahů z nového cyklu Náboženství a politika v Izraeli.

čtvrtek 29. 10. v 18 h: Maharalův život a společenské působení. Přednáška PhDr. Alexandra Putíka ze Židovského muzea v Praze se uskuteční jako doprovodná akce k výstavě Cesta života v rámci přednáškového cyklu Maharal a jeho doba.

                                                                                                                    

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

11. 10. 2009 ve 14 h: Lvíček Arje slaví Nový rok (Roš hašana)

Proč Židé začínají rok již na podzim? Co je to šofar? Proč se na Roš hašana jedí jablka s medem?

Prohlídka: Maiselova synagoga.                                                                             Jednotné vstupné 50 Kč

                                                             Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz/vkc.

 

 

 

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do Vzdělávacího a kulturního centra povolen.

Pořadatel si vyhrazuje právo program zrušit, pokud bude počet návštěvníků nižší než pět.

 

Výstavy v prostorách VKC:

Libor Cabák, Zmizelá stopa židovských památek. Fotografie židovských hřbitovů, čtvrtí a synagog přinášejí odraz času, ve kterém se proplétá minulost se současností a zároveň ukazuje konec a začátek děje, který se neustále mění.

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí a Zmizelí sousedé/Pocta dětským obětem holocaustu – stálá expozice kopií putovních výstav VKC.

(Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost po–čt 10–15, pá 10–12)Archiv přednáškových cyklů

Zasílání kulturního programu e-mailem

Rádi byste dostávali náš kulturní program pravidelně e-mailem nebo poštou? Stačí vyplnit tento jednoduchý formulář:

Jméno
Příjmení
E-mail
Ano, rád bych dostával pravidelně měsíční program akcí Vzdělávacího a kulturního centra
Prosím o zrušení zasílaním kulturního programu Vzdělávacího a kulturního centra
Program dostávám již poštou, ale e-mailem by mi vyhovoval víc
Adresa (případně komentář)

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze