Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Večerní programy

 
 

projekty Odd. pro vzdělávání a kulturu:
  

Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, e-mail:
[email] education[at]jewishmuseum.cz
 
<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Říjen 2014

středa 1. 10. v 18h: Židé v poválečném Polsku a českých zemích. Pohled z periférie. Výzkum dějin Židů v Polsku a českých zemích po druhé světové válce je v naprosté většině zaměřen na situaci Židů v hlavních městech. Projekt historičky Kateřiny Čapkové se zaměřuje na Židy v Sudetech a v Dolním Slezsku, a odkrývá tak mnohé aspekty poválečné židovské zkušenosti, které v pohledu z centra nejsou tolik zřetelné. Přednáška je součástí semináře k moderním židovským dějinám, jehož garantem je ŽMP a Ústav soudobých dějin AV ČR.      Vstup volný

čtvrtek 2. 10. v 18h: "Obtížní cizinci". Židovští uprchlíci a vznik samostatného Československa. Historik Michal Frankl se zaměří na postoje státu i veřejnosti vůči židovským uprchlíkům z Haliče a z Bukoviny po vzniku ČSR v roce 1918 a jejich důvody v rámci budování nového národního státu. Přednáška je doprovodnou akcí k výstavě Orient v Čechách? Židovští uprchlíci za první světové války a součástí nové přednáškové řady "Uprchlíci a migrace ve 20. století".

pondělí 6. 10. v 18h: Výkřik ze zapomnění: Cesta vojenského pilota z oblaků do ilegality. Autorské představení stejnojmenné knihy Tomáše Kašpara, jehož oba rodiče se od počátků nacistické okupace zapojili do domácího odboje a oba zahynuli. Otec byl popraven v  Braniboru nad Havolou a matka jako Židovka zavražděna v Osvětimi.      Vstup volný

úterý 7. 10. v 18h: Válka – Židé – knihy. Do letošního ročníku celostátní akce Týden knihoven, zaměřeného na připomínku vypuknutí první světové války, se zapojí knihovna ŽMP přednáškou Michala Buška, která přiblíží ohlas války v dobovém tisku a archiváliích pražské židovské obce, významné tisky pro židovské vojáky na obou stranách fronty a fungování obecní knihovny v letech 1914-1918.      Vstup volný

pondělí 13. 10. v 18h: Symbolika svátku Sukot. Přednáška vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona se soustředí na bohatou symboliku tohoto „Svátku stánků“.

úterý 14. 10. od 18h: 25 let demokracie ve střední a východní Evropě – pohled z USA. Kam se ubírá společenský vývoj v USA a v Evropě? Je možná vzájemná výměna zkušeností a nabízejí se globální řešení? Diskuze s účastníkem letošního Fóra 2000, ředitelem Miami and Broward Office of the American Jewish Committee, Brianem Siegalem a politologem Alexandrem Tomským.  Moderuje Tomáš Kraus. Anglicky se simultánním tlumočením do češtiny.      Vstup volný.

neděle 19. 10. od 17h: Naše 20. století. Cyklus nedělních pořadů Židovského muzea v Praze, v jehož průběhu představíme deset dvojic pamětníků holocaustu a jejich vzpomínky na léta předválečná, válečná i poválečná. Naše pozvání k setkání přijaly Evelina Merová (*1930) a Eva Lišková (*1929). Moderuje Petr Sokol, pedagog a lektor vzdělávacího projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století.      Vstup volný.

středa 22. 10. v 18h: Trochu moc předků. Málokdo se narodí do tak rozmanité a literárními schopnostmi vynikající rodiny, jako se to stalo filmaři Jindřichu Mannovi. Tento Pražan je vnukem německého romanopisce Heinricha Manna, prasynovcem Thomase Manna a synem Ludvíka Aškenazyho. Matka Leonie pocházela částečně z židovské rodiny v Čáslavi. Jak se žije ve stínu slavných příbuzných a jak si člověk utváří vlastní život v komunistickém Československu a později v emigraci v západním Německu, o tom píše Jindřich Mann v knize Poste restante, kterou představí v rozhovoru s Petrem Brodem.

čtvrtek 23. 10. od 18h: Osvětimské album. Diskusní večer nad unikátním fotografickým dokumentem, který zachycuje selekci Židů a proces vedoucí k jejich likvidaci v plynových komorách ve vyhlazovacím táboře Osvětim. Nad původem, interpretací a významem alba se budou zamýšlet Michael Kraus z Middlebury College v USA, Daniel Uziel z Jad Vašem v Izraeli a Martin Jelínek z ŽMP. Diskuse je součástí projektu Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu. Anglicky se simultánním tlumočením do češtiny.     Vstup volný.

středa 29. 10. v 18h: Major Zeman bojuje se sionisty: Obraz Židů a Izraele v normalizační kultuře. V komunistické propagandě 50. let a poté i v období normalizace hráli Židé významnou úlohu, ať už jako "kosmopolité", "přisluhovači imperialismu", "sionisté", "revizionisté či "agenti Tel Avivu". V čem se jejich úloha podobala jiným prototypickým nepřátelům socialismu a v čem se lišila? Přednáška Jana Fingerlanda, komentátora Českého rozhlasu.  

čtvrtek 30. 10. v 18h: Židovské muzeum v Praze 1994 - 2014: bilance a perspektivy. Letos v říjnu uplyne dvacet let ododstátnění tehdejšího Státního židovského muzea, kdy se před obnoveným Židovským muzeem v Praze otevřela nová etapa. O hodnocení let minulých i vizích do budoucna budou diskutovat ředitel ŽMP Leo Pavlát, zástupce ředitele, historik Michal Frankl a kurátorka uměleckých sbírek ŽMP Michaela Sidenberg. Moderuje publicista Petr Brod.        Vstup volný.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

neděle 12. 10. ve 14h: Lvíček Arje se seznamuje s židovským rokem.

Lvíček Arje vysvětlí, jak se počítá židovský kalendář, kdy je Nový rok a jak se slaví svátky Roš ha Šana, Jom Kipur, Sukot a Simchat Tóra. Naučíte se písničky k jednotlivým svátkům a ochutnáte tradiční sváteční pokrmy.

Prohlídka: Španělská synagoga

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: Svědectví terezínských zdí. Výstava fotografií Richarda Homoly. Do 23. 10. Od po–čt 14–16, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.

 Archiv přednáškových cyklů

Zasílání kulturního programu e-mailem

Rádi byste dostávali náš kulturní program pravidelně e-mailem nebo poštou? Stačí vyplnit tento jednoduchý formulář:

Jméno
Příjmení
E-mail
Ano, rád bych dostával pravidelně měsíční program akcí Vzdělávacího a kulturního centra
Prosím o zrušení zasílaním kulturního programu Vzdělávacího a kulturního centra
Program dostávám již poštou, ale e-mailem by mi vyhovoval víc
Adresa (případně komentář)

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze