Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Večerní programy

 
 

projekty Odd. pro vzdělávání a kulturu:
  

Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, e-mail:
[email] education[at]jewishmuseum.cz
 
<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Prosinec 2013

středa 4.12. v 18h: Eine Geschichte des Niedergangs? Landjuden und die Migration in die Städte in Zentraleuropa um 1900. Druhá přednáška ze semináře k moderním židovským dějinám, jehož garantem je ŽM v Praze a Ústav soudobých dějin AV ČR. Historička Ines Koeltzsch z Masarykova ústavu AV ČR, autorka jedinečné knihy o Praze mezi válkami Geteilte Kulturen (vyjde v češtině v roce 2014), promluví o svém novém projektu, který se týká venkovských Židů v českých zemích ve středoevropském kontextu. Přednáška bude v němčině bez tlumočení, diskuze proběhne v češtině.      Vstup volný

čtvrtek 5.12. v 18h: Jeruzalém, město tří náboženství: islám. Poslední ze tří přednášek Jana Neubauera věnovaných městu, v němž se již téměř po čtrnáct staletí neopakovatelným způsobem setkávají tři monoteistická náboženství: judaismus, křesťanství a islám. Přednáška doplněná bohatým obrazovým materiálem představuje historii, současnost a souvislosti muslimského Jeruzaléma. 

středa 11.12. v 18h: Judaismus a sekularita. Poslední z cyklu diskuzních večerů zaměřených na setkávání judaismu s tématy moderní společnosti se tentokrát zaměří na fenomén, který je úzce spjat se vznikem modernity. Sekulární interpretace židovství přišla s konkurenční vizí židovských hodnot a organizace židovské pospolitosti, která v mnohém opustila náboženské souřadnice, do té doby výhradní interpretační rámec židovství. O neslučitelnosti, shodách či komplementaritě sekulární a náboženské interpretace židovství budou diskutovat vrchní pražský a zemský rabín Karol Efraim Sidon, hebraista Jan Zouplna z Orientálního ústavu a moderátor diskuze Pavel Hošek z ETF UK.

čtvrtek 12.12. v 18h: Zničené židovské památky severních Čech. Vernisáž výstavy zachycující dosud nezveřejněné fotografie a archiválie ničení a likvidace židovských památek na severu Čech. Jen během tzv. Křišťálové noci, pogromu, který proběhl z 9. na 10. listopadu 1938, bylo na severu Čech zničeno 35 synagog, dalších 25 jich následovalo během samotného válečného období. Bilance v letech 1948–1989 nebyla o moc lepší. V této době z celého území státu zmizela další stovka synagog, třináct z nich pak z dnešního Ústeckého kraje. Vernisáž uvede přednáška spoluautorky výstavy Blanky Rozkošné.      Vstup volný

pondělí 16.12. v 18h: Izraelský „betonizmus“. Přednáška Daniela Zisse z cyklu o židovské architektuře se tentokrát zaměří na architektonické důsledky mesiánské euforie po šestidenní válce. 10. června roku 1967 se izraelská architektura probudila do nové etapy: Izrael byl najednou třikrát větší a z malého intimního státu se tak rázem stala regionální velmoc. Nové klimatické, bezpečnostní a společenské podmínky, nové stavební materiály a „znovuobjevené“ topografie biblické krajiny si říkaly o nový architektonický jazyk. Probuzení po mesiánské euforii z roku 1967 začalo již v říjnu 1973, kocovina izraelské architektury však trvá dodnes.

středa 18.12. v 18h: Pravda a lež / Filmování v ghettu Terezín 1942-1945. Pod tímto názvem probíhá do 23. února v Galerii Roberta Guttmanna výstava o dvou propagandistických filmech, natočených orgány nacistické Třetí říše v největším internačním táboře pro Židy na území Protektorátu Čechy a Morava. Do přípravy těchto filmů, které se do porážky hitlerovského Německa nikdy veřejně nepromítaly, byli coby nedobrovolní herci, statisté a členové filmového štábu zapojeni mnozí vězni. O vzniku obou snímků a dalších osudech natočeného materiálu a jeho protagonistů pohovoří s kurátorkami výstavy Evou Struskovou z Národního filmového archivu a Janou Šplíchalovou z Oddělení pro dějiny šoa ŽMP Petr Brod.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

8. 12. 2013 ve 14h: Lvíček Arje slaví Chanuku. Proč má chanukový svícen osm ramen? A proč se o Chanuce jedí koblížky a bramboráky? Kdo byli Makabejci? A mnoho dalšího se dozvíte na naší nedělní dílně.

Prohlídka: Španělská synagoga

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: Zničené židovské památky severních Čech. Do 30.1. Od po–čt 10–15, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.

 Archiv přednáškových cyklů

Zasílání kulturního programu e-mailem

Rádi byste dostávali náš kulturní program pravidelně e-mailem nebo poštou? Stačí vyplnit tento jednoduchý formulář:

Jméno
Příjmení
E-mail
Ano, rád bych dostával pravidelně měsíční program akcí Vzdělávacího a kulturního centra
Prosím o zrušení zasílaním kulturního programu Vzdělávacího a kulturního centra
Program dostávám již poštou, ale e-mailem by mi vyhovoval víc
Adresa (případně komentář)

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze