Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Večerní programy

 
 

projekty Odd. pro vzdělávání a kulturu:
  

Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, e-mail:
[email] education[at]jewishmuseum.cz
 
<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Leden 2010

úterý 12. 1. v 18 h: My z Jedwabnego. Žurnalistka Anna Bikont rekonstruuje události v polské obci Jedwabne, kde v červenci 1941 proběhlo masové vyvraždění Židů, na němž se podíleli Poláci. Autorka založila svou práci na desítkách rozhovorů s pamětníky tehdejších událostí, vzpomínkách zachráněných obětí a jejich rodin i lidí, kteří s nasazením života zachraňovali svědky zločinu, ale i na rozhovorech s těmi, kteří se zločinu zúčastnili. Překladatel Jiří Vondráček beseduje s autorkou Annou Bikont a s historikem Štěpánem Pellarem. Pro nemoc přesunuto na duben 2010.

středa 13. 1. v 18 h: Vernisáž výstavy Proměna K. mexické fotografky Patricie Lagarde, která je inspirovaná Franzem Kafkou. Výstavu uvedou zástupci Velvyslanectví Spojených států mexických, v jejichž spolupráci je uspořádána. Vstup volný. 

čtvrtek 14. 1. v 18 h: Destalinizace a reformní myšlení v Československu v letech 1956–1968. Úvodní přednáška prof. Jana Rataje z nového cyklu Židovská menšina v Československu v letech destalinizace a uvolnění v intencích reformního komunismu.

úterý 19. 1. v 18 h: Poslední vlak. Berlín 1943. Židovská otázka se blíží ke svému konečnému řešení a nacisté se rozhodnou odvézt zbývající židovské obyvatelstvo z Berlína. Do posledního vlaku je nasázeno 688 lidí. Komorní příběh líčí pět dnů cesty do Osvětimi v těsném a dusném prostoru nákladního vagonu, bez jídla a pití, neztratit naději, rozum a lidskou důstojnost. Drama, Německo/Česko 2006, 120 minut. Režie Joseph Vilsmaier, Dana Vávrová. Hrají Gedeon Burkhard, Juraj Kukura, Stanislav Zindulka, Nina Divíšková, Vojtěch Kotek. Úvodní slovo producent filmu Ivo Pavelek.

středa 20. 1. v 18 h: Židovské housle Alexandra Shonerta. Na klavír doprovází Natalia Shonert. Unikátní program obsahující originální aranžmá národních melodií, vlastní skladby Alexandra Shonerta a skladby skladatelů – klasiků židovské hudby, zachycuje pouť židovských houslí z Orientu přes starou Evropu až do současné Prahy. Pouť s láskou, radostí, pláčem i mystickým vytržením, pouť, která vytváří most mezi minulostí a současností.

čtvrtek 21. 1. v 18 h: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Blízký východ, Izrael: Izraelská zeď jako malířské plátno. Propaganda, vzkazy, umění i folklor. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera.

pondělí 25. 1. v 18 h: Dva osudy dotčené holocaustem. Příběh nadějného žurnalisty Jindřicha Liona, který dvakrát utekl z rodné země, zachycený v dokumentu Centropy a životní osud Olgy Klingerové, ukrývaného dítěte, která v 50. letech minulého století emigrovala do Izraele, kde sloužila dlouhá léta v izraelské armádě. Beseda Petra BrodaOlgou Klingerovou spojená s projekcí dokumentu o Jindřichu Lionovi.

úterý 26. 1. v 18 h: Umění vyprávět příběhy. Nahlédnutí do díla Amose Oze, světově uznávaného spisovatele, kterého izraelští čtenáři nazývají svědomím národa. Přednáška přední české hebraistky a překladatelky doc. PhDr. Jiřiny Šedinové, CSs. z cyklu Cesty izraelské literatury, věnovaného současné izraelské literární tvorbě. Ukázky z tvorby přečte Josef Somr.

čtvrtek 28. 1. v 18 h: Franz Kafka v ilustracích a výtvarném umění. O ilustracích k povídkám a románům Franze Kafky a jejich vlivu na některé umělce. Ohlas Kafkova díla v českém výtvarném umění v 60. letech 19. století a dílo grafičky a malířky Jarmily Mařanové. Přednáška dr. Arna Paříka uspořádaná při příležitosti výstavy Patricie Lagarde.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

10. 1. 2010 ve 14 h: Lvíček Arje se učí hebrejskou abecedu

Lvíček Arje se učí psát. Píše husím brkem hebrejská písmenka. Arjeho učitelka nám dá sešit a brko a naučí vás hebrejsky se podepsat a napsat krátkou větu. Navíc se dozvíte, zda se hebrejská čísla liší od písmen.                                                                                                                       

Jednotné vstupné 50 Kč

Prohlídka: Starý židovský hřbitov                             Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz/vkc

 

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do Vzdělávacího a kulturního centra povolen. Pořadatel si vyhrazuje právo program zrušit, pokud bude počet návštěvníků nižší než pět.

Patricie Lagarde: Proměna K.

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí a Zmizelí sousedé/Pocta dětským obětem holocaustu – stálá expozice kopií putovních výstav VKC.

(Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost po–čt 10–15, pá 10–12)Archiv přednáškových cyklů

Zasílání kulturního programu e-mailem

Rádi byste dostávali náš kulturní program pravidelně e-mailem nebo poštou? Stačí vyplnit tento jednoduchý formulář:

Jméno
Příjmení
E-mail
Ano, rád bych dostával pravidelně měsíční program akcí Vzdělávacího a kulturního centra
Prosím o zrušení zasílaním kulturního programu Vzdělávacího a kulturního centra
Program dostávám již poštou, ale e-mailem by mi vyhovoval víc
Adresa (případně komentář)

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze