Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Večerní programy

 
 

projekty Odd. pro vzdělávání a kulturu:
  

Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, e-mail:
[email] education[at]jewishmuseum.cz
 
<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Únor 2010

pondělí 1. 2. v 18 h: Jákob a Ezau na cestě ke smíření? Dějiny židovsko-křesťanských vztahů. Prezentace knihy Mgr. Alžběty Drexlerové ve formě panelové diskuse na téma Rozcházení a scházení cest v dějinách židovsko-křesťanských vztahů. Diskutovat budou Leo Pavlát, Martin Prudký, Tamás Visi a Alžběta Drexlerová, moderátorem večera bude Ivan Štampach. Prezentace je pořádána ve spolupráci se Společností křesťanů a Židů.

středa 3. 2. v 18 h: Sovětizace národnostních a náboženských menšin v 50. a 60. letech 20. století. Přednáška dr. Heleny Noskové z nového cyklu Židovská menšina v Československu v letech destalinizace a uvolnění v intencích reformního komunismu.

úterý 9. 2. v 18 h: Obřady spojené s narozením dítěte v kultuře českých a moravských Židů. Přednáška dr. Dany Veselské konaná při příležitosti vydání unikátní publikace Nechť mu Bůh dá vyrůst, kompletního katalogu obřízkových donací, které představují výjimečný a veřejnosti téměř neznámý vyšívaný archiv židovských dětí. Stejnojmenná výstava se koná v Galerii Roberta Guttmanna od 10. 12. 2009 do 28. 2. 2010.

čtvrtek 11. 2. v 18 h: Večer árií Karla Bermana. Basbarytonista Karel Berman očima a ušima Jiřího Černého. Snímky z operního recitálu na letos vydaném CD. Poslechový pořad věnovaný opernímu pěvci Karlu Bermanovi, který mimo jiné přežil věznění v terezínském ghettu (zde zpíval v operách, režíroval, řídil sbor i komponoval) a pak v Auschwitzu, Kauferingu a Allachu u Dachau. Od roku 1953 byl sólistou Národního divadla v Praze a často hostoval také v zahraničí.

středa 17. 2. v 18 h: Praotec Abraham a pramáti Sára. První přednáška z nového cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona o Praotcích a pramatkách lidu Izraele, zakladatelích židovského národa.

pondělí 22. 2. v 18 h: Setkání s Bertou Suttnerovou. Prezentace vzdělávacího projektu věnovaného první ženské nositelce Nobelovy ceny za mír, pražské rodačce Bertě Suttnerové-Kinské. Cyklus nenásilnou formou seznamuje mládež s pojmy jako je xenofobie, rasismus, či extremismus a v souladu s myšlenkovým odkazem B. Suttnerové vede dnešní mládež k prosazování etických hodnot, založených na humanismu, toleranci a respektování lidských práv. Vybrané díly budou promítnuty. Projekt představí režisérka Olga Strusková a ing. Irena Rudolfová, zástupkyně ředitele Gymnázia v Praze 10 Přípotoční.

čtvrtek 25. 2. v 18 h: Prezentace sborníku Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě. Sborník vznikl na základě přednáškového cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu až prosinci 2008. Kniha bude uvedena dr. Fedorem Gálem a editory.

Vstup volný

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

14. 2. 2010 ve 14 hLvíček Arje tvoří Golema

Pomůžete lvíčkovi Arjemu stvořit golema? Budeme si vyprávět o době, ve které žil císař Rudolf II. a muž, který vytvořil golema, učený rabi Löw. Zkusíme si také zhotovit golema a půjdeme po jeho stopách pražským Židovským městem.                                                                                                                   

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz/vkc                                                Jednotné vstupné 50 Kč

 

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do Vzdělávacího a kulturního centra povolen. Pořadatel si vyhrazuje právo program zrušit, pokud bude počet návštěvníků nižší než pět.

Výstavy v prostorách VKC:

Patricie Lagarde: Proměna K.

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí a Zmizelí sousedé/Pocta dětským obětem holocaustu – stálá expozice kopií putovních výstav VKC.

(Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost po–čt 10–15, pá 10–12)Archiv přednáškových cyklů

Zasílání kulturního programu e-mailem

Rádi byste dostávali náš kulturní program pravidelně e-mailem nebo poštou? Stačí vyplnit tento jednoduchý formulář:

Jméno
Příjmení
E-mail
Ano, rád bych dostával pravidelně měsíční program akcí Vzdělávacího a kulturního centra
Prosím o zrušení zasílaním kulturního programu Vzdělávacího a kulturního centra
Program dostávám již poštou, ale e-mailem by mi vyhovoval víc
Adresa (případně komentář)

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze