Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Večerní programy

 
 

projekty Odd. pro vzdělávání a kulturu:
  

Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, e-mail:
[email] education[at]jewishmuseum.cz
 
<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Březen 2014

pondělí 3.3. v 18h: "Zvláštní zacházení" - tak se jmenuje kniha věnovaná terezínskému rodinnému táboru v Osvětimi-Birkenau, jejíž vydání v nakladatelství Revolver Revue připravuje novinář a dokumentarista Adam Drda. Jak odborníci interpretují účel tohoto tábora? Proč jsou největší masové vraždy československých občanů spáchané v Birkenau během nocí z 8. na 9. března, z 10. na 11. července a z 11. na 12 července 1944 stále nahlíženy spíše jako "cizí tragédie" než jako nedílná součást českých dějin? Na tyto otázky se během přednášky a diskuse pokusí odpovědět Adam Drda a pamětník, historik Toman Brod.      Vstup volný

středa 5.3. v 18h: Přenos zboží – přenos kultury: tabákový monopol a vzestup moderních židovských intelektuálů v habsburské monarchii. Jakou roli hráli Židé v obchodu s tabákem v Evropě a co stálo za tímto zvláštním spojením, které se silně podílelo na formování obrazu Židů v moderní éře? Přednáška Louise Hecht z Palackého univerzity v Olomouci se soustředí na spojitost organizace tabákového monopolu v rukou židovských nájemníků a jejich sítí židovských nájemců v 18. století se vzestupem moderní sekulární intelektuální elity v 19. století. Přednáška se koná v rámci semináře k moderním židovským dějinám, jehož garantem je ŽMP a Ústav soudobých dějin AV ČR. V angličtině.      Vstup volný

neděle 9.3. od 17h: Terezínský rodinný tábor a jeho památka. Večer věnovaný vzpomínce na vyvraždění terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau, od něhož uplyne v noci z 8. na 9. března celých sedmdesát let. Naše pozvání přijali někteří z jeho pamětníků, jmenovitě Zuzana Růžičková, Dagmar Lieblová, Evelina Merová, Pavel Stránský a Pavel Werner. S pamětníky bude rozmlouvat Petr Sokol, pedagog a lektor vzdělávacího projektu ŽMP a Institutu Terezínské iniciativy Naši nebo cizí: Židé v českém 20. století. Vedle vzpomínek na rodinný tábor se bude hovořit také o jeho roli ve vztahu českých Židů k tématu šoa, o poválečném připomínání či nepřipomínání jeho vyvraždění v české společnosti, ale i o jeho místě v českém vzdělávání o holocaustu.      Vstup volný

čtvrtek 13.3. v 18h: Pavel, pohané a Boží království. Pavel z Tarsu trval na tom, aby pohané odvrhli svá původní božstva a přijali nekompromisní závazek vůči jeho bohu, bohu Izraele. Zároveň však trval na tom, aby tito pohané nekonvertovali k judaismu. Proč ne? Co nám jeho náboženská politika říká o učení Ježíše z Nazaretu a co říká o Pavlově přesvědčení o příchodu Božího království? Na tyto otázky se ve své přednášce pokusí odpovědět přední světová odbornice na rané křesťanství Paula Fredriksen (Hebrejská univerzita v Jeruzalémě, Bostonská univerzita). Přednáška je pořádána ve spolupráci se Společností křesťanů a Židů a proběhne v angličtině se simultánním tlumočením do češtiny.

úterý 18.3. v 18h: Slova zní zpoza zdí - pásmo písní na texty terezínských chlapců. Pohnutá válečná historie města Terezín vydala kromě trpkých plodů i řadu krásných, dodnes inspirujících květů v podobě veršů nedobrovolných obyvatel ghetta. Své nezanedbatelné místo mezi těmito mladými básníky zaujímají Hanuš Hachenburg, Petr Ginz a Zdeněk Ornest. O oživení odkazu těchto a dalších terezínských básníků se pokusili studenti a učitelé Gymnázia Přírodní škola, kteří jejich vybrané texty zhudebnili v rámci projektu Terezínská štafeta. Vzniklé písně zazní v rámci večerního vystoupení v podání autorů hudby, jejich spolužáků a kolegů. Večer je věnován obětem terezínského rodinného tábora v Osvětimi, mezi nimiž byl před sedmdesáti lety i Hanuš Hachenburg.      Vstup volný

čtvrtek 20.3. v 18h: Jeruzalémská čtvrť Mea Še‘arim má narozeniny. Když byla jeruzalémská čtvrť Mea Še’arim v roce 1874 založena, jednalo se teprve o druhou osadu vně zdí Starého města. Dnešní čtvrť Mea Še’arim je již geograficky do Jeruzaléma plně integrována, ale přesto z něj svým zvláštním způsobem vyčnívá. Současný všední i sváteční život této jeruzalémské čtvrti představí za doprovodu bohatého obrazového materiálu přednáška Jana Neubauera.

úterý 25.3. v 18h: Pět nevěst. V třetí části cyklu němých ruských filmů s židovskou tematikou bude promítnut snímek Pět nevěst (1929, 58 minut). Film ve formě „easternu“ přibližuje ukrajinský štetl Bednota, jemuž hrozí pogrom od petljurovských (ukrajinských nacionalistických) jednotek, které ho roku 1919, kdy se film odehrává, obsadily. Novou hudbu s výraznými perkusivními nástroji a konkrétními zvuky k němu složil skladatel Jan Grunt. České titulky.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

23.3. ve 14h: Lvíček Arje má karneval (oslava nejveselejšího židovského svátku Purim).

Zlý Haman, vezír perského krále Achašveroše, chce zabít všechny Židy. Podaří se královně Ester jeho plánu zabránit? Přijďte všichni v maskách, zatančíme si, naučíme se purimovou písničku a ochutnáme „Hamanovy uši“.

Prohlídka: Španělská synagoga.

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

 

Výstava v prostorách OVK: Staré stromy na židovských hřbitovech. Do 27.3. od po–čt 10–15, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.Archiv přednáškových cyklů

Zasílání kulturního programu e-mailem

Rádi byste dostávali náš kulturní program pravidelně e-mailem nebo poštou? Stačí vyplnit tento jednoduchý formulář:

Jméno
Příjmení
E-mail
Ano, rád bych dostával pravidelně měsíční program akcí Vzdělávacího a kulturního centra
Prosím o zrušení zasílaním kulturního programu Vzdělávacího a kulturního centra
Program dostávám již poštou, ale e-mailem by mi vyhovoval víc
Adresa (případně komentář)

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze