Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Večerní programy

 
 

projekty Odd. pro vzdělávání a kulturu:
  

Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, e-mail:
[email] education[at]jewishmuseum.cz
 
<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Duben 2014

středa 2. 4. v 18h: „Cikáni“, Židé a ostatní „cizinci“. Ke kriminalizaci menšin v průběhu 19. století. Menšiny, společenské okrajové skupiny nebo obecně „cizinci“, jsou obzvláště často v podezření ze zločinnosti. Jak ukazuje i současná všudypřítomná kriminalizace Romů, tento fenomén jde napříč státy i epochami. Tématu připisování kriminality těm, kdo jsou většinovou společností vnímáni jako cizí, bude věnována přednáška německého historika Volkera Zimmermanna. V centru jeho pozornosti budou projevy této tendence v průběhu 19. století v habsburské říši, německém císařství a ve Velké Británii. Přednáška se koná v rámci semináře k moderním židovským dějinám, jehož garantem je ŽMP a Ústav soudobých dějin AV ČR, a proběhne v němčině.      Vstup volný

čtvrtek 3. 4. v 18h:  V proudu dialogu. Vernisáž černobílých fotografií Norberta Švarce zachycujících stopy židovské přítomnosti v dnešním ukrajinském městě Černovice. Černovice, dříve označované za „Vídeň východu“, byly před válkou multikulturní výspou východního židovství a kolébkou jednoho z nejvlivnějších filozofických směrů 20. století - filozofie dialogu. I fotografie Norberta Švarce, zachycující stopy tamních Židů, vznikají z bezpodmínečnosti dialogu. Unikátně klasická fotografie, kterou si za svůj hlavní vyjadřovací prostředek volí, je pokorná vůči svému protějšku, kdysi slavným místům dnes zarůstajícím trávou, a zároveň provokativní ve vztahu k jeho současnému stavu.      Vstup volný

úterý 8. 4. v 18h: Básně a písně přátelství. Představení stejnojmenné knihy, která obsahuje překlady dvou sbírek hebrejských básní českého židovského básníka a spisovatele Jiřího Mordechaje Langera (1894–1943) Pijutim ve-širej jedidot (Básně a písně přátelství) a Meat cori (Trocha balzámu). Osobnost Jiřího M. Langera i jeho poezii představí Denisa G. Goldmannová, autorka překladů básní, vysvětlujících komentářů i závěrečné studie.      Vstup volný

středa 9. 4. v 18h: Pesach Micraim, pesach le-atid (Vykoupení z Egypta, budoucí vykoupení). Jak spolu souvisí všudypřítomný spěch vykoupení z Egypta a klidná síla budoucího vykoupení, sebezáchovný útěk a svobodný růst v důstojnosti a kráse? Na spojitost mezi vykoupením Izraele z Egypta a budoucím vykoupením se zaměří přednáška pražského a vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona inspirovaná stejnojmennou úvahou rabína Avrahama Jicchaka Kooka (1865–1935).

čtvrtek 17. 4. v 18h:  Abraša řídí traktor jako ďábel. Pořad z cyklu o židovské a izraelské architektuře, v němž se Daniel Ziss zaměří na přechod od štetlu k utopistickému kolchozu židovských osad na Krymu, Ukrajině a v židovské autonomní oblasti Birobidžan. Mezi jinými bude představeno dílo švýcarského architekta Hannese Meyera a jiných architektů, jejichž stavby pro židovskou autonomní oblast na Sibiři svým vlivem dalece přesáhly hranice bývalého Sovětského svazu.

středa 23. 4. v 18h: Praha pod hákovým křížem. Na místa konspiračních schůzek odbojářů, do bytů rodin podporovatelů parašutistů připravujících atentát na Reinharda Heydricha, do kanceláří krycích firem Sicherheitsdienstu, do tajné porodnice zřízené gestapem, do podzemí, kde nacisté připravovali výstavbu podzemních továren, do sálů, kde se scházeli čeští fašisté, a na barikády květnového povstání vede čtenáře kniha ředitele nakladatelství Academia Jiřího Padevěta Průvodce protektorátní Prahou. Publikace také dokumentuje místa, kde trpěli zdejší Židé, a ukazuje, že i za okupace byla Praha místem, kde přes nacistický útlak existovaly ostrůvky svobody a kulturního života. V rozhovoru s autorem ji představí Petr Brod.

středa 30. 4. v 18h: Papež Pius XII. a šoa. Fenomén šoa a tehdejší postoje Svatého stolce patří k jednomu z nejkontroverznějších období novodobých křesťansko-židovských dějin. Stanoviska a činy tehdejšího papeže Pia XII., jehož pontifikát trval od roku 1939 až do roku 1958, jsou dodnes předmětem vyhrocených polemik. Dozrál již v této debatě čas k vyváženému a objektivnímu hodnocení? Politice Vatikánu ve vztahu vůči Židům v období druhé světové války se bude věnovat přednáška historika Rudolfa Vévody z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

neděle 13. 4. ve 14h: Lvíček Arje slaví Pesach. Arjeho kamarád Mojžíš má před sebou velký úkol. Podaří se mu zachránit všechny Židy z egyptského otroctví?  Projde Mojžíš mořem suchou nohou? Co dostane nakonec za odměnu? A co dostaneme my? To všechno a ještě mnohem víc se dozvíte v naší pesachové dílně.

Prohlídka: Klausová synagoga

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: V proudu dialogu. Do 22.5. 2014 od po–čt 10–15, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.Archiv přednáškových cyklů

Zasílání kulturního programu e-mailem

Rádi byste dostávali náš kulturní program pravidelně e-mailem nebo poštou? Stačí vyplnit tento jednoduchý formulář:

Jméno
Příjmení
E-mail
Ano, rád bych dostával pravidelně měsíční program akcí Vzdělávacího a kulturního centra
Prosím o zrušení zasílaním kulturního programu Vzdělávacího a kulturního centra
Program dostávám již poštou, ale e-mailem by mi vyhovoval víc
Adresa (případně komentář)

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze