Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Večerní programy

 
 

projekty Odd. pro vzdělávání a kulturu:
  

Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, e-mail:
[email] education[at]jewishmuseum.cz
 
<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Září 2009

středa 2. 9. v 18 h: Täterdiskurs in Wissenschaft und Gesellschaft. Nach Jahrzehnten der Verdrängung, selektiven Wahrnehmung und Selbstviktimisierung fragt man nun endlich nach Mentalität und Motiven der Akteure der Vernichtung. Nacističtí zločinci v německém diskurzu. Po dlouhých letech vytlačování, selektivního vnímání a sebestylizace do role oběti dochází v poslední době k tematizaci mentalit a motivů aktérů masového vyvražďování. Přednáška prof. dr. Klause-Michaela Mallmanna, profesora novodobých dějin na univerzitě ve Stuttgartu. Německy s českým překladem.

úterý 15. 9. v 18 h: V Praze i mimo ni: místa spojená s životem a dílem pražských spisovatelů z pohledu Judity Matyášové a Jana Jindry, autorů knihy „Na cestách s Franzem Kafkou“ (vyšlo v nakladatelství Academia), a Dana Hrubého, autora „Cesty Pražským kruhem“ (vyšlo v nakladatelstvím XYZ). Moderuje Petr Brod. Obě knihy budou prodávány za zvýhodněnou cenu.

středa 16. 9. v 18 h: Základy judaismu v pojetí pražského Maharala. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona věnovaný 400. výročí úmrtí Rabiho Jehudy Levy ben Becalela.

čtvrtek 17. 9. v 18 h: Vernisáž výstavy Libora Cabáka Zmizelá stopa židovských památek. Fotografie židovských hřbitovů, čtvrtí a synagog přinášejí odraz času, ve kterém se proplétá minulost ze současností a zároveň ukazuje konec a začátek děje, který se neustále mění. Hudební doprovod: kvarteto Altera Pars.                                                                                                                                                                    Vstup volný

 pondělí 21. 9. v 18 h: Židovská společnost v Praze v době Maharalově. Přednáška PhDr. Leny Arava-Novotné, ThD. z Ústavu židovských studií Husitské teologické fakulty UK. Přednáška z nového cyklu Maharal a jeho doba se uskuteční jako doprovodná akce k výstavě Cesta života, pořádané Židovským muzeem v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu.

středa 23. 9. v 18 h: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Arabský poloostrov, Jemen: Betel a kát – drogy nebo životní styl? Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera.

úterý 29. 9. v 18 h: Náboženství, judaismus a demokracie. Úvodní přednáška právníka a politologa Marka Čejky z nového cyklu Náboženství a politika v Izraeli.

středa 30. 9. v 18 h: Z diaspory do země izraelské. Úvodní přednáška přední české hebraistky a překladatelky doc. PhDr. Jiřiny Šedinové, CSs. z nového cyklu Cesty izraelské literatury, věnovaného současné izraelské literární tvorbě.

                                                                                                                     

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

13. 9. 2009 ve 14 h: Lvíček Arje jde do školy

Začal nový školní rok a lvíček Arje se učí psát. Píše husím brkem hebrejská písmenka. Arjeho učitelka vám dá sešit a brko a naučí vás hebrejsky se podepsat a napsat krátkou větu. Navíc se dozvíte, zda se hebrejská čísla liší od písmen. Prohlídka: Starý židovský hřbitov. Jednotné vstupné 50 Kč

                                                                         Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz/vkc.

 

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do Vzdělávacího a kulturního centra povolen.

Pořadatel si vyhrazuje právo program zrušit, pokud bude počet návštěvníků nižší než pět.

Výstavy v prostorách VKC:

Zmizelá stopa židovských památek.  Fotografie židovských hřbitovů, čtvrtí a synagog přinášejí odraz času, ve kterém se proplétá minulost ze současností a zároveň ukazuje konec a začátek děje, který se neustále mění.

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí a Zmizelí sousedé/Pocta dětským obětem  holocaustu – stálá expozice kopií putovních výstav VKC.

(Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost po–čt 10–15, pá 10–12)Archiv přednáškových cyklů

Zasílání kulturního programu e-mailem

Rádi byste dostávali náš kulturní program pravidelně e-mailem nebo poštou? Stačí vyplnit tento jednoduchý formulář:

Jméno
Příjmení
E-mail
Ano, rád bych dostával pravidelně měsíční program akcí Vzdělávacího a kulturního centra
Prosím o zrušení zasílaním kulturního programu Vzdělávacího a kulturního centra
Program dostávám již poštou, ale e-mailem by mi vyhovoval víc
Adresa (případně komentář)

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze