Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Večerní programy

 
 

projekty Odd. pro vzdělávání a kulturu:
  

Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, e-mail:
[email] education[at]jewishmuseum.cz
 
<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Září 2012

úterý 4.9. v 18h: Park ušlechtilých duší. Prezentace památníku občanům Slovenské republiky, kteří v době holocaustu byli popraveni za to, že zachraňovali své židovské přátele. Jeden z masových hrobů, v němž jsou popravení zachránci spolu se svými židovskými přáteli pochováni, je na židovském hřbitově ve Zvoleni. Na jeho předpolí byl realizován památník s názvem Park ušlechtilých duší, který tuto tragickou událost připomíná. Jde o soubor výtvarných objektů, které ve vzájemné vztahové kompozici dotvářejí ústřední myšlenku. V rámci přednášky spojené s promítáním představí projekt autoři ideového záměru Miloš Žiak a Ladislav Snopko spolu s historikem Eduardem Nižňanským. Zároveň budou prezentovat čtyřsvazkovou publikaci, kterou při této příležitosti vydala Izraelská obchodní komora na Slovensku.

středa 5.9. v 18h: Od Roš ha-šana po Šmini aceret. Přednáška vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona, která se zaměří na všelidský charakter podzimních svátků v protikladu ke svátkům Pesach a Šavuot.

pondělí 10.9. v 18h: Židovská Ostrava v Londýně. Prezentace projektu dokumentujícího život ostravských Židů a nového on-line katalogu Židovského muzea v Praze, který obsahuje novou on-line výstavu založenou na sbírce dopisů rodiny Goldbergových z Ostravy. Projekt začal jako iniciativa Kingston Synagogue v jihovýchodním Londýně, v jejímž svatostánku se nachází jeden ze svitků Tóry pocházejících původně z ostravské synagogy. Postupně se rozvinul do rozsáhlého dokumentačního internetového projektu, který vedle tisíců fotografií, dokumentů, dopisů, rozhovorů a jiných materiálů vytvořil také virtuální komunitu bývalých ostravských Židů. Našimi hosty budou Norbert Goldberg z Londýna, David Lawson z ostravské skupiny v Londýně, Libuše Salomonovičová z Ostravy a Michal Frankl z Židovského muzea v Praze. Pořad bude v angličtině a v češtině se simultánním tlumočením. Moderuje Petr Brod.

úterý 11.9. v 18h: Tuvia Beeri: Barevné lepty. Vernisáž leptů rodáka z Topolčan, který v roce 1948 emigroval do Izraele a dnes patří mezi nejznámější žijící izraelské výtvarníky. Po svém odjezdu do Izraele studoval Tuvia Beeri na umělecké škole Oranim a později, opět v Evropě, na Ecole des Beaux-Arts v Paříži. Po svém návratu z Paříže působil jako pedagog na jeruzalémské umělecké akademii Becalel a na Avni institutu umění a designu v Tel Avivu. V jeho díle se harmonicky prolínají abstraktní formy a figurativní náznaky, geometrické obrazce a amorfní barevné plochy, imaginární krajiny i odstíny okolního světa. Vernisáž proběhne za účasti autora.      Vstup volný

 středa 12.9. v 18h: Poklad židovských písní. Koncert úspěšného sourozeneckého dua Ester, jehož protagonisté, Kateřina Hajdovská–Tlustá a Alexandr Hajdovský, zazpívají tradiční židovské písně v hebrejštině i v jazycích ladino a jidiš. Zveme vás k jejich poslechu a chcete-li, k několika z nich se můžete přidat i při společném zpěvu. Program je provázen mluveným slovem seznamujícím s překladem textu.      Vstupné 60 Kč

středa 19.9. v 18h: Poláci a Židé: 2. světová válka. Projekce dokumentárního filmu Pawła Łozińského Místo narození (Miejsce urodzenia, 1992, 47 min., polsky s českými titulky) a debata s honorárním konzulem Polské republiky v Jeruzalémě Zeevem Baranem a historikem a novinářem Piotrem Zychowiczem v rámci Polské sezóny v Židovském muzeu. Projekce a debata proběhne v Polském institutu na adrese Malé náměstí 1, Praha 1.      Vstup volný

pondělí 24.9. v 18h: Judaismus očima židovských velikánů: Avraham Jicchak Kook. Tento cyklus přednášek přináší portréty deseti židovských učenců od středověku až po současnost, z nichž každý přichází s jedinečnou vizí židovské tradice. Osobnost rabína Avrahama Jicchaka Kooka, který je považován za jednoho z otců náboženského sionismu, představí dlouholetý student Kookovy jeruzalémské ješivy Merkaz ha-Rav, rabín David Peter. K přednášce budou na místě k dispozici studijní materiály. Tento cyklus vznikl s laskavou podporou NFOH.

 Nedělní program pro děti a jejich rodiče

9.9. ve 14h: Lvíček Arje se seznamuje s židovským rokem.

Lvíček Arje Vám vysvětlí, jak se počítá židovský kalendář, kdy Židé slaví Nový rok, a jak se slaví svátek Roš ha-Šana. Naučíme se společně písničku a ochutnáme tradiční sváteční pokrmy.

 

Prohlídka: Jeruzalémská synagoga

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: Tuvia Beeri: Barevné lepty. Po–čt 10–15, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě. Výstava je přístupná po celé září.Archiv přednáškových cyklů

Zasílání kulturního programu e-mailem

Rádi byste dostávali náš kulturní program pravidelně e-mailem nebo poštou? Stačí vyplnit tento jednoduchý formulář:

Jméno
Příjmení
E-mail
Ano, rád bych dostával pravidelně měsíční program akcí Vzdělávacího a kulturního centra
Prosím o zrušení zasílaním kulturního programu Vzdělávacího a kulturního centra
Program dostávám již poštou, ale e-mailem by mi vyhovoval víc
Adresa (případně komentář)

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze