Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Večerní programy

 
 

projekty Odd. pro vzdělávání a kulturu:
  

Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, e-mail:
[email] education[at]jewishmuseum.cz
 
<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Září 2013

úterý 3.9. v 18h: Tři generace. Vzácnými hosty tohoto večera budou spisovatelka a překladatelka české literatury do hebrejštiny Ruth Bondy, její dcera, izraelská novinářka Tal Bashan a její vnučka, studentka divadelní školy Karmel Netzer. Jejich rozhovor se soustředí na rodinné kořeny, jizvy holocaustu, identitu a život v Izraeli. Pořad proběhne v češtině a angličtině se simultánním tlumočením do češtiny.

úterý 10.9. v 18h: Proměny židovského hřbitova na Žižkově. Vernisáž výstavy unikátních fotografií zachycujících často již neexistující části židovského hřbitova ve Fibichově ulici na pražském Žižkově, které nenávratně zanikly zejména v důsledku stavby televizní věže v 80. letech minulého století. Hřbitov byl založen jako morové pohřebiště pražské židovské obce v r. 1680 a byl používán až do r. 1890. Vernisáž uvede přednáška Arno Paříka z Židovského muzea v Praze.      Vstup volný

pondělí 16.9. v 18h: Židovský architektonický utopismus v diaspoře. Jak vypadá „štetl“ jako urbanistický a politický program? Přednáška z cyklu o židovské architektuře, v níž Daniel Ziss představí architektonický jazyk spojený s židovskými snahami o kolonialismus v Latinské Americe, velkými budovatelskými snahami na Sibiři (Birobidžan) a následky židovského utopismu v architektuře. ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ NA STRANĚ PŘEDNÁŠEJÍCÍHO JE POŘAD ZRUŠEN!

úterý 17.9. v 18h: Proti vůli otců. První pořad z cyklu němých sovětských filmů s židovskou tématikou. Projekce uvede dva snímky z 20. let minulého století: adaptaci povídky Šolema Alejchema Krvavý potok o účasti ruských Židů na revoluci v r. 1905 nazvanou Proti vůli otců (Protiv voli otcov, 1927, 45 minut) a avantgardně pojatý propagandistický snímek Židé na polích (Jevreji na zemlje, 1927, 18 minut) o zakládání židovských kolchozů na Krymu (scénář Viktor Šklovskij a Vladimir Majakovskij, režie Abram Room). Projekci uvede Pavel Straka z Památníku Terezín a doprovodí ji hudba Jana Grunta v duchu dobové hudební avantgardy D. Šostakoviče a S. Prokofjeva.

pondělí 23.9. v 18h: Poklad židovských písní. Koncert úspěšného sourozeneckého dua Ester, jehož protagonisté, Kateřina Hajdovská–Tlustá a Alexandr Hajdovský, zazpívají tradiční židovské písně v hebrejštině i v jazycích ladino a jidiš. Zveme vás k jejich poslechu a chcete-li, k několika z nich se můžete i přidat při společném zpěvu. Program je provázen mluveným slovem seznamujícím s překladem textu.      Vstupné 60 Kč

úterý 24.9. v 18h: Svátek Sukot. Symbolika „Svátku stánků“ má mnoho vrstev. Vedle připomínky putování do Svaté země, kdy Izrael bydlel v provizorních příbytcích, je zde i bohatá symbolika zemědělská nebo eschatologická. V době jeruzalémského chrámu kněží během tohoto svátku činili modlitby a oběti za všech „sedmdesát národů“, které v rabínském narativu zastupují celé lidstvo. Právě na tento univerzalistický aspekt svátku Sukot se ve své přednášce zaměří vrchní zemský a pražský rabín Karol Efraim Sidon.

pondělí 30.9. v 18h:  Judaismus a homosexualita. Pořad z cyklu diskuzí o setkávání judaismu s tématy moderní společnosti, jehož hosty budou ortodoxní rabín Menaše Kliment a někdejší místopředsedkyně plzeňské židovské obce Rézi J. Weiniger, která se svou dcerou prožívala proces osobního i veřejného přijetí její homosexuální orientace. Moderuje redaktor židovského měsíčníku Maskil  Pavel Kuča.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

Neděle 15.9. ve 14h: Lvíček Arje slaví Sukot (Svátek stánků)

Společně s Arjem si budeme vyprávět o putování Židů pouští a jejich přebývání v sukách. Dozvíme se, co je to suka a také si ji vyrobíme. Zazpíváme si a ochutnáme něco z tradičních pokrmů.

Prohlídka: Židovské město pražské

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč
Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: Proměny židovského hřbitova na Žižkově. Od 11.9. do 10.10. Otevřeno po–čt 10–15hod., pá 10–12 hod. a dále během večerních programů a po domluvě.Archiv přednáškových cyklů

Zasílání kulturního programu e-mailem

Rádi byste dostávali náš kulturní program pravidelně e-mailem nebo poštou? Stačí vyplnit tento jednoduchý formulář:

Jméno
Příjmení
E-mail
Ano, rád bych dostával pravidelně měsíční program akcí Vzdělávacího a kulturního centra
Prosím o zrušení zasílaním kulturního programu Vzdělávacího a kulturního centra
Program dostávám již poštou, ale e-mailem by mi vyhovoval víc
Adresa (případně komentář)

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze