Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Restituce a průzkum původu předmětů
  


Umělecká díla restituovaná ze sbírek Židovského muzea v Praze původním maitelům nebo jejich právním nástupcům
1991

Restituováno původnímu majiteli

095.351
A. Kurka, Pletoucí žena se psem, olejomalba na dřevě, 660 x 410 mm, signováno PD: A. Kurka 27


1996

Restituováno dědicům Bedřicha Fritty

174.001
Odcházející transport, (vlevo budova Hannoverských kasáren a hradba)
kresba měkkou tužkou kolorovaná akvarelem, nažloutlý papír z náčrtníku, 100 x 135, neznačeno

174.002
Odcházející transport s naloženým vozem, kresba měkkou tužkou, štětcem a tuší, nažloutlý papír z náčrtníku, 100 x 135, neznačeno, nad vyobrazením přípis tužkou: Transport D, K

174.003
Sady u pekárny v Terezíně, akvarel, nažloutlý papír z náčrtníku 100 x 135, neznačeno

174.004
Tři muži s povozem masa, kresba uhlem kolorovaná akvarelem, lavírovaná, nažloutlý papír z náčrtníku 100 x 135, neznačeno, dole připsáno tužkou „Maso“

174.005
Tři odpočívající postavy sedící na zavazadlech, kresba tužkou, štětcem a tuší, nažloutlý papír z náčrtníku, 100 x 135, značeno vpravo dole

174.006
Dvě studie, perokresba černou tuší v obdélném orámování na bílém tužším papíře (list vytržený z náčrtníku), 143 x 200, neznačeno

174.007
Tři postavy před hradební zdí, perokresba černou tuší na bílém tužším papíře vytrženého z náčrtníku, 143 x 200, neznačeno

174.008
Skica stojícího muže před skupinou stojících postav na zemi, perokresba černou tuší, 143 x 200, neznačeno, list vytržený u náčrtníku

174.009
Přípravná studie pro kresbu „Dětský domov“, perokresba černou tuší, 143 x 200, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.010
Dva náčrty mužské postavy, perokresba černou tuší, 143 x 200, papír vytržen z náčrtníku

174.011
Studie ke kresbě „Nemocnice v biografu“, perokresba černou tuší, 143 x 200, neznačeno, papír vytržený z náčrtníku

174.012
Studie ke kresbě „Nemocnice v biografu“, perokresba černou tuší, 143 x 200, list vytržený z náčrtníku

174.013
Studie ženských hlav a postav, perokresba – sepie, 143 x 200, neznačeno

174.014
Portrét staré ženy, perokresba – sepie, 185 x 120, neznačeno, papír vytržený z náčrtníku

174.015
Dvě studie skupin postav, kresba tužkou, 220 x 152, neznačeno

174.016
Studie postav v transportu, perokresba – černá tuš, 290 x 203, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.017
Oboustranná kresba, chamois papír vytržený z náčrtníku, 290 x 203, neznačeno
avers: Stará žena, kresba rudkou
revers: Několik postav z transportu, kresba rudkou

174.018
Figurální studie (Dlouhá postava staršího člověka opírajícího si v sedě levou rukou hlavu)
kresba rudkou, 290 x 203, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.019
Oboustranná kresba
avers: Studie postav v transportu
revers: Architektonická studie – Terezínské hradby
kresba rudkou, 290 x 203, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.020
Lidé ve sklepení, kresba uhlem, 210 x 298, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.021
Škrábání brambor, kresba uhlem, 210 x 298, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.022
Čtyři náčrty, perokresba – černá tuš, 292 x 208, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.023
Dvě studie k „Potopě“ a „Bubnu smrti“, perokresba – černá tuš, 292 x 206, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.024
Pět studií, perokresba – černá tuš, 210 x 290, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.025
Studie: „Věž smrti“, „Supi v Terezíně“, perokresba – černá tuš, list vytržený z náčrtníku

174.026
Pět skic, perokresba – černá tuš, 290 x 210, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.027
Sedm studií, perokresba – černá tuš, 290 x 210, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.028
Dva náčrty, perokresba – černá tuš, 292 x 210, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.029
Studie ke kresbě „Buben smrti“, perokresba – černá tuš, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.030
Čtyři náčrty, kresba tužkou, kolorovaná akvarelem, 206 x 287, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.031
Osm studií, perokresba – černá tuš, 275 x 209, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.032
Tři náčrty a poznámky, perokresba – černá tuš, 277 x 209, list vytržený z náčrtníku

174.033
Anatomická studie a náčrt ke kresbě „Modlitebna a Varieté“ – černá tuš, 277 x 209, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.034
Odchod transportu, rozmývaná kresba uhlem, barevnými křídami a akvarelem, 282 x 204, neznačeno, papír vytržený z náčrtníku

174.035
Odvážení rakví, kresba štětcem a křídou, kolorováno akvarelem, 282 x 204, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174. 036
Prázdná ubikace, kresba uhlem a křídou, 282 x 204, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.037
Drhnutí podlahy – studie, kresba uhlem a křídou, 282 x 204, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.038
Svatba, kresba uhlem, 282 x 204, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.039
Polské děti (Tábor pro děti přišlé z Bialystoku), perokresba – černá tuš, 220 x 300, neznačeno

174.040
Fantastická studie, perokresba – černá tuš, 220 x 300, neznačeno,

174.041
Domky z karet, perokresba – černá tuš, 220 x 300, neznačeno

174.042
Náčrt, lavírovaná perokresba, 297 x 220, neznačeno, 105/68

174.043
Studie sedícího muže, kolorovaná perokresba, 297 x 220, neznačeno,

174.044
Fantasie, kresba štětcem a tuší, 220 x 297, neznačeno

174.045
Starci před transportem, kolorovaná perokresba, 203 x 267, neznačeno,

174.046
Studie – Pokoj, perokresba – inkoust, 115 x 121, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.047
Studie – perokresba – inkoust, 183 x 120, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.048
Náčrty, kresba tužkou, 790 x 208, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.049
Typologické studie mužských hlav, kresba tužkou, 215 x 115, neznačeno

174.050
Studie – Márnice, perokresba – černá tuš, 198 x 143, neznačeno, list vytržený z náčrtníku

174.051
Čtyři náčrty, kresba tužkou, 220 x 115, neznačeno

174.052
Figurální studie, kresba tužkou, 218 x 148, neznačeno

174.053
Sedící žena v plášti, akvarel, 235 x 202, list vytržený z náčrtníku

174.054
Příchod transportu, kresba tužkou, 151 x 230, neznačeno – atribuce sporná

174.055
Karikatura, perokresba na útržku papíru, 120 x 150, neznačeno

174.056
Jezdecká kasárna
Vchod do jezdeckých kasáren, kresba tužkou
Dva zástupy před branou Jezdeckých kasáren, kresba perem a tuší 297 x 225

174.057
Studie mužských postav, lavírovaná perokresba, neznačeno

174.058
Sál IV, kresba tužkou, 228 x 312, neznačeno

174.059
Čtyři studie („Buben smrti“), perokresba – tuš, 310 x 219, neznačeno

174.060
Herci, kolorovaná perokresba, 218 x 297, neznačeno

174.061
Dětské kočárky, lavírovaná perokresba, 248 x 305, neznačeno

174.062
Brána do ghetta, kresba štětcem a tuší, 333 x 251, neznačeno

174.063
Pekárenské komíny, kolorovaná perokresba, 248 x 338, neznačeno

174.064
Brána ghetta, neznačeno

174.065
Terezínský motiv, kresba štětcem a tuší, 250 x 332, neznačeno

174.066
Život na dvoře, perokresba – černá tuš, 325 x 248, neznačeno

174.067
Plot před „Cvokárnou“, lavírovaná perokresba – černá tuš, 325 x 250, neznačeno

174.068
Portrét staré ženy, lavírovaná perokresba – černá tuš, 320 x 250, neznačeno

174.069
Před transportem, lavírovaná perokresba, černá tuš, 323 x 250

174.070
Sedící žena, lavírovaná kresba štětcem a tuší, 333 x 250, neznačeno

174.071
Brána do ghetta, kolorovaná kresba uhlem, 326 x 250, neznačeno

174.072
Jezdecká kasárna, kresba štětcem a tuší, 248 x 325, neznačeno

174.073
Nádvoří, lavírovaná perokresba – modrý inkoust, 340 x 255, neznačeno

174.074
Portrét muže, 340 x 250, lavírovaná kresba štětcem a tuší, neznačeno

174.075
Pekárna v Terezíně, kresba tužkou, 337 x 250, neznačeno

174.076
Profil mužské hlavy, kresba tužkou, 338 x 250, neznačeno

174.077
Zahrada mezi hradbami, lavírovaná kresba štětcem a tuší, 335 x 250, neznačeno

174.078
Náčrty, oboustranná kresba, kresby tužkou a perokresby

174.079
Terezínské dvory, kresba tužkou, 335 x 250, neznačeno

174.080
Studie terezínských kasáren, kresba tužkou, 325 x 250, neznačeno

174.081
Dráha vedoucí do ghetta, lavírovaná kresba štětcem a tuší – kolorovaná akvarelem, 252 x 322, neznačeno

174.082
Nástup pracovní skupiny, lavírovaná kresba štětcem a tuší, 256 x 327, neznačeno

174.083
Odpočinek, lavírovaná kresba štětcem a tuší, 248 x 338, neznačeno

174.084
Kontrasty – divadlo, lavírovaná perokresba, 241 x 348, neznačeno

174.085
Divadlo, lavírovaná perokresba, 250 x 350, neznačeno

174.086
Ubikace, perokresba – černá tuš, 287 x 377, značeno v levém horním rohu: Fritta

174.087
Mužské ubikace v Sudetech, perokresba - černá tuš, 378 x 285, značeno v pravém dolním rohu: Fritta

174.088
Slepci, perokresba – černá tuš, 282 x 376, značeno v levém horním rohu: Fritta

174.089
„Cvokárna“, perokresba – černá tuš, 373 x 275, značeno v pravém dolním rohu: Fritta

174.090
Transport, přicházející do Terezína, perokresba – černá tuš, 285 x 382, značeno v pravém horním rohu: Fritta

174.091
Dvůr v Sudetských kasárnách, kresba tuší, perem a štětcem, 285 x 382, značeno v pravém dolním rohu: Fritta

174.092
Tři náčrty, lavírovaná perokresba, 386 x 278, neznačeno

174.093
Tři náčrty, lavírovaná perokresba, 390 x 275, neznačeno

174.094
Studie k „Varieté“, lavírovaná perokresba, 389 x 275, neznačeno

174.095
Studie, kolorovaná perokresba, 386 x 275, neznačeno

174.096
„Šlojska“, kolorovaná perokresba, 389 x 275, neznačeno

174.097
Tři náčrty, lavírovaná perokresba, 390 x 278, neznačeno

174.098
Dva náčrty, lavírovaná perokresba – sepie, neznačeno

174.099
Dva náčrty, lavírovaná perokresba – sepie, 388 x 273, neznačeno

174.100
Tři náčrty, 390 x 275, perokresba – černá tuš, neznačeno

174.101
Dva náčrty, perokresba – černá tuš, 390 x 276, neznačeno

174.102
Dvě studie, lavírovaná perokresba – sepie, 388 x 275, neznačeno

174.103
Posluchači, lavírovaná perokresba, 380 x 335, neznačeno

174.104
Osm náčrtů ke kresbě „Film a realita“, perokresba, neznačeno

174.105
Dvě studie, lavírovaná perokresba, 398 x 290, neznačeno

174.106
Šest studií, lavírovaná perokresba, 390 x 303, neznačeno

174.107
Tři náčrty ze stavby železnice, perokresba – černá tuš, 422 x 300, neznačeno

174.108
Pět náčrtů, neznačeno, na rubu nápis: Přechod vyhrazený pro Němce

174.109
Šest studií, lavírovaná perokresba, kresba tužkou, 300 x 441, neznačeno

174.110
Jedenáct náčrtů, perokresba – černá tuš, neznačeno

174.111
Tři náčrty, lavírovaná perokresba, 435 (158) x 315 (182), neznačeno

174.112
Tři náčrty, perokresba – černá tuš, studie ke kresbě „Život prominenta“, 422 x 300, neznačeno

174.113
Náčrty, perokresba – černá tuš, 297 x 410, neznačeno

174.114
Čtyři studie, perokresba – černá tuš, 415 x 282, neznačeno

174.115
Fantasie „Buben smrti“, perokresba – černá tuš, 438 x 310, neznačeno

174.116
Čtyři studie, lavírovaná perokresba, 440 x 300, neznačeno

174.117
Studie ke kresbě „Varieté“, perokresba – černá tuš, 440 x 303, neznačeno

174.118
Studie města fronty na jídlo, lavírovaná perokresba, 440 x 300, neznačeno

174.119
Márnice, lavírovaná perokresba, 440 x 300, neznačeno

174.120
Tři náčrty, perokresba – černá tuš, 440 x 300, neznačeno

174.121
Stará žena, lavírovaná perokresba, 455 x 334, neznačeno

174.122
Plot z ostnatého drátu, lavírovaná perokresba, 445 x 340, neznačeno

174.123
Pekárenské komíny, lavírovaná kresba štětcem a tuší, 316 x 474, neznačeno

174.124
Fantasie – Věž smrti, perokresba – černá tuš, 465 x 338, značeno v pravém dolním rohu: Fritta

174.125
Na dvoře, lavírovaná perokresba, 470 x 323, neznačeno

174.126
Israel a Sarah, kresba štětcem a tuší, 367 x 481, značeno vpravo dole: Fritta

174.127
Ubikace starých v Kavalírce, lavírovaná kresba tuší, perem a štětcem, 474 x 360, značeno: Terezín 1943

174.128
Zatčení, lavírovaná perokresba, 375 x 490, značeno v pravém dolním rohu: Fritta

174.129
Terezínské zátiší, lavírovaná kresba tuší a štětcem, 510 x 382, neznačeno

174.130
Opuštěná zavazadla, perokresba – černá tuš, 365 x 570, značeno v pravém dolním rohu: Fritta (Terezín 1942)

174.131
Ilustrace – Volání o pomoc, (Potopa, perokresba – černá tuš, 394 x 553, značeno v pravém dolním rohu: Fritta

174.132
Dětský domov, lavírovaná perokresba, 588 x 420, neznačeno

174.133
Hradba ghetta, lavírovaná kresba štětcem, 435 x 590, neznačeno

174.134
Dílna válečné výroby, kresba tuší, štětcem a perem, 430 x 585, neznačeno

174.135
Ghetto, perokresba – černá tuš, 590 x 435, značeno vpravo dole: Fritta

174.136
Fantasie – Potopa, lavírovaná kresba štětcem a tuší, 420 x 583, neznačeno

174.137
Sklad nábytku, lavírovaná perokresba, 415 x 590, neznačeno

174.138
Noční transport v ghettu, lavírovaná perokresba, 423 x 590, neznačeno

174.139
Jediný dopravní prostředek, lavírovaná kresba perem, štětcem a tuší, 417 x 596, neznačeno

174.140
Fantasie II., perokresba – černá tuš, 400 x 583, značeno v pravém dolním rohu: Fritta

174.141
Kartářka, lavírovaná perokresba, 587 x 422, značeno v pravém dolním rohu: Fritta

174.142
Pohřeb, lavírovaná perokresba, 439 x 600, neznačeno

174.143
Kavárna, perokresba – černá tuš, 443 x 605, značeno v levém dolním rohu: Fritta (Terezín 1943)

174.144
Film a skutečnost, perokresba – černá tuš, 440 x 600, značeno v levém dolním rohu: Fritta

174.145
Divadlo na půdě, 485 x 715, neznačeno (Terezín 1943)

174.146
Transport opouští ghetto, lavírovaná kresba perem, štětcem a tuší, 484 x 708, neznačeno

174.147
Ubikace na půdě, kresba perem, štětcem a tuší, 480 x 704, neznačeno

174.148
Pohled na Terezín, lavírovaná perokresba, 483 x 705, neznačeno

174.149
Ubikace v bývalém obchodě, lavírovaná perokresba, 474 x 703, neznačeno

174.150
Odpočinek, kresba perem, štětcem a tuší, 482 x 773, při pravém okraji: Fritta

174.151
Představení v ubikaci, lavírovaná kresba perem, štětcem a tuší, 482 x 741, značeno v levém dolním rohu: Fritta

174.152
Modlitebna a divadlo, perokresba – černá tuš, 475 x 765, značeno v pravém dolním rohu: Fritta

174.153
Nástup do práce, lavírovaná kresba štětcem, 522 x 713, značeno v pravém dolním rohu: Fritta

174.154
Život prominenta (Herbert Panger), perokresba – černá tuš, 585 x 765, značeno v pravém dolním rohu: Fritta

174.155
Varieté, lavírovaná perokresba, 570 x 845, značeno v pravém dolním rohu: Fritta

174.156
Přicházející transport, lavírovaná perokresba, 572 x 851, značeno

174.157
Ubikace na půdě, lavírovaná kresba perem, štětcem a tuší, 574 x 852, značeno v pravém dolním rohu: Fritta

174.158
Život v Terezíně, lavírovaná perokresba, 575 x 857, značeno v pravém dolním rohu: Fritta

174.159
Podzim, kresba perem štětcem a tuší, 570 x 850, neznačeno

174.160
Kulisy pro mezinárodní komisi, perokresba – černá tuš, 570 x 845, značeno v pravém dolním rohu: Fritta

174.161
Ohrazený park pro Němce, perokresba – černá tuš, 595 x 940, značeno

174.162
Života a smrt na dvoře, kresba štětcem, perem a tuší, 610 x 870, značeno

174.163
Transport čekající na odchod do Polska, lavírovaná kresba perem, štětcem a tuší, 703 x 970, značeno v pravém rohu nahoře: Fritta

174.164
Stěhování čtyř tisíc mužů za jediný den, perokresba – černá tuš, 700 x 960, značeno v levém dolním rohu: Fritta

174.165
Fantasie – Konec Terezína, kresba tuší kolorovaná akvarelem a barevnými křídami, 745 x 1055, značeno v pravém dolním rohu: Fritta

174.166
Náčrtník I., o 35 listech, bílí kreslicí papír, přední list šedý, 205 x 142, neznačeno

1) Titulní list
2) Zástup procházející ulicí (uhel, tuš, lavírováno)
3) První dvůr Magdeburských kasáren (kresba uhlem kolorovaná sépií, lavírováno)
4) Čtyři muži ve frontě na jídlo (lavírovaná perokresba tuší)
5) Žena sedící u zavazadla (kolorovaná kresba tuší)
6) Portrét mladého muže v čepici (hnědá křída)
7) Portrét staré ženy (lavírovaná perokresba)
8) Portrét staré ženy v šátku (perokresba)
9) Dvě děti u vchodu do dvora (perokresba sepií)
10) Transport v ulicích (kresba křídou)
11) Muž a žena se zavazadly na zádech (kresba uhlem)
12) Portrét dívky v šátku (kresba rudkou)
13) Portrét starého muže v čepici a brýlích (kresba uhlem)
14) Dvůr magdeburských kasáren (kresba uhlem)
15) Sedm mužů čtoucích noviny (lavírovaná perokresba tuší)
16) Šachisté (kresba uhlem a tuší, lavírováno)
17) Žena s dítětem u zamřížovaného okna (kresba uhlem)
18) Zástup lidí na dvoře kasáren (kresba uhlem)
19) Muž a hoch odpočívající při odchodu do transportu (kresba uhlem)
20) Žena v dlouhé chodbě (černá mastná křída)
21) Koncert (černá mastná křída)
22) Portrét muže (perokresba sépií)
23) Děti hrající si s míčem (mastná černá křída)
24) Dva stromy před branou Terezína (barevné křídy)
25) Volné prostranství blízko pekáren (barevné křídy)
26) Myjící se muž (perokresba tuší)
27) Starý muž s pytlem na zádech (perokresba inkoustem)
28) Ubikace (perokresba inkoustem)
29) Portrét sedícího muže s brýlemi (perokresba inkoustem)
30) Píšící muž v klobouku (perokresba inkoustem)
31) Studie stojící ženské postavy (perokresba inkoustem)
32) Dva náčrtky – a) Transport; b) Portrét muže v čepici
33) Fantasie – studie města (perokresba tuší)
34) Muž s knihou (mastná křída)
35) Karikatura muže s ptačím tělem (kresba tužkou n reversu listu)
(na aversu: Pokoj)

174.167
Náčrtník II., o 42 listech, žlutý kreslicí papír, 290 x 205, neznačeno

1) U Magdeburských kasáren (kresba perem a sepií)
2) Příkopy za ghettem (perokresba tuší)
3) Příkopy za ghettem (perokresba tuší)
4) Brána u kovárny v pozadí se stromem (perokresba tuší)
5) Vyhlídka na splavové mlýny (kresba mastnou křídou)
6) Studie keře (kresba mastnou křídou)
7) Hradby za městem (kresba mastnou křídou)
8) Skupina lidí na dvoře (lavírovaná kresba uhlem)
9) Skupina lidí v klenuté místnosti se zamřížovaným oknem (kresba štětcem a tuší)
10) Tři náčrtky (kresba štětcem a tuší)
11) Vůz se zavazadly tlačený osmi lidmi (kresba mastnou křídou)
12) Dva náčrtky s nápisy: Hamb. pohřeb, „Hannover Fenster Schleusse“ (kresba mastnou křídou)
13) Stará žena a čísla (kresba mastnou křídou)
14) Tři náčrtky: Mrtvé město; Zeď, domy, perspektiva;Smrt, dítě, život (kresba mastnou křídou)
15) Hradby
16) Čtyři náčrtky: Ulice starých žen a mužů; Žena; Synagoga; Dítě a stavba (kresba mastnou křídou)
17) Konstrukce (tužka)
18) Tři náčrtky: Kavalier; Blázinec, (kresba tužkou)
19) Řezník (kresba tužkou)
20) Dva náčrtky: Zeď; Kavalier (mastná křída)
21) Tři náčrtky: Muž u brány; Žena v místnosti; Interiér
22) Dva náčrtky: Portrét ženy + Fronta na jídlo
23) Dva náčrtky: Stromy; Komposice s nápisem „Foto“
24) Dva náčrty z kompozice města
25) Pohled na město – dvory (kresba mastnou křídou)
26) Klenby (kresba mastnou křídou)
27) Dva náčrtky architektur (kresba mastnou křídou)
28) Dva náčrtky architektur (kresba mastnou křídou)
29) Schodiště, interiér (kresba mastnou křídou)
30) Terezínské dvory I. (kresba tužkou)
31) Terezínské dvory II. (kresba tužkou)
32) Terezínské dvory III. (kresba tužkou)
33) Terezínské dvory IV. (kresba tužkou)
34) Terezínské dvory V. (kresba tužkou)
35) Dva náčrtky označené: a) K. Kalous, Kolonial
b) Strasse, Atelier, Begrabnis, Junge Frau und Mann
36) Dva náčrtky (kresba tužkou)
37) Oboustranná kresba – avers: Dělníci (kresba tužkou)
revers: Portrét staré ženy (kresba tužkou)
38) Dělníci
39) Oboustranná kresba – avers: Dělníci
revers: Tři muži při stavbě baráků
40) Muži při stavbě baráků (kresba štětcem)

174.168
Náčrtník III., o 23 listech bílého tenkého papíru, 298 x 225, neznačeno

1) Dva náčrty: Průvod transportovaných u hradební zdi, Zástup u zamřížovaného okna (akvarel)
2) Lidé za plotem (kresba mastnou křídou)
3) Náčrt k Zábavě na ubikaci (kresba mastnou křídou)
4) Studie ke kresbě „Kulisy pro mezinárodní komisy“ (kresba mastnou křídou)
5) Pracovní skupina opouští sudetská kasárna
6) Tři náčrtky (kresba mastnou křídou)
7) Čtyři náčrtky
8) Odvoz rakví (kresba mastnou křídou)
9) Studie k „Divadlu na půdě“ (kresba mastnou křídou)
10) Zátiší (kresba mastnou křídou)
11) Studie k „Jedinému dopravnímu prostředku“ (nmastná křída)
12) Skica tužkou
13) Tři náčrtky označené „Schatten“
14) Nečitelný náčrtek
15) Tři náčrtky: „Platz“, „Kafeehaus“, „Dům 402“
16) Pět studií architektur na terezínském náměstí (kresba tužkou)
17) Sedm náčrtků
18) Šest náčrtků
19) Pět náčrtků (kresba tužkou)
20) Čtyři náčrtky (jeden z nich – „Blázinec“), (kresba tužkou)
21) Šest náčrtků
22) Šest náčrtků tužkou (jeden z nich studie k „Domu z karet“)
23) Studie lidských hlav (kresba tužkou + perokresba)

174.169
Terezínská nemocnice v bývalém biografu, lavírovaná kresba perem, štětcem a tuší, 585 x 865, neznačeno

174.170
Nouzová ubikace Kavalírka, perokresba – černá tuš, 280 x 380, značeno: Fritta


1998

Restituováno dědicům Gustava a Marty Beerových z Prahy

027.189
Maxim Kopf, Portrét mladé dámy, 1928, olej na plátně, 900 x 650 mm, signováno PD: M. Kopf 28

027.200
Neznámý autor: Portrét muže se světle hnědým knírem, olej na plátně, 710 x 500 mm, neznačeno

027.307
Adolf Henke, Bronzový reliéf poprsí muže s bradkou a brýlemi, 1916, dřevo / bronz, 220 x 160 mm, signováno PD


2006

Restituováno dědicům Dr. Emanuela Herrmanna a Margit Herrmannové

079.573
C[arl] Vogl, Portrét starší ženy s modlitební knihou, 1845, olej na plátně, 655 x 520 mm, signováno při pravém okraji: C. Vogl 1845

082.133
C[arl] Vogl: Podobizna muže, 1845, olej na plátně, 655 x 520 mm, signováno při pravém okraji: C. Vogl 1845

Resitutováno původnímu majiteli z rodiny Kolbenových

027.813
Adolf Wiesner, Portrét Malvíny Kolbenové, 1917, olej na plátně, 1140 x 915 mm, signováno a datováno LD: Ad. Wiesner 1917

027.814
Adolf Wiesner, Portrét Ing. Emila Kolbena, 1920, olej na plátně, 1400 x 940 mm, signováno a datováno PD: Ad. Wiesner 1920


2008

Restituováno potomkům rodiny Dr. Emila Freunda

Poznámka:
Díla označená hvězdičkou jsou vedena na seznamu kulturních památek ČR.

60.540
Jan Slavíček, Sorrento (Zátiší s pomeranči a číší vína), 1938, akvarel na papíře, 624 x 498 mm, signováno a datováno LD: Jan Slavíček, Sorento 1938

60.571
Emil Filla, Zátiší s podnosem a lahví vína, 1931, olej na plátně, 39 x 55 cm, (rám: 59 x 75 cm), signováno a datováno LD: Emil Filla 31

* 60.572
Václav Špála, Jižní krajina (Městečko na jadranském pobřeží), 1923, akvarel na papíře, 475 x 627 mm, signováno a datováno PD: V. Špála 23

60.578
Jan Bauch, Sedící ženský akt, 1926, olej na plátně, 58,5 x 41 cm (rám: 72,5 x 54,5 cm), signováno PH: Jan Bauch

* 60.581
Maurice Utrillo, Kostel sv. Petra na Montmartru, 1930, kvaš na papíře, 495 x 653 mm, signováno a datováno PD: Maurice Utrillo, V. Noel 1930 [vánoce 1930]

60.588
Bořivoj Žufan, Velká kytice, ca. 1925, akvarel na papíře, 610 x 492 mm, signováno PD: Boř. Žufan

* 60.608
Paul Signac, Parník na Seině (Ráno u Samois), 1901, olej na plátně, 74 x 92,5 cm (rám: 81,5 x 100 cm), signováno a datováno PD: P. Signac 1901

* 60.580
Maurice Vlaminck, Cesta vesnicí, 30. léta 20. století, kvaš na papíře, 490 x 640 mm, signováno PD: Vlaminck

* 60.618
Maurice Vlaminck, Francouzská vesnice v zimě, 30. léta 20. století, kvaš na papíře, 516 x 644 mm, signováno PD: Vlaminck

* 60.619
Maurice Vlaminck, Cesta francouzskou vesnicí, 30. léta 20. století, kvaš na papíře, 485 x 610 mm, signováno PD: Vlaminck

* 60.620
Maurice Vlaminck, Francouzská vesnice s rybníkem, 30. léta 20. století, kvaš na papíře, 485 x 570 mm, signováno PD: Vlaminck

* 60.537
Václav Špála, Ilustrace k “Babičce” Boženy Němcové, 1920, kresba štětcem a tuší na papíře, kolorovaná akvarelem, 315 x 450 mm, signováno a datováno PD: Š 20

60.623
Vladimír Sychra, Akt, 1930, olej na plátně, 48.5 x 93,5 cm (rám: 67 x 112 cm), signováno a datováno LD: V. Sychra 30

60.648
Vladimír Sychra, Dáma s červenou pláštěnkou, 1937, olej na plátně, 112,5 x 81 cm (rám: 126 x 95 cm), signováno a datováno LL: Sychra 37

60.654
Martin Salcman, Akt, 1931, olej na plátně, 55 x 46 cm (rám: 65 x 56 cm), signováno a datováno PD: Salcman 31

60.661
Zdenek Rykr, Tanec v kavárně, 1930, olej na plátně, 67 x 82.5 cm (rám: 74,5 x 88,5 cm), signováno a datováno PH: Rykr 30

60.680
Oldřich Kerhart, Korsická krajina, 1927, olej na plátně, 63 x 75 cm (rám: 67,5 x 79,5 cm), signováno a datováno LD: O. Kerhart 1927

60.684
Alois Moravec, Dvě ženy u stolu (Chambre séparée), 1930, olej na plátně, 48,5 x 63 cm (rám: 73 x 87 cm), signováno a datováno LD: A. Moravec 30

* 60.688
Cyprián Majerník, Don Quijote a Sancho Panza, po r. 1937, kvaš na papíře, 295 x 440 mm, signováno LD: CM

* 60.689
Charles Dufresne, Tři akty v zahradě, před 1924, kvaš na papíře, 322 x 417 mm, signováno PD: Dufresne

* 60.691
Paul Signac, Říční krajina (Lézardrieux), 1927, akvarel na papíře, 272 x 434 mm, signováno a datováno PD: P. Signac 1927

60.692
Bořivoj Žufan, Na samotě u lesa, kol. r. 1925, olej na plátně, 65 x 100 cm (rám: 85 x 120 cm), signováno LD: Bořivoj Žufan

60.694
Václav Špála, Letovisko, 1936, olej na plátně, 65 x 81,5 cm (rám: 78,5 x 95 cm), signováno a datováno LD: V. Špála 36

60.702
Jaroslav Grus, Cesta podzimní krajinou, 1934, olej na plátně, 80,5 x 99,5 cm (rám: 92 x 109,5 cm), signováno LD: J. Grus

60.704
Vladimír Sychra, Portrét dívky, 1934, olej na plátně, 65 x 49,5 cm (rám: 80 x 65 cm), signováno a datováno PH: Sychra 34

60.705
Maurice Utrillo, Le donjon rue des Veaux, Vire – Calvados, 1932, olej na plátně, 38 x 46 cm (rám: 60.5 x 68,5 cm), signováno a datováno LD: Maurice Utrillo, V. 1932 – Vire (Calvados), Le donjon rue des Veaux

* 60.707
Maurice Vlaminck, Krajina, 30. léta 20. století, kresba perem a tuší na papíře, kolorováno akvarelem, 294 x 387 mm, signováno LD: Vlaminck

* 60.708
André Derain, Hlava mladé ženy, kol. r. 1920, olej na plátně, 35,5 x 27,5 cm, (rám: 35,5 x 27,5 cm), signováno PD: Derain

89.309
Otakar Nejedlý: Krajina se zříceninou, kol. r. 1925, olej na plátně, 48,5 x 58,5 cm (rám: 60 x 69,5 cm),signováno PD: O. Nejedlý, nedatováno

97.018
Oldřich Koníček, Rybáři v zátoce, 1916, olej na plátně, 55,5 x 66 cm, signováno a datováno LD: Koníček 1916

60.672
Emil Pittermann-Longen, Továrna u řeky, 1926, olej na plátně, 58 x 60 cm, signováno PD: E. A. Longen; datováno LH: 1926

27.653/01
Otto Gutfreund, Dračky, 1922, terakotový model pro bronzovou plastiku, výška: 32 cm, nesignováno


Resitutováno původnímu majiteli z rodiny Kolbenových

27.759
Hans Kolben, Zátiší s tulipány ve váze a citrónem, 1941, olej na plátně podlep. na kartonu,
395 x 315 mm, signováno LD: 19 H. K. 41

27.760
Hans Kolben, Zátiší se zrcadlem, novinami, kuřáckými proprietami a kyticí polních květů ve
váze, 1941, olej na plátně podlep. na kartonu, 535 x 430 mm, signováno LD: 19 H. K. 41

27.762
Hans Kolben, Květina na okně, 1941, olej na plátně podlep. na kartonu, 395 x 315 mm,
signováno PD: 19 H. K.41

27.763
Hans Kolben, Pohled na venkovský kostelík, 1941, olej na lepence, 500 x 395 mm, signováno
LD: 19 H. K. 41

27.764
Hans Kolben, Pohled na Monte Carlo (dle pohlednice), 1941, olej na lepence, 545 x
655 mm, signováno LD: 19 H. K. 41

27.765
Hans Kolben, Pohled na údolí s potokem, 1943, olej na lepence, 650 x 795 mm, signováno
LD:19 H. K. 43

27.766
Hans Kolben, Zimní krajina s řekou (pohled na několik přízemních domků na břehu zamrzlé
řeky ), 1943, olej na lepence, 610 x 825 mm, signováno PD: 19 H.K.43

27.767
Hans Kolben, Léto v horách, (1943), olej na lepence, 595 x 830 mm, neznačeno

27.768
Hans Kolben, Vila s parkem, (1940), olej na plátně, 655 x 895 mm, signováno LD: H. K.

27.769
Hans Kolben, Alpská krajina s klášterem, (1940), olej na plátně, 825 x 695 mm, nesignováno

27.770
Hans Kolben, Pohled na alpské městečko na břehu jezera, (1935), olej na plátně podlep. na
kartonu, 465 x 635 mm, signováno LD: H.Kolben

27.771
Hans Kolben, Pohled na zahradu se zeleninovými záhony přiléhající k venkovskému stavení,
olej na plátně podlep. na kartonu, 495 x 395 mm, nesignováno

27.772
Hans Kolben, Zahrada se slunečnicemi na předměstí, 1941, olej na lepence, 500 x 400 mm,
signováno LD: 19 HK 41

27.776
Hans Kolben, Zátiší s květinami v kulaté váze, (1940), olej na lepence, 440 x 320 mm,
nesignováno

27.777
Hans Kolben, Horská cesta, (1940), olej na plátně, 460 x 560 mm, nesignováno

27.778
Hans Kolben, Selská stavení u jezera, (1940), olej na plátně podlep. na kartonu, 395 x 495
mm, nesignováno

27.779
Hans Kolben, Pohled na Karlovy lázně v Praze, (1940), olej na plátně, 550 x 410 mm,
nesignováno
27.780
Hans Kolben, Pohled na venkovský kostelík, (1940), olej na plátně podlep. na kartonu, 500 x
685 mm, nesignováno

27.781
Hans Kolben, Pohled z domu Bellevue na pravém břehu Vltavy na Novotného lávku, (1940),
olej na plátně podlep. na kartonu, 495 x 395 mm, nesignováno

27.784
Hans Kolben: Skalnatá krajina, (1940), olej na plátně, 565 x 780 mm, nesignováno

27.810
E. Čihák, Portrét staršího muže z rodiny Kolbenových, 1907, olej na plátně, 635 x 470 mm

27.811
E. Čihák, Portrét starší dámy z rodiny Kolbenových, 1907, olej na plátně, 635 x 470 mm

73.001
Max Kopf, Svatý grál, 1921, olej na plátně, 1430 x 1310 mm, signováno PD: M. Kopf 21


2010
Restituováno potomkům Helly Guth

1) 77.824/1
Hella Guth: Žena s papouškem (Frau und Papagei), (kol. r. 1928)
Dřevořez na japanu, list: 213 x 163 mm, otisk: 140 x 116 mm
Signováno monogramem vlevo na desce: HG
Značeno pod otiskem: „Frau und Papagei“; PD: „Hella Guth“; nedatováno
Verso: na zadní straně kartónu náčrt ženského aktu a písmenné a číselné označení – PH: „f“; PD: „1h“
Adjustace: podlepeno na kartónu o rozměru 441 x 300 mm
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
2) 77.824/2
Hella Guth: Dívky u okna (Mädchen am Fenster), 1928
Dřevořez na papíru, list: 316 x 233 mm, otisk: 160 x 140 mm
Značeno pod otiskem: „Hella Guth 928“
Verso: PH: „b“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
3) 77.824/3
Hella Guth: Dívky u okna (Mädchen am Fenster), (1928)
Dřevořez na japanu, list: 277 x 214 mm, otisk: 160 x 140 mm
Značeno pod otiskem: „Mädchen am Fenster, Hella Guth“; nedatováno
Verso: PH: „c“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
4) 77.824/4
Hella Guth: Hella Guth: Dívky u okna (Mädchen am Fenster), 1928
Dřevořez na papíru, list: 290 x 230 mm, otisk: 160 x 140 mm
Značeno pod otiskem: „Mädchen am Fenster, Hella Guth“; nedatováno
Verso: PH: „d“; PD: „5“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
5) 77.824/5
Hella Guth: Předměstský kabaret (Vorstadt – Varieté), (20. léta 20. stol.)
Dřevořez na papíru, list: 390 x 350 mm; otisk: 288 x 244 mm
Značeno pod otiskem: „Vorstadt – Varieté, Hella Guth“; nedatováno
Verso : PH: „e“; PD: „2“
[srov. inv. č. 77.826/4]
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
6) 77.824/6
Hella Guth: Matka s mrtvým dítětem, (kol. r. 1928)
Dřevořez na papíru, list: 458 x 258 mm; otisk: 290 x 172 mm
Značeno LD na desce monogramem: HG; značeno též PD pod otiskem: „Hella Guth“; nedatováno
Verso: PH: „g“
[srov. inv. č. 77.826/11]
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
7) 77.824/7
Hella Guth: Krajina (Landschaft), (kol. r. 1928)
Dřevořez na papíru, list: 213 x 166 mm; otisk: 160 x 139 mm
Značeno pod otiskem: „Landschaft Hella Guth“; nedatováno
Verso: „PH: „M“
[srov. inv. č. 77.826/1]
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
8) 77.825/1
Hella Guth: Žena se džbánem, (kol. r. 1931)
Kresba štětcem (dřívkem) a tuší na papíru, 292 x 228 mm
Značeno PD: „Hella Guth“; nedatováno
Adjustace: podlepeno na papíru o rozměrech 494 x 321 mm
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
9) 77.825/2
Hella Guth: Hlava ženy, 1931
Kresba štětcema tuší na papíru, 354 x 248 mm
Značeno L: „Hella Guth 31“
Verso: ženský akt – lineární náčrt tužkou; PD: „12“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
10) 77.825/3
Hella Guth: Dvě hlavy, 1931
Kresba štětcem a tuší na papíru, 396 x 394 mm
Značeno PD: „Hella Guth 31“
Verso: PD: „13“ (nebo „18“ ?)
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
11) 77.825/4
Hella Guth: Venkovské děti (Bauernkinder), 1932
Kresba štětcem a tuší na papíru, 518 x 418 mm
Značeno LD: „Bauerkinder“; PD: „Hella Guth 32“
Verso: PD: „9“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
12) 77.825/5
Hella Guth: Cirkus, (počátek 30. let 20. stol.)
Kresba štětcema tuší na papíru, 343 x 210 mm
Značeno LD: „Cirkus“; PD: „Hella Guth“; nedatováno
Adjustace: podlepeno na papíru o rozměru 442 x 302 mm
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
13) 77.825/6
Hella Guth: Sedící ženský akt, (počátek 30. let 20. stol.)
Kresba štětcem a tuší na papíru, 288 x 227 mm
Značeno PD: „Hella Guth“; nedatováno
Verso: PD: „15“
Adjusatce: podlepeno na kartónu o rozměru 440 x 300 mm)
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
14) 77.825/7
Hella Guth: Osamělý host (Einsamer Gast), (počátek 30. let 20. stol.)
Uhel na papíru, 205 x 242 mm
Značeno LD: „Einsamer Gast“; PD: „Hella Guth“; nedatováno
Verso: PH: „11“
Adjustace: podlepeno na papíru o rozměru 300 x 312 mm
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
15) 77.825/8
Hella Guth: Matka s novorozenětem, (přelom 20. a 30. let 20. stol.)
Uhel na papíru, 268 x 217 mm
Značeno LD: „Aktstudie“
Značeno PD: „Hella Guth“; nedatováno
Verso: PD: „14“
Adjustace: podlepeno na kartónu 440 x 300 mm
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 

16) 77.825/9
Hella Guth: Hlava mladíka, 1931
Kresba uhlem na ručním papíru, 573 x 407 mm
Značeno PD: „Hella Guth 1931“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
17) 77.825/10
Hella Guth: V krčmě (Gasthaus), (přelom 20. a 30. let 20. stol.)
Uhel na papíru, 348 x 320 mm
Značeno LD: „Gasthaus“; PD: „Hella Guth“; nedatováno
Adjustace: podlepeno na papíru o rozměru 555 x 440 mm
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
18) 77.825/11
Hella Guth: Filmový ateliér (Filmatelier), (přelom 20. a 30. let 20. stol.)
Uhel na papíru, 388 x 313 mm
Značeno PD: „Hella Guth“; LD: „Filmatelier“; nedatováno
Adjustace: podlepeno na papíru o rozměru 570 x 439 mm
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
19) 77.825/12
Hella Guth: „Allan Borg: Konec druhého dějství. Kreslila Helena Guthová.“ (Scénický návrh – návrh plakátu), (30. léta 20. stol.)
Kresba štětcem a tuší a bílá temperová barva na papíru, 226 x 442 mm
Neznačeno
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
20) 77.826/1
Hella Guth: Krajina (Landschaft), (kol. r. 1928)
Dřevořez na papíru, list: 314 x 228 mm; otisk: 160 x 140 mm
Značeno pod otiskem: „Landschaft Hella Guth“; nedatováno
[srov. inv. č. 77.824/7]
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
21) 77.826/2
Hella Guth: Krajina s řekou, mostem a sloupy elektrického vedení, 1928
Dřevořez na papíru, list: 222 x 314 mm; otisk: 140 x 160 mm
Značeno monogramem PD na desce: „HG“; datace: „Weinachten 28“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního
čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
22) 77.826/3
Hella Guth: V přístavu, 1928
Dřevořez na papíru, list: 227 x 316 mm; otisk: 141 x 159 mm
Značeno PD na reversu: „Weinachten 28“
Verso: dtto
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686

23) 77.826/4
Hella Guth: Krajina se stromy a sluncem, 1928
Dřevořez na papíru, list: 224 x 312 mm; otisk: 142 x 159 mm
Značeno monogramem dole uprostřed na desce: „HG“
Verso PD: „Weinachten 28“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
24) 77.826/5
Hella Guth: Krajina s mostem, 1928
Dřevořez na japanu, list: 283 x 202 mm; otisk: 160 x 140 mm
Značeno na reversu: „Weinachten 28“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
25) 77.826/6
Hella Guth: Kostel na pobřeží (Kirche am Meer), (kol. r. 1928)
Dřevořez na papíru, list: 293 x 237 mm; otisk: 160 x 138 mm
Značeno pod otiskem: „Kirche am Meer“; PD: Hella Guth; nedatováno
Adjustace: papsparta o rozměru 341 x 260 mm
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
26) 77.826/7
Hella Guth: Japonky (Japanerinnen), (kol. r. 1928)
Dřevořez na papíru, list: 251 x 193 mm; otisk: 154 x 193 mm
Zančeno LD pod otiskem: Japanerinnen; PD pod otiskem: Hella Guth; nedatováno
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
27) 77.826/8
Hella Guth: Matka (Mutter), 1928
Dřevořez na papíru, list: 287 x 234 mm; otisk: 205 x 160 mm
Značno PD pod otiskem: Hella Guth; PD na desce: „HG 1928“; LD pod otiskem: „Mutter“
Verso PD: „cena K 55“; „3“; PH: „h“
Adjustace: -Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
28) 77.826/9
Hella Guth: Dvě dívky (Zwei Mädchen), (kol. r. 1928)
Dřevořez na japanu, 232 x 123 mm (list seříznut)
Značeno LD: „2 Mädchen‘; PD: Hella Guth; nedatováno
Verso: PH: „i“; PD: „4“
Adjustace: podlepeno na kartónu o rozměru 441 x 214 mm
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
29) 77.826/10
Hella Guth: Žena s papouškem (Frau mit Papagei), (kol. r. 1928)
Dřevořez na papíru, list: 218 x 194 mm; otisk: 139 x 116 mm
Značeno PD pod otiskem: „Hella Guth“; LD: „Frau mit Papagei“; nedatováno
Adjustace: podlepeno na papíru o rozměru 443 x 302 mm
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
30) 77.826/11
Hella Guth: Matka s dítětem, (kol. r. 1928)
Dřevořez na papíru, list: 433 x 244 mm; otisk: 290 x 170 mm
Značeno LD na desce: „HG“; PD pod otiskem: „Hella Guth“
Verso: PH: „K“
[srov. inv. č. 77.824/6]
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
31) 77.826/12
Hella Guth: Z práce (Arbeitsschluss), (kol. r. 1928)
Dřevořez na papíru, list: 412 x 321 mm; otisk: 340 x 270 mm
Značeno LD pod otiskem: „Arbeitsschluss“; PD pod otiskem: „Hella Guth“; nedatováno
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 

32) 77.826/13
Hella Guth: Večer v parku (Abend im Park), 1931
Dřevořez na papíru, list: 384 x 320 mm; otisk: 282 x 216 mm
Značeno LD pod otiskem: „Abend im Park“; PD pod otiskem: „Hella Guth 1931“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
33) 77.826/14
Hella Guth: Předměstský kabaret (Vorstadt – Varieté), (přelom 20. a 30. let 20. stol.)
Dřevořez na papíru, list: 390 x 350 mm; otisk: 288 x 245 mm
Značeno LD pod otiskem: „Vorstadt – Varieté“; PD: „Hella Guth“; nedatováno
[srov. inv. č. 77.824/5]
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
34) 77.826/15
Hella Guth: Cesta do kostela v zimě (Kirchgang im Winter), 1927
Dřevořez na papíru, list: 318 x 190 mm; otisk: 203 x 122 mm
Značeno dole pod otiskem: „Kirchengang im Winter, Hella Guth, 1927“
Verso: PH: „o“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
35) 77.826/16
Hella Guth: Před zrcadlem, (přelom 20. a 30. let 20. stol.)
Dřevořez na papíru, list: 316 x 323 mm; otisk: 218 x 201 mm
Značeno monogramem PD na desce: HG ; nedatováno
Verso: PH: „p“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
36) 77.826/17
Hella Guth: Zpěv děl (Kanonensong), (30. léta 20. stol.)
Dřevořez na papíru, list: 494 x 338 mm; otisk: 193 x 158 mm
Značeno dole pod otiskem: „Kanonesang Hella Guth“; nedatováno
Verso PH: „qu“; PD: „11a“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
37) 77.826/18
Hella Guth: Válečný invalida (Der Krüppel), (přelom 20. a 30. let 20. stol.)
Dřevořez na papíru, list: 300 x 256 mm; list: 436 x 350 mm
Značeno monogramem LD na desce: „HG“; dole pod otiskem: „Der Krüppel, Hella Guth“; nedatováno
Verso: PH: „r“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
38) 77.826/19
Hella Guth: Anekdota
Kresba štětcem a tuší, tempera a tužka na papíru, 302 x 410 mm
Neznačeno / nedatováno
Při spodním okraji tužkou doprovodný text:
- Pánové, chci vás upozornit, že ten rámus je slyšet až v přízemí.
- A pročpak potom lezete až nahoru?
Verso: PH: Guthová Helena Praha IV
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
39) 77.827/1
Hella Guth: Cikánka, (30. léta 20. stol.)
Akvarel na papíru, 243 x 233 mm
Značeno PD: Hella Guth; nedatováno
Verso: PD: „24“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
40) 77.827/2
Hella Guth: Selská svatba (Bauernhochzeit), 1932
Akvarel na papíru, 209 x 310 mm
Značeno LD: „Bauernhochzeit“; PD: „Hella Guth 1932“
Adjustace: podlepeno na archu papíru o rozměru 314 x 460 mm
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
41) 77.827/3
Hella Guth: Vesnice (Dorf), 1932
Akvarel a kvaš (tempera?) na papíru, 518 x 417 mm
Značeno PD: „Helena Guth 32“; LD: „Dorf“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
42) 77.827/4
Hella Guth: Výroční trh (Jahrmarkt), 1932
Akvarel na papíru, 514 x 417 mm
Značeno PD: „Hella Guth 32“; LD: „Jahrmarkt“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
43) 77.827/5
Hella Guth: Sedící selka, 1932
Akvarel a tempera (kvaš ?) na papíru, 520 x 418 mm
Značeno PD: Hella Guth 32
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
44) 77.827/6
Hella Guth: V hostinci (Das Gasthaus), 1932
Kresba štětcem a tuší, kolorováno akvarelem, na papíru, 519 x 418 mm
Značeno LD: „Der Gasthaus“; PD: „Hella Guth 32“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
45) 77.827/7
Hella Guth: Hráči karet (Finanční transakce?), (počátek 30. let 20. stol.)
Kresba štětcem a tuší, kolorovaná akvarelem, na papíru, 332 x 405 mm
Značeno LD: „Hella Guth“; nedatováno
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 
46) 77.827/8
Hella Guth: Společnost na ulici (Čtveřice / Prostitutky a zákazníci), (kolem r. 1932)
Kresba štětcem a tuší, kolorovaná akvarelem, na papíru, 443 x 305 mm
Značeno LD: „Hella Guth“; nedatováno
Verso: PD: „23“
Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze