Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Den památky obětí holocaustu

Den 60. výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim (- Březinka) 27. leden byl poprvé také v České republice a pražském Židovském muzeu uctěn jako Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Tento pamětní den byl v roce 2003 českým parlamentem uznán jako významný den České republiky. Pražská židovská obec a Židovské muzeum v Praze si zároveň v tento den připomněly spolu s obětmi také nositele titulu Spravedliví mezi národy v České republice. Před vchodem do Památníku obětí nacismu v Pinkasově synagoze byla odhalena bronzová pamětní deska lidem, kteří za války zachránili Židy před nacistickým terorem. Na desce akademického sochaře Jaroslava Róny jsou pod symbolem dvou stromů propojených větvemi uvedena jména čtyř desítek zachránců a 120 lidí, kterým Stát Izrael udělil titul Spravedlivý mezi národy. Jde o osoby nežidovského původu, které za války zachránily Židy před jistou smrtí.
Na shromáždění přeživších a jejich dětí promluvil také Izraelský velvyslanec Arthur Avnon, předsedkyně skupiny organizace Hidden Child v České republice a zástupce nositelů titulu Spravedliví mezi národy. V Senátu parlamentu ČR se konal pietní akt, na kterém mimo jiné představili své práce studenti z Chotěboře a Plzně, kteří se účastní projektu Zmizelí sousedé.

Odhalení pamětní desky v areálu Pinkasovy sinagogy v Praze

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze