Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Židovský hřbitov na Žižkově
  

Židovský hřbitov na Žižkově

Fibichova ulice, Praha 3

Náhrobky pražských rabínů Ezechiela Landaua (vpravo) a Samuela Landaua (uprostřed)Židovský hřbitov na Žižkově ve Fibichově ulici (tzv. první izraelský hřbitov na Olšanech) byl založen v roce 1680 jako morové pohřebiště pražské židovské obce. Znovu se zde pohřbívalo v době morové epidemie ve druhém desetiletí l8. století, pravidelně pak od roku 1787, kdy vešel v platnost zákaz pohřbívání uvnitř města. Hřbitov sloužil do roku 1890, kdy byl zřízen nový židovský hřbitov v Praze-Strašnicích. 


Po druhé světové válce hřbitov přestal být udržován. Zarůstal a pustl, řada náhrobků byla povalena. Na počátku 60. let byl z větší části zrušen a přeměněn v park. Nejstarší část s náhrobky význačných osobností však zůstala zachována a od parku ji oddělila nová zeď. Ve druhé polovině 80. let byla v parkové části postavena věž televizního vysílače. Zachovanou část židovského hřbitova ve Fibichově ulici, která je památkově chráněna, převzalo v roce 1999 do své správy Židovské muzeum v Praze. Po nezbytných stavebních úpravách a základních restaurátorských pracích byl hřbitov v září 2001 zpřístupněn veřejnosti.


Židovský hřbitov ve Fibichově ulici je významnou umělecko historickou památkou. Bylo zde pohřbeno na 40 000 osob, mezi nimi řada významných rabínů a učenců. Nejnavštěvovanější je hrob pražského vrchního rabína Ezechiela Landaua (1713-1793), jehož náhrobek byl v roce 1993 (v souvislosti s výročím úmrtí) spolu s dalšími náhrobními kameny příslušníků rodiny kompletně restaurován. Rozsáhlé restaurování provázelo i záchranu náhrobku Landauova žáka, člena rabínského kolegia Eleazara Fleckelese (1754-1826). Z významných představitelů osvícenství a novodobé židovské inteligence, kteří jsou zde pohřbeni, jmenujme alespoň lékaře Jonase Jeitelese (1735-1806), jeho syna Barucha Jeitelese (1762-1813) a historika Davida Podiebrada (1803-1882). Mohutné, reprezentativní náhrobky označují hroby prvních židovských podnikatelů – Joachima Poppera (1721-1795), příslušníků rodin Jerusalemů, Pribramů a Dormitzerů. Z uměleckého hlediska lze na hřbitově sledovat vývoj od barokně tvarovaných náhrobků přes reprezentativní náhrobky empirové a náhrobní kameny zdobené v duchu historizujících slohů až po běžné tvary druhé poloviny l9. století.
 
Hřbitov je otevřen každé pondělí a ve středu od 11 do 15 hodin, v pátek od 9 do 13 hodin, kromě židovských svátků.

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze