Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Projekt Free2choose
  

Samostatné projekty

Poutač projektu
sada filmových klipů

FREE2CHOOSE: MEZE SVOBODY

 
Mezinárodní projekt Domu Anny Frankové v Amsterodamu
(září 2006 až květen 2007)

 
Projekt Free2choose (www.free2choose.eu) probíhá v 11 zemích Evropské unie: České republice, Dánsku, Francii, Itálii, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Řecku, Švédsku a Velké Británii
 
Projekt, jehož iniciátorem je Dům Anny Frankové v Amsterodamu, probíhá od září 2006 do května 2007. Jde o interaktivní filmovou prezentaci o střetu základních práv a svobod a o vytčení jejich hranic.
 
V demokratické společnosti mají občané několik základních práv a svobod, mezi něž patří svoboda projevu, právo na soukromí či svoboda náboženského vyznání. Projekt Free2choose si klade otázku, zda jsou tato práva a svobody neomezené – co se stane v případě, jestliže jejich dodržování ohrozí podstatu demokracie? A co se stane, pokud dojde k jejich vzájemnému střetu?
Cílem filmových klipů a následných diskusí (na školách i na veřejných místech) je přimět diváky k zamyšlení nad dilematy, které jsou v jednotlivých klipech předestřeny. Projekt tak poskytuje možnost, aby se každý z nás sám za sebe zamyslel nad problémy, o kterých v právním státě rozhodují spíše právníci či politici. Jako příklady je vybráno 10 případů ze světa a 3 z České republiky.
V České republice navazují debaty projektu Free2choose na výstavy Anna Franková – odkaz pro současnostNeztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, pořádané Židovským muzeem v Praze.
 
 

Partneři projektu v ČR:
 

Člověk v tísni – společnost při České televizi, o. p. s.
Sokolská 18
120 00 Praha 2
Tel.: +420 226 200 400
Fax.: +420 226 200 401
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
www.varianty.cz
 
Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze
Maiselova 15, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 325 172
Fax: +420 222 318 856
E-mail: [email] education[at]jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz
 
Projekt finančně podpořila Evropská unie (v rámci programu Podpora aktivní občanské společnosti).
 
 

Harmonogram projektu:
 

26. 1. - 23. 2. 2007Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hořespolu s výstavou Neztratit víru v člověka...
7. 3. - 30. 3. 2007Středisko knihovnických a kulturních služeb, Chomutov (program)spolu s výstavou Anna Franková – odkaz pro současnost
6. 4. - 25. 4. 2007Centrum Babylon Liberec
(tisková zpráva, pozvánka)
spolu s výstavou Anna Franková – odkaz pro současnost
2. 5. - 23. 5. 2007 Univerzita Pardubice a Divadlo 29spolu s výstavou Anna Franková – odkaz pro současnost
 

Příklady témat použitých ve filmových klipech:
 

Právo na svobodu projevu
Př.: Jamajčtí dancehall hudebníci napadají ve svých textech homosexuály. Otázka/dilema: Měl by být tento způsob napadání a zesměšňování homosexuálů tolerovaný?
 
Právo na svobodu vyznání
Př.: Sikhové působící u policie ve Velké Británii nosí i ve službě turbany. Otázka/dilema: Smí policista ve službě nosit odznaky své náboženské příslušnosti?
 
Právo na svobodu tisku
Př.: Popírači holocaustu vyjadřují své názory prostřednictvím veřejně přístupného internetu. Otázka/dilema: Mají být popírači holocaustu tolerováni (resp. Má být tolerováno svobodné vyjadřování jejich názorů na internetu?)
 
Shromažďovací právo
Př.: Neonacistické demonstrace v Berlíně. Otázka/dilema: Má být dovoleno neonacistům demonstrovat před synagogami?
 
Právo na soukromí
Př.: Knihkupectví a knihovny v USA odmítají spolupracovat při prosazování zákona „Patriot Act“ (tj. vést evidenci o prodávaných či půjčovaných titulech). Otázka/dilema: Má vláda právo vědět, jaké knihy čtou občané státu?
 
 

Materiály k poskytnutí:
 

• DVD s filmovými klipy v různých jazycích, včetně češtiny
• České znění brožury Free2choose: Meze svobody
• F2C Educator Manual (elektronická podoba) (anglické znění)
 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze